Akut mediaotit

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Förstahandsval
Vuxna penicillin Kåvepenin
Barn penicillin Kåvepenin
Pc-allergi
Vuxna roxitromycin roxitromycin
Barn < 40 kg erytromycin Ery-Max
Barn > 40 kg roxitromycin roxitromycin

Terapiråd

Sporadisk säker akut mediaotit

Sporadisk säker akut mediaotit bör antibiotikabehandlas primärt:

 • hos vuxna
 • hos barn < 1 år och ungdomar > 12 år
 • hos barn < 2 år med bilateral akut mediaotit
 • vid perforerad akut mediaotit oavsett ålder.

Sporadisk säker akut mediaotit hos barn mellan 1 och 12 år:

 • Ge inget antibiotikum primärt. Antibiotikabehandling bör endast ges vid komplicerande faktorer.
 • Ge smärtstillande vid behov, paracetamol alternativt ibuprofen.
 • Ge möjlighet till återbesök vid utebliven förbättring, det vill säga fortsatt värk med eller utan feber efter 2 dagar eller tidigare vid försämring.
 • Vid praktiska svårigheter med snart återbesök kan ett recept på antibiotika med begränsad varaktighet skrivas för att hämtas ut vid behov.

Osäker akut mediaotit

Vid osäker akut mediaotit på grund av svårigheter att bedöma trumhinnan till exempel på grund av skymmande vax, trång hörselgång, svårundersökt barn eller vid osäkra trumhinnefynd med svårigheter att bedöma trumhinnerörligheten, ges inte antibiotika, oavsett ålder, om inte komplicerande faktorer föreligger. Då rekommenderas ytterligare diagnostik (hjälp av kollega, akut remiss till ÖNH-specialist).

Behandling för vuxna och barn

Sporadisk säker akut mediaotit

 • Barn – penicillin V 25 mg/kg x 3 i 5 dagar.
 • Vuxna – penicillin V 1,6–2 g x 3 till vuxna i 5 dagar.

Pc-allergi:

 • Barn < 40 kg – mixtur erytromycin 20 mg/kg x 2 eller 10 mg/kg x 4 i 7 dagar.
 • Barn > 40 kg – roxitromycin 150 mg x 2 i 7 dagar.
 • Vuxna – roxitromycin 150 mg x 2 i 7 dagar.

Nasofarynxodling (och eventuell odling från hörselgången vid perforation) bör tas vid pc-allergi.

Rinnande rörotit

Orsakas hos de yngsta barnen oftast av vanliga otitpatogener. Studier har visat att lokalbehandling är mer effektivt än systemiska antibiotika vid rörotit. Rekommendationen är därför:

 • Terracortril med Polymyxin B 2-3 droppar 2-3 gånger dagligen 5-7 dagar.

Hos barn med allmänpåverkan (hög feber, svår smärta) eller vid försämring under pågående lokalbehandling kan tillägg av peroral antibiotikabehandling krävas. Rörbehandlade barn bör ha tillgång till TPB–droppar att använda vid flytning från örat.

Behandling vid terapisvikt

Terapisvikt definieras som utebliven bättring, försämring alternativt ny akut mediaotit under pågående behandling under minst 3 dygn (vanligen orsakad av icke betalaktamasprod. H.influenzae). Vid försämring ny kontakt tidigare än 3 dygn. Behandling:

 • Barn – amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 10 dagar.
 • Vuxna – amoxicillin 750 mg x 3 i 10 dagar.

Pc-allergi behandlas enligt odlingssvar om sådant finns, annars kontakt med ÖNH-specialist för eventuell paracentes och odling.

Nasofarynxodling och eventuell odling från hörselgången vid perforation bör tas. Terapisvikt under antibiotikabehandling kräver noggrann verifikation av diagnos – överväg akut kontakt med en Öron-Näsa-Hals-Specialist. Efterfråga följsamhet till tidigare ordination.

Behandling vid recidiv

Recidivotit

Recidiv definieras som ny akut mediaotit inom en månad efter den föregående, men efter avslutad behandling och med symtomfritt intervall. Behandling:

 • Barn – penicillin V 25 mg/kg x 3 eller amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 10 dagar.
 • Vuxna – penicillin V 1,6-2 g x 3 eller amoxicillin 750 mg x 3 till vuxna i 10 dagar.

Behandling vid pc-allergi:

 • Barn < 40 kg – mixtur erytromycin 20 mg/kg x 2 eller 10 mg/kg x 4 i 10 dagar.
 • Barn > 40 kg – roxitromycin 150 mg x 2 i 10 dagar.
 • Vuxna – roxitromycin 150 mg x 2 i 10 dagar.

Nasofarynxodling (och eventuell odling från hörselgången vid perforation) rekommenderas vid upprepade recidiv och alltid då makrolid används vid pc-allergi.

Recidiverande akut mediaotit

Recidiverande akut mediaotit innebär ≥ 3 akuta mediaotiter de senaste 6 månaderna eller ≥ 4 akuta mediaotiter de senaste 12 månaderna. Hos barn med recidiverande akuta mediaotiter är H. influenzae vanligare än hos barn med sporadiska akuta mediaotiter.

Nya episoder av akut mediaotit behandlas med penicillin V eller amoxicillin enligt ovan i 10 dagar. Barn med recidiverande akut mediaotit bör remitteras till ÖNH-specialist för uppföljning och behandling.

Antibakteriella läkemedel

Mediaotit, akut – AKO Skåne-riktlinje för primärvården

Litteratur

 1. Leibovitz E, Greenberg D, Piglansky L, Raiz S, Porat N, Press J, et al. Recurrent acute otitis media occurring within one month from completion of antibiotic therapy: relationship to the original pathogen. Pediatr Infect Dis J. 2003 Mar;22(3):209-16.
 2. van Dongen TM, van der Heijden GJ, Venekamp RP, Rovers MM, Schilder AG. A trial of treatment for acute otorrhea in children with tympanostomy tubes. N Engl J Med 2014 Feb 20;370(8):723-33.

Webbsidor

 1. Strama Skåne
 2. Janusinfo (janusinfo.se)
 3. Infpreg (medscinet.se)
 4. Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.