Åtgärder utan samband med sjukdom/skada samt intyg

Prislistan gäller åtgärder utan samband med sjukdom/skada samt intyg

Intyg till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är avgiftsfria för patienten

Intyg till Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen på begäran av dessa myndigheter eller på begäran av patienten är avgiftsfria för patienten.

När läkarintyg eller läkarutlåtande krävs till Försäkringskassan vid en ansökan om t ex sjukpenning, sjuk - eller aktivitetsersättning kontaktar patienten själv sin vårdgivare för begäran om intyg.

För frågor angående ersättning för intygsskrivning till vårdgivare från Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen kontakta respektive myndighet.

Övriga intyg som är avgiftsfria för patienten

God man/förvaltare, intyg om sjukhusvistelse på begäran av patienten enligt 3§ Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80), Patientförsäkring, vård – och behandlingsresor utomlands.

Läkarbesök som ligger till grund för intyg:

För läkarbesök som ligger till grund för aktuellt intyg betalas patientavgift enligt gällande regler för respektive patientgrupp. Ingen extra avgift för intyget i dessa fall.

Moms

Åtgärder inom sjukvården som inte syftar till att skydda eller vårda en persons hälsa är momspliktiga (25 procent). 

Det är syftet som avgör om ett intyg är momspliktigt eller inte:

  • Det är momspliktigt om det enbart ska tillhandahålla fakta till tredje man
  • Det är inte momspliktigt om det avser att skydda eller bevara en persons hälsa

Finns inte intyget du vill skriva i prislistan?

I de fall åtgärden/intyget inte finns med i förteckningen beräknas en timtaxa på 275 kr (344 kr med moms) per påbörjad period om 15 minuter. Minsta avgift enligt timtaxa är 550 kr (688 kr inklusive moms) motsvarande 30 minuter.

 

Högkostnadskort och frikort gäller inte för intygsavgiften.

Prislista, A till Ö

Typ av intyg

Avgift (kronor) Avgift inklusive moms (kronor)

Anställning, friskintyg (kan innefatta anamnes) Synskärpeundersökning, tonmetri, enkel hörselprövning, enkel blod- och urin- och fysikalisk status.

500 kr  625 kr 

Audiogram, hörselprov i förebyggande syfte

500 kr  625 kr
Bilbälte/skyddshjälm, intyg om befrielse från att använda bilbälte/skyddshjälm av medicinska skäl 500 kr 625 kr
Blodgruppering, intyg och provtagning. 0 kr vid MVC/BVC 250 kr

313 kr
Blodprov, provtagning undersöka om patienten haft rubella. Kostnad för analys tillkommer. 0 kr vid graviditet 250 kr

313 kr
Dagbarnvårdare (barnets behov av), intyg för dagbarnvårdare 250 kr 313 kr
Dödsorsak, intyg om dödsorsak till Socialstyrelsen 4 kap 2§ 1st Begravningslag (1990:1144). 0 kr om intyget ska skickas till Socialstyrelsen 250 kr

Ingen moms
Emigration, intyg 750 kr 938 kr
Flygresa vid graviditet, intyg till flygbolag 500 kr 625 kr
Familjehem/fosterföräldrar, intyg för familjehem 250 kr 313 kr
Friskintyg om utförd undersökning till barnhem, daghem, förskola och motsvarande 250 kr 313 kr
Färdtjänst, intyg för att få färdtjänst 250 kr 313 kr
Färgseende - undersökning och intyg 250 kr 313 kr
Hemservice/hemtjänst, intyg om behov av social hemservice 250 kr 313 kr
Idrott - anpassad, intyg 250 kr 313 kr
Inställd resa, intyg vid egen sjukdom eller anhörigs sjukdom/dödsfall 250 kr 313 kr
Körkort – ansökan, läkarintyg - Alla körkortsklasser. Kostnad för prover tillkommer 500 kr 625 kr
Körkort – synprövning, läkarintyg inklusive undersökning av synförmågan. Kostnad för prover tillkommer 500 kr 625 kr
Körkort- högre körkortsbehörighet (buss och lastbil) läkarintyg. Kostnad för prover tillkommer 500 kr 625 kr
Körkort– medicinska villkor t ex diabetes, ADHD, sömn och vakenhetsstörning läkarintyg
Kostnad för prover tillkommer
500 kr 625 kr
Körkort – alkohol, narkotika och läkemedel, läkarintyg inneha körkort ur drog- och alkoholsynpunkt. Kostnad för prover tillkommer 1 000 kr 1 250 kr
Körkort – alkolås, läkarintyg. Körkort med villkor om alkolås efter rattfylleri. Kostnad för prover tillkommer. När besöket endast rör provtagning tas en avgift ut på 313 kr samt kostnad för prover enligt prislista 1 500 kr 1 875 kr

LPT tvångsvård sluten psykiatri, vårdintyg enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. På begäran av anhörig/annan närstående

0 kr

 

 

Parkeringstillstånd funktionshindrad, intyg:

Exklusive undersökning

Inklusive undersökning

 


250 kr

500 kr

 


313 kr

625 kr

Pensionsanstalt, intyg att en person på grund av sjukdom, varit oförmögen till arbete.
Till pensionsanstalt (exempelvis Alecta, KPA, SPV) för att de ska betala pensionsavgiften
500 kr 625 kr
Recept, förskriva/förnya recept, av andra skäl än sjukdom eller skada, till exempel vissa vaccin 250 kr 313 kr
Skolskjuts, intyg för skolskjuts av medicinska skäl 250 kr 313 kr
Skolprov, intyg för skolprov 250 kr 313 kr
Skolundervisning, intyg för att bli befriad från skolundervisning och få hemundervisning av medicinska skäl 250 kr 313 kr
Specialkost, intyg om behov av specialkost/ medicinering. Till skola/förskola 250 kr 313 kr
Utbildning, intyg för att byta/avbryta utbildning av medicinska skäl. 500 kr 625 kr
Vaccinationsbefrielse (momsbefriad taxa), intyg
att patienten inte tål visst vaccin
500 kr  

Intyg på begäran av annan myndighet. Region Skåne  debiterar aktuell myndighet. Kostnadsfritt för patienten.

   

LPT tvångsvård sluten psykiatri, vårdintyg enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

1 000 kr 1 250 kr

LVM vård av missbrukare – intyg intagning för vård enligt lagen (1998:870 §9) om vård av missbrukare (tvångsvård) 

1 000 kr 1 250 kr
LVU – vård av unga, intyg Lagen (1990:52) om vård av unga (tvångsvård). Gäller även vid förnyad intagning enl LVU §12 för vård på ungdomsvårdsskola

 

1 000 kr 1 250 kr

Rättsintyg/brottmål, intyg med anledning av brott enligt lagen (2005:225). Får utfärdas av läkare vid rättsmedicinsk avdelning inom Rättsmedicinalverket eller läkare som genom avtal har rätt att utfärda rättsintyg. Annan läkare med tillräcklig kompetens får dock utfärda rättsintyg vid särskilda skäl. 

Ingen patientavgift vid vårdkontakt med anledning av intyget.

1 000 kr 1 250 kr

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.