Så här arbetar vi

Vilka som jobbar med vad inom regional vårdadministrativ funktion.

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare är hälso- och sjukvårdsdirektör och ekonomidirektör i Region Skåne.

Styrgrupp regional vårdadministration

Styrgruppen rapporterar till uppdragsgivarna om frågor som ligger utanför ordinarie organisations uppdrag. Eller om det som kräver utökad budget eller beslut från högre nivå för genomförande.

Styrgruppen består av stabschef för HSS, enhetschef för beslutsstöd KSIEK, regional chefläkare, enhetschef koncernstab kommunikation samt verksamhetschef och chefläkare på digitalisering IT och MT. 

Arbetsutskott (AU)

AU prioriterar, sorterar och värderar behov och ärenden kopplat till regional vårdadministration funktion och säkerställer att beroenden beaktas. AU har mandat att fatta beslut i operativa frågor inom givna uppdrag. AU rapporterar till styrgruppen.

AU består av följande funktioner och kompetenser:

 • ordförande regional vårdadministrativ funktion
 • ordförande patientadministrativa rådet (PAR)
 • vårdgivarstruktur
 • vårdadministration SDV
 • registrering och kodning
 • Region Skånes vårddatabas (RSVD)
 • patientregister (PAR nationellt)
 • verksamhetsförvaltning SDV och framtidens hälsosystem
 • verksamhetsstatistik
 • övergripande uppföljning
 • informatik, kommunikatör namnstandard
 • controller uppföljning och analys, digitalisering/IT.

Arbetsgrupper

Detaljerade uppdrag liksom nya grupperingar, såväl tillfälliga som permanenta, föreslås av AU och beslutas av styrgruppen.

I dagsläget finns sju arbetsgrupper som rapporterar till AU.

 • patientadministrativa rådet
 • masterdata och vårdgivarstruktur
 • namnstandard vårdgivarstruktur
 • invånartjänster
 • gemensamma definitioner registrerad data
 • kostnadsbeskrivning och kalkylering av vårdtjänster (KPP)
 • vårdtjänstkoder och vårdaktivitetskoder.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.