Tillgänglighetskoordinatorer (TK-nätverket)

TK-nätverket har ett regionövergripande ansvar för samordning av patienter i Region Skåne inom ramen för tilldelade uppdrag/avtal.

Målet är att optimera Region Skånes gemensamma resurser för besök, undersökning och behandling i syfte att verka för att vårdgarantin hålls och att Skånes patienter får vård inom den offentligt finansierade vården i Region Skåne.

TK-nätverket har en uppdaterad lägesbild över områden med tillgänglighetsproblem och kunskap om var i Region Skåne det finns ledig kapacitet. Nätverket hanterar även regelverk; tolkning och tillämpning, i syfte att skapa enhetliga rutiner för remisshantering och väntande patienter.

Kontakt

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter