Region Skånes nätverk för tillgänglighetskoordinatorer (TK-nätverket)

TK-nätverket har ett regionövergripande ansvar för samordning av patienter i Region Skåne inom ramen för tilldelade uppdrag/avtal.

Målet är att optimera Region Skånes gemensamma resurser för besök, undersökning och behandling i syfte att verka för att vårdgarantin hålls och att Skånes patienter får vård inom den offentligt finansierade vården i Region Skåne.

TK-nätverket har en uppdaterad lägesbild över områden med tillgänglighetsproblem och kunskap om var i Region Skåne det finns ledig kapacitet. Nätverket hanterar även regelverk; tolkning och tillämpning, i syfte att skapa enhetliga rutiner för remisshantering och väntande patienter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.