Region Skånes nätverk för tillgänglighetskoordinatorer (TK-nätverket)

TK-nätverket har ett regionövergripande ansvar för samordning av patienter i Region Skåne inom ramen för tilldelade uppdrag/avtal.

Målet är att optimera Region Skånes gemensamma resurser för besök, undersökning och behandling i syfte att verka för att vårdgarantin hålls och att Skånes patienter får vård inom den offentligt finansierade vården i Region Skåne.

TK-nätverket har en uppdaterad lägesbild över områden med tillgänglighetsproblem och kunskap om var i Region Skåne det finns ledig kapacitet. Nätverket hanterar även regelverk; tolkning och tillämpning, i syfte att skapa enhetliga rutiner för remisshantering och väntande patienter.

Kontakt

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.