Tillgänglighetskoordinatorer (TK-nätverket)

TK-nätverket har ett regionövergripande ansvar för samordning av patienter i Region Skåne inom ramen för tilldelade uppdrag/avtal.

Målet är att optimera Region Skånes gemensamma resurser för besök, undersökning och behandling i syfte att verka för att vårdgarantin hålls och att Skånes patienter får vård inom den offentligt finansierade vården i Region Skåne.

TK-nätverket har en uppdaterad lägesbild över områden med tillgänglighetsproblem och kunskap om var i Region Skåne det finns ledig kapacitet. Nätverket hanterar även regelverk; tolkning och tillämpning, i syfte att skapa enhetliga rutiner för remisshantering och väntande patienter.

Här nedan hittar du tillgänglighetskoordinatorerna i Region Skåne.

För privat vård - kontakta respektive avtalsförvaltare.

Visa kontaktuppgifter

Kontakt

 • Pia Paulsson Tillgänglighetskoordinator
 • Mobilnummer 0725-86 80 82
 • Postadress Skånevård Sund Enhet för verksamhetsutveckling Olympiahuset plan 3 Lasarettet 251 87 Helsingborg
Visa fler kontaktuppgifter
 • Annette Johansson Tillgänglighetskoordinator
 • Mobilnummer 0768-87 07 64
 • Postadress Lasarettet i Ystad Stab för Verksamhetsnära stöd och utveckling 271 82 Ystad
Visa fler kontaktuppgifter
 • Lena Kjellman Kiebach Tillgänglighetskoordinator, verksamhetsansvarig Flödesmodellen
 • Telefon 040-33 69 38
 • Mobilnummer 0768-89 02 66
 • Postadress Skånes universitetssjukhus Enhet vårdproduktion Jan Waldenströms gata 5 205 02 Malmö
Visa fler kontaktuppgifter
 • Lena Kopp Tillgänglighetskoordinator
 • Telefon 040-33 69 63
 • Mobilnummer 0768-87 11 07
 • Postadress Skånes universitetssjukhus Enhet vårdproduktion Jan Waldenströms gata 5 205 02 Malmö
Visa fler kontaktuppgifter
 • Marcus Johansson Systemansvarig RIS Region Skåne
 • Telefon 040-33 88 16
 • Mobilnummer 0725-97 12 96
 • Postadress Bild- och funktionsteknik Inga Marie Nilssons gata 49 205 02 MALMÖ
Visa fler kontaktuppgifter
 • Samantha Bergman Chefssekreterare. Tillgänglighetskoordinator Ängelholms Sjukhus Verksamhetsansvarig Flödesmodellen
 • Telefon 0431-819 24
 • Mobilnummer 0725-95 01 11
 • Postadress Ängelholms Sjukhus Administrationen Södra vägen 4 262 81 Ängelholm
Visa fler kontaktuppgifter
 • Lindha De Caprétz Verksamhetsutvecklare
 • Telefon 046-17 40 42
 • Mobilnummer 0703-66 24 24
 • Postadress Förvaltningsstab Baravägen 1 221 85 Lund
Visa fler kontaktuppgifter
 • Therese Sterner Tillgänglighetskoordinator
 • Telefon 040-33 68 59
 • Mobilnummer 0727-02 73 42
 • Postadress Skånes universitetssjukhus Stab, enhet vårdproduktion Jan Waldenströms gata 5 205 02 Malmö
Visa fler kontaktuppgifter
 • Henning Elvtegen Hälso- och sjukvårdsstrateg
 • Telefon 040-675 33 10
 • Mobilnummer 0724-68 55 81
 • Postadress Region Skåne Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning 291 89 Kristianstad
Visa fler kontaktuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter