AQURE

IT-system för anslutning av patientnära instrument för laboratorieanalyser som gör att analyssvaren överförs digitalt till journalsystemen Melior eller PMO.

Via AQURE sker även övervakning av kvalitetskontroller samt att användaren av patientnära instrument har genomgått utbildning och fått behörighet för att utföra analysen. Ett krav är att instrumentet måste finns på Region Skånes nät.

Kontaktuppgifter för AQURE

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter