AQURE

IT-system för anslutning av patientnära instrument för laboratorieanalyser som gör att analyssvaren överförs digitalt till journalsystemen Melior eller PMO.

Via AQURE sker även övervakning av kvalitetskontroller samt att användaren av patientnära instrument har genomgått utbildning och fått behörighet för att utföra analysen. Ett krav är att instrumentet måste finns på Region Skånes nät.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.