Patientens rättigheter

Information om patientens rättigheter, till exempel om patientens rätt att få tillräcklig information för att kunna utöva sitt självbestämmande och vara delaktig i den egna vården.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter