Patientens rättigheter

Information om patientens rättigheter, till exempel om patientens rätt att få tillräcklig information för att kunna utöva sitt självbestämmande och vara delaktig i den egna vården.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!