Patientens rättigheter

Information om patientens rättigheter, till exempel om patientens rätt att få tillräcklig information för att kunna utöva sitt självbestämmande och vara delaktig i den egna vården.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter