Patientens rättigheter

Information om patientens rättigheter, till exempel om patientens rätt att få tillräcklig information för att kunna utöva sitt självbestämmande och vara delaktig i den egna vården.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.