Dialoggrupp, RÖN-Dialog

Beredningsinstans för frågor som rör regionala riktlinjer inom AT- och ST-området.

Dialoggruppens uppdrag:

  • Beredningsinstans för genomförandet av Region Skånes årliga läkarbemannings- och ST-undersökning.
  • Bereda förslag till ST inom prioriterade specialiteter (exklusive allmänmedicin som har en särskild beredningsgrupp) utifrån ett regionalt perspektiv, och med årlig undersökning som underlag.
  • Beredningsinstans för frågor som rör regionala riktlinjer inom AT/ST-området.

Möten och deltagare

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.