Indikatorbiblioteket

Här hittar du en sammanställning av indikatorer som definieras och används i uppföljningen i Region Skånes hälso- och sjukvårdsuppdrag.

Endast indikatorer som används för uppföljning på en övergripande regional nivå återfinns i biblioteket.

Biblioteket används för att strukturera och kvalitetssäkra alla indikatorer och omfattar de indikatorer som är aktiva (används), eller passiva (har använts eller kan komma att användas) i styrning och uppföljning av hälso- och sjukvården i Region Skåne. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.