Indikatorbiblioteket

Region Skånes indikatorbibliotek (IB) är en bruttoförteckning över indikatorer för uppföljning av uppdrag, ackrediteringsvillkor och avtal inom hälso- och sjukvården med utgångspunkt i Region Skånes verksamhetsplan och budget.

Indikatorbiblioteket är en förutsättning för enhetlig, systematisk och transparent uppföljning som underlag för analys och beslutsfattande i hälso- och sjukvården.

I biblioteket finns bland annat indikatorer för tillgänglighet, patientsäkerhet och medicinsk kvalitet och innehåller detaljerad beskrivning av varje enskild indikator med bland annat formelbeskrivning, datakälla samt för året aktuella verksamhets- och delmål. Varje indikator har tydliga kopplingar till mål i verksamhetsplan och budget, övergripande strategiska mål, God vårdområde med mera. 

Upplägg av nya samt revidering av befintliga indikatorer anmäls till Arbetsutskott lokal samverkansgrupp uppföljning och analys (AULSGUA) via  asa.berling@skane.se.

Indikatorbiblioteket 2023

Den nya versionen av IB har reviderats något jämfört med tidigare versioner. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.