Indikatorbiblioteket

Här hittar du en sammanställning av indikatorer som definieras och används i uppföljningen av hälso- och sjukvårdsuppdraget.

Endast indikatorer som används för uppföljning på en övergripande regional nivå återfinns i biblioteket. Från och med hösten 2016 är Indikatorbiblioteket en digital applikation:

Här hittar du indikatorbiblioteket som en digital applikation 2020

Här hittar du indikatorbiblioteket som en digital applikation 2019

Biblioteket används för att strukturera och kvalitetssäkra alla indikatorer och omfattar de indikatorer som är aktiva (används), eller passiva (har använts eller kan komma att användas) i styrning och uppföljning av hälso- och sjukvård i Region Skåne. 

Tidigare versioner

Här hittar du indikatorbiblioteket som en digital applikation 2018

Indikatorbiblioteket, indikatorer (xls)
(Senast uppdaterad 2018-11-21) 

Här hittar du Indikatorbiblioteket som en digital applikation 2017

Här hittar du Indikatorbiblioteket som en digital applikation 2016

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter