Indikatorbiblioteket

Region Skånes indikatorbibliotek (IB) är en bruttoförteckning över indikatorer för uppföljning av uppdrag, ackrediteringsvillkor och avtal inom hälso- och sjukvården med utgångspunkt i Region Skånes verksamhetsplan och budget.

Indikatorbiblioteket är en förutsättning för enhetlig, systematisk och transparent uppföljning som underlag för analys och beslutsfattande i hälso- och sjukvården.

I biblioteket finns bland annat indikatorer för tillgänglighet, patientsäkerhet och medicinsk kvalitet och innehåller detaljerad beskrivning av varje enskild indikator med bland annat formelbeskrivning, datakälla samt för året aktuella verksamhets- och delmål. Varje indikator har tydliga kopplingar till mål i verksamhetsplan och budget, övergripande strategiska mål, God vårdområde med mera. 

Upplägg av nya samt revidering av befintliga indikatorer anmäls till Arbetsutskott lokal samverkansgrupp uppföljning och analys (AULSGUA) via asa.berling@skane.se.

Indikatorbiblioteket 2024

Den nya versionen av Indikatorbiblioteket har reviderats något jämfört med tidigare versioner. 

Region Skånes Indikatorbibliotek 2024 (kunskapsnavet.inorigo.net)

Historik Indikatorbibliotek

Region Skånes Indikatorbibliotek historik från och med 2023 (kunskapsnavet.inorigo.net)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.