Utrullning

I nära samarbete med de mottagande organisationerna har SDV-projektet tagit fram en uppdaterad ordning för införandet av SDV. Alla angivna tider är preliminära, då det ännu inte finns någon beslutad tidplan.

Den första driftstarten blir i både offentlig och privat verksamhet i sydöstra Skåne. Såväl sjukhus som vårdcentraler i detta område, psykiatrisk öppenvård, habilitering och stödverksamheter som Regionservice och Medicinsk service berörs. Start är preliminärt under våren 2025.

Efter första driftstart följer hösten 2025 övriga vård- och barnavårdscentraler och multimodala smärtcentrum; psykiatri, habilitering och hjälpmedelsverksamhet; samt sjukhusen i Trelleborg och Landskrona (Sus).

Våren 2026 är det dags för sjukhusen i Lund och Malmö (Sus) och till hösten 2026 sjukhusen i Helsingborg och Ängelholm (Skånes sjukhus nordost) samt Hässleholm och Kristianstad (Skånes sjukhus nordväst). Våren 2027 får slutligen psykoterapeuter utanför vårdcentralerna SDV. 

Några områden måste samordnas med införandet på sjukhusen: Förutom Regionservice (logistikverktyg) även barnmorskemottagningarna, ASIH och palliativ vård samt övriga privata vårdgivare med LOU- och LOV-avtal.

Din organisation har ett utrullningsprojekt som håller i förändringsarbetet och planering för införandet i din verksamhet. Vill du veta fler detaljer för din egen verksamhet kan du kontakta ditt lokala projekt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.