Tidplan för utrullning

Tidplanen för att införa SDV behöver ändras på grund av pandemin och juridiska utmaningar. Ett förslag är framtaget på ny plan men det kommer att behöva justeras. Därefter inväntas även regionstyrelsens beslut innan vi kan presentera en ny tidplan.

I väntan på ny tidplan går projektet framåt:

  • Anpassningen av systemet till skånska förhållanden är nästan helt klar.
  • Systemtester pågår för fullt.
  • Förändringsarbete, träning och driftstart förbereds.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.