Utrullning

I nära samarbete med de mottagande organisationerna har SDV-projektet tagit fram en plan för när Skånes digitala vårdsystem införs i de olika verksamheterna hos offentliga och privata vårdgivare.

Den första driftstarten blir i både offentlig och privat verksamhet i sydöstra Skåne. Såväl sjukhusen i Ystad och Simrishamn, som vård- och barnavårdscentraler, mobila team och palliativ vård, psykiatrisk öppenvård, habilitering och stödverksamheter som Regionservice och Medicinsk service berörs. Start är under våren 2025.

Efter första driftstart följer hösten 2025 övriga vård- och barnavårdscentraler, mobila team och palliativ vård och multimodala smärtcentrum; psykiatri, habilitering och hjälpmedelsverksamhet; samt sjukhusen i Trelleborg och Landskrona.

Våren 2026 är det dags för sjukhusen i Lund och Malmö (Sus) och till hösten 2026 sjukhusen i Helsingborg, Ängelholm, Hässleholm och Kristianstad.

Några områden måste samordnas med införandet på sjukhusen: Förutom Regionservice (logistikverktyg) även barnmorskemottagningarna samt övriga privata vårdgivare med LOU- och LOV-avtal.

Se utrullningsordning (pdf)

Privata vårdgivare

Privata vårdgivare inom LOV och LOU kommer att omfattas av utrullningen av SDV i enlighet med tidigare beslut från regiondirektören. Först efter att utrullning till vårdgivare inom LOU och LOV utförts kommer ett erbjudande om användning av SDV för vårdgivare inom LOL och LOF att tas fram.

Lokal organisation för utrullning

Din organisation har ett utrullningsprojekt som håller i förändringsarbetet och planering för införandet i din verksamhet. Vill du veta fler detaljer kan du kontakta ditt lokala utrullningsprojekt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.