Tidplan för utrullning

Nu finns ett förslag på en reviderad plan för Skånes digitala vårdsystem, SDV, som regionstyrelsen ska fatta beslut om. Som ett första steg i införandet av SDV gör vi ett pilotinförande hos utvalda enheter i april 2022, innan SDV införs brett i Region Skåne under slutet av 2022.

Notera: Den föreslagna planen kommer att behöva justeras ytterligare, men ny plan är ännu inte fastslagen (september 2021).

Start i Ystad

Precis som i tidigare plan är Lasarettet i Ystad först ut, men nu i ett pilotinförande tillsammans med utvalda enheter inom psykiatrin och privat/offentlig primärvård i samma verksamhetsområde samt relaterad palliativ vård och avancerad vård i hemmet. Regionservice och Medicinsk service ingår också i pilotinförandet.

Breddinförande

Piloten gör det möjligt att ytterligare förbättra systemet innan det införs brett i Region Skåne. Införandet på sjukhusen i Lund, Malmö, Landskrona och Trelleborg planeras därför till senhösten 2022, tillsammans med palliativ vård och avancerad vård i hemmet. Därefter följer sjukhusen i Simrishamn, Helsingborg, Ängelholm, Hässleholm och Kristianstad, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel och Primärvården.

Införandet sker parallellt i den privata och offentliga vården, utifrån geografiska kopplingar. 

Med ett senarelagt införande får SDV-programmet mer tid att färdigställa systemet och verksamheterna får mer tid att förbereda sig inför införandet.

Mer information

Vill du veta mer om planen för din verksamhet, kontakta ansvariga i din förvaltning. Du kan också mejla sdv@skane.se. Tillhör du privata vårdgivare kontakta SDV.privat@skane.se.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.