Tidplan för utrullning

Region Skånes programkontor för Skånes digitala vårdsystem (SDV) kommer att rulla ut systemet med början hösten 2021.

Först ut blir sjukhusen tillsammans med palliativ vård och ASIH, Medicinsk service och Regionservice, följt av Psykiatri och Habilitering och därefter öppenvård. De privata vårdgivarna rullas ut parallellt med övrig verksamhet, utifrån geografiska kopplingar. Detaljerna hittar du i presentationen längre ned på sidan.

Ordningsföljd och tidpunkter:

  • Oktober 2021: Lasarettet i Ystad
  • Oktober 2021–april 2022: Palliativ vård och ASIH, Medicinsk service, Regionservice
  • Oktober 2021–december 2022: Privata vårdgivare, LOV - hälso- och vårdval, LOU-vårdavtal (inklusive Närsjukhuset Simrishamn)
  • November 2021: Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund
  • Februari 2022: Lasarettet i Landskrona, Lasarettet Trelleborg
  • Mars 2022: Helsingborgs lasarett, Hässleholms sjukhus, Centralsjukhuset Kristianstad, Ängelholms sjukhus
  • Februari 2022–april 2022: Barnmorskemottagningar
  • April–maj 2022: Psykiatri och habilitering
  • Maj 2022–december 2022: Öppenvård i form av vårdcentraler, barnavårdscentraler, ungdomsmottagningar, psykoterapi oavsett vårdgivare

Redan hösten 2020 påbörjas grunden för utrullningen. Den fysiska och digitala infrastrukturen ska säkras, och vårdverksamheterna börjar planera sina resurser och bemanning inför tränings- och uppstartstiden.

I slutet av 2023 beräknas projektet kunna avslutas. Då ska de sista pusselbitarna vara på plats inklusive uppgraderingar och lösningar för smarta telefoner och läsplattor.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter