Tandvård

Här hittar du regionala vårdprogram, riktlinjer, dokument och annan relaterad information för tandvården i Region Skåne. Ackrediteringsvillkor finns under Uppdrag & avtal och nås via länkarna under Relaterat.

Rekommendationer och riktlinjer

Kontakt

 • Kontaktuppgifter

  Vårdgivarservice för tandvårdens aktörer

  Från och med den 1 november 2017 får Vårdgivarservice ett nytt telefonnummer och det blir en gemensam väg in även för de frågor som idag hanteras av Patientservice. Detta sker som ett led i Region Skånes arbete med att förenkla kontaktvägar och att erbjuda en jämlik service till såväl externa som interna vårdverksamheter.

  I samband med detta införs också Fritt tal på Vårdgivarservice. Tjänsten innebär att du kort beskriver ditt ärende istället för att knappa dig fram till den instans du behöver prata med. Du använder dina egna ord, röststyrningen förstår vad du säger. När du ringer räcker det exempelvis med att säga ”PASiS”, "Patientavgift" eller "Tandvårdsfönster" för att kopplas fram till en handläggare som kan hjälpa dig i ditt ärende.

  Vårdgivarservice når du på:
  040-623 90 00

  Öppettider är måndag till fredag kl 08.00-12.00.
  Alternativt via kontaktformulär:
  vardgivare.skane.se/supportsidor/vardgivarservice/

  Vårdgivarservice hanterar frågor från dig som vårdgivare, till exempel:
  Avtal
  Tandvårdsfönster - Felanmälningar
  Tandvårdsfönster - Behörigheter
  Fakturor
  Ackrediteringsvillkor m.m. inom allmän tandvård för barn och unga vuxna
  Ackrediteringsvillkor m.m. inom specialiserad tandvård för barn och unga vuxna
  Vårdavtal med Folktandvården Skåne AB

  Patientservice når du på:
  0771-111 444, knappval 2 - tandvård

  Öppettider är vardagar kl 08.00-16.00.
  Alternativt via kontaktformulär: www.skane.se/kontakt/patientservice

  Frågor om uppsökande tandvård 
  Patienter hänvisas till Patientservice. Vårdgivare hänvisas till Vårdgivarservice.
   
  Frågor om förhandsbedömning, F-kort
  När det gäller ärenden angående förhandsbedömningar vänligen kontakta Vårdgivarservice via vårt kontaktformulär via länken nedan : https://vardgivare.skane.se/supportsidor/vardgivarservice/ eller via telefon: 040-623 90 00.

  Tänk på att uppge eventuellt ärendenummer och det patient-ID som finns i Tandvårdsfönstret.

  Handläggningstiden för förhandsbedömningar är ca. 4-6 veckor.

  Odontologiska frågeställningar, narkostandvård, asyl m.m.
  Håkan Hellbjer, odontologisk sakkunnig
  Contact
  044-309 35 29
   
  Odontologiska frågor gällande ortodonti
  Dennis Canaki, odontologisk sakkunnig inom ortodonti
  Timanställd. Arbetar en dag varannan vecka.
  Contact

  Medarbetare på Enheten för tandvårdsstyrning

  Håkan Hellbjer, odontologisk sakkunnig
  Contact
  044-309 35 29

  Dennis Canaki, odontologisk sakkunnig inom ortodonti
  Timanställd. Arbetar en dag varannan vecka.
  Contact

  Stefan Adregård, hälso- och sjukvårdstrateg, ansvarig för
  specialiserad tandvård för barn och unga vuxna, samt N-, S- och F-tandvård
  Contact
  044-309 35 18
   
  Malin Mesanovic, hälso- och sjukvårdstrateg, ansvarig för allmän tandvård för barn och unga vuxna
  Contact
  044-309 32 36
   
  Johan Nilsson, hälso- och sjukvårdstrateg, ansvarig för den uppsökande verksamheten
  Contact
  044-309 35 19

  Linda Silverbris, bedömningstandläkare 
  Contact

  Mats Norén, bedömningstandläkare
  Arbetar onsdag, torsdag och fredag.
  Contact

  Anneli Gurenius, administratör
  Arbetar tisdag, onsdag. Torsdag fm.
  Contact
  044-309 35 16

  Liselott Andersson, administratör
  Contact
  044-309 35 14

  Christel Åkesson, administratör
  Contact
  044-309 35 17

  Enhetschef

  Pia Bagewitz
  Contact
  044-309 30 17

 • Adresser

  Här finns alla adresser och kontaktuppgifter till Enheten för tandvårdstyrning.

  Besöksadress

  Enheten för tandvårdsstyrning
  Rådhus Skåne (Plan 3)
  Kristianstad

  Postadress

  Region Skåne
  Koncernkontoret
  Enheten för tandvårdsstyrning
  291 89  Kristianstad 

  Om ni skickar rekommenderade brev måste adressen påbörjas med Region Skåne, annars kan vi inte hämta ut sådana brev.

  Fakturaadress

  Region Skåne
  Hälso- och sjukvårdsnämnden
  Er referens  xxxxxx *
  205 01 Malmö

  Fakturaadress vid ej patientrelaterad faktura

  Region Skåne
  Regionstyrelsen
  Enheten för tandvårdsstyrning
  Er referens xxxxxx *
  205 01 Malmö

  * Er referens avser RSid-nummer till den som ska ha fakturan.

  Kontaktuppgifter

  Telefon 044-309 30 00 (växel)
  Contact

 • Odontologisk forskning i Region Skåne - OFRS

  Ansökan

  Ansökan om medel för odontologisk forskning

  Forskningsanslag för Odontologisk Forskning i Region Skåne – OFRS, gällande 2019

  Medel för forskningsprojekt 2019 är tillgängligt för ansökan förutsatt vederbörliga beslut. Sökande som tidigare tilldelats medel kan söka för annat nytt projekt. Projekten kan löpa över flera år. Projektansvarig skall vara disputerad forskare och verksam i Skåne.

  Ledigkungörelse forskningsanslag OFRS 2019 (pdf)

  Övergripande dokument

  Forskningsplan (pdf)
  Handlingsplan - odontologisk forskning (pdf)

  Kontaktuppgifter OFRS

  Anneli Gurenius, administratör Region Skåne, Enheten för tandvårdsstyrning
  e-post: Contact 

  Ledningsgrupp OFRS

  Dagordning 2018-10-15
  Protokoll 2018-10-15
  Bilaga 1 till protokoll 2018-10-15
  Bilaga 2 till protokoll 2018-10-15

  Dagordning 2018-04-16 
  Protokoll 2018-04-16

  Dagordning 2018-03-01
  Protokoll 2018-03-01

  Dagordning 2017-11-30
  Protokoll 2017-11-30
  Bilaga 1 till protokoll 2017-11-30
  Bilaga 2 till protokoll 2017-11-30
  Bilaga 3 till protokoll 2017-11-30
  Bilaga 4 till protokoll 2017-11-30

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter