Vägledning för familjecentraler

Hälso- och sjukvårdsnämnden tog beslut om ny vägledning för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Skåne vid sitt sammanträde 2014-10-24. Kommunförbundet Skåne har även de tagit beslut om den nya vägledningen.

Vägledningen är ett styrdokument som klargör Region Skånes och Kommunförbundet Skånes gemensamma mål och syfte med familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter.

Vidare ligger vägledningen till grund för framtagande av lokalt avtal mellan verksamheter finansierade av Region Skåne och Skånes kommuner, vilka är huvudmännen för familjecentraler i Skåne. 

Vägledning för familjecentraler (pdf)

Mallförslag till lokalt samverkansavtal (doc)

Uppföljning Familjecentraler & Familjecentralsliknande verksamheter 2017

Under 2014 har en ny vägledning för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Skåne tagits fram tillsammans med ett förslag till lokalt avtal.

En förutsättning för att erhålla ersättning är att samtliga ingående parter ingått ett lokalt samverkansavtal i enlighet med den nya vägledningen och att verksamheten bedrivs i enlighet med avtalet.

För att säkerställa att er familjecentral lever upp till dessa villkor ber vi er fylla i detta formulär samt skicka kopia på underskrivet lokalt avtal till Contact, senast 2017-08-31.

Deltagande verksamheter
Verksamhetens gemensamma ansvar
För att familjecentralen ska bedrivas i riktning mot uppsatta mål har verksamheterna ett gemensamt ansvar. Här följer områden som ska beskrivas lokalt. Skriv en kortfattad beskrivning av hur ni arbetar med dessa områden på er familjecentral:
Finns verksamhetsplan för 2017 ?
Finns verksamhetsberättelse för år 2016 ?
Försäkran
Dessa uppgifter utgör korrekt underlag för utbetalning av ersättning
OBS! Kopia på underskrivet lokalt avtal (pdf) ska skickas till Contact

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter