Vägledning för familjecentraler

Vägledningen är ett styrdokument som klargör Region Skånes och Kommunförbundet Skånes gemensamma mål och syfte med familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter.

Vidare ligger vägledningen till grund för framtagande av lokalt avtal mellan verksamheter finansierade av Region Skåne och Skånes kommuner, vilka är huvudmännen för familjecentraler i Skåne. 

Vägledning för familjecentraler (pdf)

Mallförslag till lokalt samverkansavtal (docx)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.