Mpox (tidigare benämnt som apkoppor)

Samlad information om Mpox.

Kontakta infektionsläkare för utförande av provtagning och vidare handläggning om du som vårdgivare misstänker Mpox hos en patient. 

Provtagning, förvaring och transport av prov

Provtagning, förvaring och transport av prov (analysportalen-labmedicin.skane.se)

Vaccination mot mpox

Vaccination mot mpox

Vårdhygieniska riktlinjer

Mpox - vårdhygieniska riktlinjer

Smittskyddsblad och sjukdomsinformation

Provtagningsindikation vid misstanke om apkoppor

 • Symtom förenliga med apkoppor­:

  • Nytillkomna utslag, blåsor eller sår genitalt, oralt, analt eller på huden (lokalt eller generaliserat). Proktit eller rektala symtom.

   Något/några av följande symtom/fynd är vanligt förekommande och stärker indikationen för provtagning: lymfkörtelförstoring, feber ≥38°, huvudvärk, sjukdomskänsla, muskelvärk, halsont eller hosta.

  hos person:

  1. som haft sexuell kontakt eller annan nära kontakt* med ett bekräftat eller misstänkt fall inom 21 dagar före insjuknandet. För denna grupp bör provtagning övervägas även vid allmänna symtom som feber, halsont mm utan samtidigt förekommande sår/blåsor/utslag.

   eller
  2. som haft ny sexuell partner** inom 21 dagar före insjuknandet

   eller
  3. där andra differentialdiagnoser är uteslutna eller osannolika

  *Annan nära kontakt:

  • Hushållskontakt
  • Direkt hudkontakt med utslag, blåsor eller sår
  • Långvarig ansiktsnära kontakt utan adekvat skyddsutrustning
  • Vård - och omsorgskontakter som utfört provtagning av lesion eller slemhinna utan adekvat skyddsutrustning

  **I det aktuella utbrottet har smittspridning hittills främst skett bland män som har sex med män (MSM). Var frikostig med provtagning av MSM och transpersoner. För övriga grupper kan provtagning göras vid stark klinisk misstanke.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.