Apkoppor

Samlad information om apkoppor.

Om vårdgivare misstänker apkoppor hos patient skall kontakt tas med infektionsläkare för utförande av provtagning och vidare handläggning.

Vid provtagning för apkoppor ska Smittskydd kontaktas av infektionsläkare för dialog. Genväg till provtagning – Folkhälsomyndigheten:

 

Vårdhygieniska rutiner

Provtagning, förvaring och transport av prov

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.