Reservkort

Reservkortet är ett tillfälligt tjänstekort. Medarbetare kan få ett reservkort om hen inte hinner få ett ordinarie e-tjänstekort, saknar svenskt personnummer, svensk folkbokföringsadress eller har ett samordningsnummer.

Reservkorten är personliga och får inte ges vidare till någon annan. Kortet innehåller tidsbegränsade tjänstecertifikat som gäller under uppdrags- eller anställningstiden. De gäller dock högst i sex månader, men kan sedan förnyas vid behov.

Beställ reservkort

Du som är IT-beställare på vårdenheten beställer reservkort i Ritz. 

Beställning via Ritz (ritz.skane.se)

Du ska också skicka en kvittens till adressen:

Regionservice, Gemensam servicefunktion, Vårdgivarservice, Byggnad 201, Medicon Village, 223 81 Lund.

När reservkortet kommer

Mottagaren ska identifieras och kvittensen ska skrivas under – se rutinen som är utskickad till dig som är IT-beställare. Hämtning av certifikat görs på Mina sidor. Se sidan Certifikat.

Certifikat

Kortet ska lämnas till IT-beställaren om anställningen avslutas utan att den fortsätter inom någon annan vårdenhet med avtal inom Region Skåne. Kortet klipps itu och returneras för avregistrering till adressen:

Regionservice, Gemensam servicefunktion, Vårdgivarservice, Byggnad 201, Medicon Village, 223 81 Lund.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.