Reservkort

Reservkortet är ett tillfälligt tjänstekort. Medarbetare kan få ett reservkort om hen inte hinner få ett ordinarie e-tjänstekort, saknar svenskt personnummer, svensk folkbokföringsadress eller har ett samordningsnummer.

Reservkorten är personliga och får inte överlåtas till någon annan. Kortet innehåller tidsbegränsade tjänstecertifikat som gäller under uppdrags- eller anställningstiden. De gäller dock högst i sex månader och kan sedan förnyas vid behov.

Du som är IT-beställare på vårdenheten beställer reservkort i Ritz. 

Du ska också skicka en kvittens till: Regionservice, Gemensam servicefunktion, Vårdgivarservice, Byggnad 201, Medicon Village, 223 81 Lund

Mottagaren ska identifieras och kvittensen ska skrivas under – se rutin utskickad till IT-beställare. Hämtning av certifikat görs på Mina sidor. Se sidan Certifikat.

Om en anställning avslutas (utan att den fortsätter inom någon annan vårdenhet med avtal inom Region Skåne) ska kortet lämnas till IT-beställaren. Kortet klipps och returneras för avregistrering till adressen ovan. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.