Grupp människor samtalar under ett möte på Media Evolution City i Malmö.

Kompetens & utveckling

Hitta utbildningar, allmän- och specialiseringstjänstgöring, sjukhusbiblioteken, projekt och sakkunniggrupper.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter