Skånes digitala vårdsystem (SDV)

En patientjournal, en läkemedelslista, gemensamma arbetssätt och en IT-miljö för offentliga och privata vårdgivare. Mer jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård och större möjligheter för patienten att vara delaktig i den egna vården. Detta vill vi uppnå med Skånes digitala vårdsystem (SDV).

Invånarna i Skåne förväntar sig jämlik och tillgänglig vård, oavsett var de befinner sig i regionen och om de söker hjälp i offentlig eller privat sektor. Olika arbetssätt, rutiner och tekniska förutsättningar gör det svårt att uppfylla dessa behov och förväntningar. I våra nuvarande system möter vi också utmaningar i integritetsskydd och patientsäkerhet.

En IT-miljö istället för 30 olika system

SDV är en stor satsning där Region Skåne ersätter omkring trettio äldre centrala system med en gemensam IT-miljö. Hälso- och sjukvårdens medarbetare kommer att arbeta i samma journal och läkemedelslista oavsett om de arbetar för Region Skåne eller för privata vårdgivare. Patienten kommer att ha tillgång till samma information.

På så sätt lägger vi grunden för hälso- och sjukvårdens digitalisering i Skåne. Detta är nödvändigt för att med de resurser som finns kunna ge god vård till en växande befolkning som blir allt äldre. Regiongemensamma arbetssätt är en förutsättning för att dra nytta av det nya systemets möjligheter.

400 medarbetare bidrar till utvecklingen av SDV

Omkring 400 medarbetare från hälso- och sjukvården har varit med och anpassat SDV till skånska förhållanden och arbetat fram de gemensamma arbetssätten. ​Säkerhetsexperter och jurister har sett över teknik och lagefterlevnad. Vi genomför omfattande tester och planerar noga för utbildning och införande.

Alla som ska använda systemet förbereds på förändringen som kommer ­– och får utbildning innan arbetet i den nya IT-miljön börjar.

Detta vill vi uppnå med att byta till SDV

Det yttersta målet är att bidra till bättre hälsa för fler i Skåne. SDV möjliggör:

  • Ökad tillgänglighet – ett gemensamt system ger bättre förutsättningar för att planera och ge god hälso- och sjukvård åt invånarna i Skåne.
  • Bättre upplevelse för patienter och medarbetare – gemensamma arbetssätt leder till mer jämlik vård. Och med förbättrad digital kommunikation kan patienten vara mer delaktig i sin vård. Det blir också säkrare hantering av patientens data och bättre integritetsskydd i en samlad IT-miljö jämfört med i många gamla system.
  • Bättre kvalitet – strukturerad dokumentation i en sammanhållen journal som görs i realtid ökar kvaliteten på informationen.
  • Bättre hälsa – samlad data ger ett bättre underlag om sjukdomar och befolkning. Detta ökar förutsättningarna för att se mönster samt upptäcka och förebygga sjukdomar på både individ- och gruppnivå.
  • Effektivare processer – en sammanhållen och strukturerad patientjournal ger bättre förutsättningar för standardiserade vårdprocesser och minskad dubbeldokumentation. Patienten behöver inte upprepa sig i lika stor utsträckning.

Vill du följa arbetet med SDV?

För att följa vad som händer just nu i projektet kan du läsa den senaste statusrapporten eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Din organisation har ett utrullningsprojekt som håller i förändringsarbetet och planering för införandet i din verksamhet. Om du vill veta fler detaljer för din egen verksamhet kan du kontakta ditt lokala projekt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.