Skånes digitala vårdsystem (SDV)

Skånes digitala vårdsystem (SDV) ska knyta ihop hälso- och sjukvården i hela Skåne. Det innebär att privata och offentliga vårdgivare kommer att arbeta i samma digitala miljö. Patienten får tillgång till samma journal och läkemedelslista som hälso- och sjukvården.

Det nya systemet inkluderar patientjournal och ett antal verktyg för bland annat patientadministration och beslutsstöd. Detta kommer att påverka våra arbetssätt, inom såväl primär- som slutenvård, privat som offentlig. Standardiseringen och digitaliseringen av de olika vårdsystemen kommer att innebära att rutinerna inom vissa arbetsmoment förändras, medan andra utgår och ersätts av nya.

Som medarbetare inom Region Skåne och privata vårdgivare kommer du att få träning i det nya systemet innan det tas i bruk.

Arbetet fortsätter när projektet är klart. Det är en lång resa i många steg där vi tillsammans formar en gemensam vårdinformationsmiljö. Målet är att bidra till bättre hälsa för fler i Skåne.

Vad vill vi uppnå?

Ökad tillgänglighet

Ett gemensamt system ger bättre förutsättningar att planera och utföra god hälso- och sjukvård.

Bättre upplevelse för patienter och medarbetare

Med enhetliga arbetssätt blir vården mer jämlik. Utökad digital kommunikation gör att patienter kan vara mer delaktiga i sin vård, och partnerskapet mellan patienter och hälso- och sjukvård stärks.

Bättre kvalitet

Strukturerad dokumentation i en sammanhållen patientjournal ökar kvaliteten på informationen.

Bättre befolkningshälsa

Med ett bättre underlag gällande sjukdomar och befolkningshälsa ges ökade förutsättningar att se mönster samt upptäcka och förebygga sjukdomar på både individ- och gruppnivå.

Effektivare processer

Med en sammanhållen och strukturerad patientjournal får vi bättre förutsättningar för standardiserade vårdförlopp och minskad dubbeldokumentation. Patienten behöver inte heller upprepa sig i lika stor omfattning.

Med en sammanhållen IT-miljö får hälso- och sjukvården bättre förutsättningar att ge god vård. Vi får också säkrare hantering av patientens data och därmed bättre integritetsskydd.

Varför väljer vi att införa ett nytt system?

Vi behöver ett nytt system för att bättre kunna planera och ge god hälso- och sjukvård. Både invånare och medarbetare förväntar sig en mer tillgänglig, jämlik och säker hälso- och sjukvård.

I Skåne har vi många system i vården, några ganska gamla, som inte kan kommunicera med varandra. Datahanteringen i en del av systemen innebär också utmaningar när det gäller integritetsskydd och patientsäkerhet, och att klara IT-säkerhetsangrepp utifrån. Detta, tillsammans med att vi många gånger har olika rutiner och arbetssätt, gör det svårare att uppfylla invånarnas och medarbetarnas förväntningar.

Det är också så att människor lever allt längre och befolkningen ökar i vår region. Vi måste använda våra resurser på ett bättre sätt. Digitalisering kan hjälpa oss att göra detta.

Följ arbetet

För att följa vad som händer just nu i projektet kan du läsa den senaste statusrapporten eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Din organisation har ett utrullningsprojekt som håller i förändringsarbetet och planering för införandet i din verksamhet. Vill du veta fler detaljer för din egen verksamhet kan du kontakta ditt lokala projekt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.