Skånes Digitala Vårdsystem (SDV)

SDV, Skånes digitala vårdsystem är en ny heltäckande digital plattform för Region Skånes vårdförvaltningar och de privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne.

SDV knyter ihop vården i hela Skåne med gemensamma arbetssätt. Detta är vi först i Sverige med att göra. SDV kommer att bidra till bättre hälsa för fler i Skåne.

Arbetet med SDV, som görs tillsammans med leverantören Cerner, är det mest omfattande förnyelsearbetet i Region Skånes historia.

För att följa vad som händer just nu i projektet kan du läsa den senaste månadsrapporten.

Vad uppnår vi med SDV?

  • Jämlik vård. Patienterna kommer att få mer jämlik vård i hela Skåne.
  • Överblick. Vården och patienten får samma tillgång till journal och de läkemedel som patienten har.
  • Tid och kvalitet. Vi vinner tid och kvalitet när vi använder tillgänglig teknik för bättre infrastruktur och resursplanering.
  • Befolkningshälsan. Vi kan analysera och se mönster, både för varje patient och för hela befolkningen, och då kan sjukdomar förebyggas.

Varför väljer vi att införa SDV?

Idag har vi många och ofta gamla IT-system som inte hänger ihop. Införandet av SDV innebär att de separata journalsystemen inom primär- och slutenvården ersätts av ett system med en inloggning, en journal och en läkemedelslista. 

Invånarna i Skåne förväntar sig att kontakterna med vården ska vara enklare. Samtidigt ökar befolkningen och människor lever allt längre, så varken pengar eller medarbetare räcker till för att ta hand om alla som behöver vård. Därför måste vi använda våra resurser på ett bättre sätt.

SDV påverkar alla inom vården

SDV kommer att påverka vardagen för samtliga medarbetare, inom såväl primär- som slutenvård, privat som offentlig. Standardiseringen och digitaliseringen av de olika vårdsystemen kommer att innebära att rutinerna inom vissa arbetsmoment förändras, medan andra utgår och ersätts av nya.

Som medarbetare inom Region Skåne och privata vårdgivare kommer du att få träning i det nya systemet innan det tas i bruk.

SDV på två minuter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter