Skånekatalogen

Skånekatalogen är Region Skånes elektroniska organisationskatalog som innehåller information om enheter och personer i Region Skåne.

Skånekatalogen innehåller uppgifter om samtliga medarbetare i Region Skåne. Varje medarbetare får en unik identitet, ett RSID, i katalogen. Det används för inloggning i Region Skånes nätverk. Från Skånekatalogen styrs behörigheten till många IT-system samt integration med andra applikationer såsom e-post, fakturahantering och Skåneportalen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter