Skånekatalogen

Skånekatalogen är Region Skånes elektroniska organisationskatalog som innehåller information om enheter och personer i Region Skåne.

Skånekatalogen innehåller uppgifter om samtliga medarbetare i Region Skåne. Varje medarbetare får en unik identitet, ett RSID, i katalogen. Det används för inloggning i Region Skånes nätverk. Från Skånekatalogen styrs behörigheten till många IT-system samt integration med andra applikationer såsom e-post, fakturahantering och Skåneportalen.

Läs mer om Skånekatalogen

Om du vill veta mer om Skånekatalogen samt komma in i systemet så kan du hitta det på Region Skånes intranät. 

HSA/SITHS-ombud

För externa aktörer, så kallade tredjepartsanslutna, samarbetsparter eller privata vårdgivare, agerar Region Skåne HSA/SITHS-ombud. Det betyder att Region Skåne hanterar en parts HSA/SITHS-relaterade uppgifter, vilket lagras i Skånekatalogen. För att Region Skåne ska kunna hantera en parts uppgifter behöver ett avtal om detta slutas.

I dagsläget agerar Region Skåne HSA Ombud kostnadsfritt till den som sluter/har slutit vårdavtal med Region Skåne (som LOV, LOL eller liknande) eller har ett uppdrag för Region Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.