Skånekatalogen

Skånekatalogen är Region Skånes interna kontaktkatalog.

Skånekatalogen innehåller information om enheter och personer i Region Skåne, och även organisationer som via avtal, uppdrag eller motsvarande är knutna till Region Skåne. För ändringar gällande Skånekatalogen, kontakta din katalogadministratör.

Privata vårdgivare utan egen katalogadministratör som behöver uppdatera enhetens information kontaktar Vårdgivarservice för hjälp.

Önskar man lägga till eller ta bort personer under en enhet så ska det beställas via följande formulär:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter