Driftinformation

 • Fördröjda laboratoriesvar HbA1c
  Beräknas klart: Okänt
 • Problem med Intygsmodulen i Edge via PMO
  Beräknas klart: Okänt
 • Ersättningsmaterial vid bristsituation
  Beräknas klart: Okänt
 • Instrumentbyte för klinisk kemiska analyser Malmö
  Beräknas klart: 2021-11-30
 • Driftstörning mikrobiologiska provsvar samtliga orter
  Beräknas klart: Okänt