Driftinformation

 • Fördröjda laboratoriesvar HIV-1, HBV, HCV och CMV kvantifiering
  Beräknas klart: 2022-06-29
 • Störningar i inläsning av EKG
  Beräknas klart: 2022-08-08
 • Efterbeställningar av allmän- och immunkemiska analyser ej möjligt i Lund
  Beräknas klart: Okänt
 • Brist på kylemballage
  Beräknas klart: Okänt
 • Återkommande driftstörningar ProSang
  Beräknas klart: Okänt