Driftinformation

 • Fördröjda laboratoriesvar Allmänkemi
  Beräknas klart: Okänt
 • Risk för fördröjda svar Laboratoriemedicin Bas
  Beräknas klart: 2022-09-29
 • Risk för fördröjda laboratoriesvar Lund
  Beräknas klart: Okänt
 • Brist på kylemballage
  Beräknas klart: Okänt
 • Risk för fördröjda svar Laboratoriemedicin Bas
  Beräknas klart: 2022-09-26

Hjälp oss göra Vårdgivare Skåne bättre

Har du synpunkter på hur Vårdgivare Skånes webbplats kan bli bättre kopplat till funktionalitet och utseende?

Vårdpersonal håller patient i handen

Kunskapsstyrning

Kunskapsstyrning är ett nationellt system inom hälso- och sjukvård. Målet är att patienter ska få en jämlik, kunskapsbaserad och resurseffektiv vård.

Skånes Digitala Vårdsystem (SDV)

SDV är en ny heltäckande digital plattform för Region Skånes vårdförvaltningar och de privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne.

Utbildningskalender