Driftinformation

 • Infomationsplattformen saknar data från EKTA
  Beräknas klart: I går
 • PMO – problem med åtgärdskoderna AU124, AU125, DT030 och ZV100
  Beräknas klart: Okänt
 • Nationell patientöversikt(NPÖ) - Saknar vårdrelation
  Beräknas klart: Okänt
 • Risk för fördröjda laboratoriesvar Svamp-DNA (18S)
  Beräknas klart: Okänt
Vårdpersonal håller patient i handen

Kunskapsstyrning

Kunskapsstyrning är ett nationellt system inom hälso- och sjukvård. Målet är att patienter ska få en jämlik, kunskapsbaserad och resurseffektiv vård.

Skånes Digitala Vårdsystem (SDV)

SDV är en ny heltäckande digital plattform för Region Skånes vårdförvaltningar och de privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne.

Medicinhylla med olika läkemedel

Skånelistan 2023

Nytt för i år är att Skånelistans bakgrundsmaterial publiceras digitalt. Skånelistan innehåller Region Skånes rekommenderade läkemedel för 2023.

Utbildningskalender