Driftinformation

 • IT-MT
  Pågående driftstörning Identitet- och behörigheter-prod
  Beräknas klart: Okänt
 • Labmedicin
  Reducerad kapacitet för analyser som utförs på klinisk immunologi i samband med strejk
  Beräknas klart: Okänt
 • IT-MT
  Paraplyportalen - Problem med att öppna BFM fliken
  Beräknas klart: Okänt
 • IT-MT
  Ofullständig avgiftshistorik i tjänsten Högkostnadsskydd för öppenvård på 1177.se
  Beräknas klart: Okänt
 • IT-MT
  Pascal uthopp via DOS-knapp via Melior ger scriptfel
  Beräknas klart: Okänt
En vårdgivare håller en patient i handen.

Kunskapsstyrning

Kunskapsstyrning är ett nationellt system inom hälso- och sjukvård. Målet är att patienter ska få en jämlik, kunskapsbaserad och resurseffektiv vård.

Person som sitter framför en dator.

Skånes Digitala Vårdsystem (SDV)

SDV är en ny heltäckande digital plattform för Region Skånes vårdförvaltningar och de privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne.

Medicinhylla med olika läkemedel

Skånelistan 2024

Skånelistans bakgrundsmaterial innehåller Region Skånes rekommenderade läkemedel för 2024.