Driftinformation

 • IT-MT
  Melior segheter i Applikation
  Beräknas klart: Okänt
 • Labmedicin
  Risk för fördröjda laboratoriesvar Gastroenteritpanel bakterier
  Beräknas klart: Okänt
 • IT-MT
  Systemarbete i Enterprise Architect
  Beräknas klart: 2023-11-23
 • IT-MT
  Uthopp från Melior fungerar ej
  Beräknas klart: Okänt
 • IT-MT
  E-recept med tekniskt fel, åtgärd krävs
  Beräknas klart: 2023-11-13
Vårdpersonal håller patient i handen

Kunskapsstyrning

Kunskapsstyrning är ett nationellt system inom hälso- och sjukvård. Målet är att patienter ska få en jämlik, kunskapsbaserad och resurseffektiv vård.

Skånes Digitala Vårdsystem (SDV)

SDV är en ny heltäckande digital plattform för Region Skånes vårdförvaltningar och de privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne.

Medicinhylla med olika läkemedel

Skånelistan 2023

Skånelistans bakgrundsmaterial innehåller Region Skånes rekommenderade läkemedel för 2023.