Driftinformation

 • Labmedicin
  Fördröjda laboratoriesvar VRE-screening
  Beräknas klart: Okänt
 • IT-MT
  Problem med filtervisning i FM Access
  Beräknas klart: Okänt
 • Labmedicin
  Driftstopp tU-Oxalat
  Beräknas klart: Okänt
 • Labmedicin
  Förlängda svarstider Pi-typning
  Beräknas klart: Okänt
Vårdpersonal håller patient i handen

Kunskapsstyrning

Kunskapsstyrning är ett nationellt system inom hälso- och sjukvård. Målet är att patienter ska få en jämlik, kunskapsbaserad och resurseffektiv vård.

Skånes Digitala Vårdsystem (SDV)

SDV är en ny heltäckande digital plattform för Region Skånes vårdförvaltningar och de privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne.

Medicinhylla med olika läkemedel

Skånelistan 2023

Nytt för i år är att Skånelistans bakgrundsmaterial publiceras digitalt. Skånelistan innehåller Region Skånes rekommenderade läkemedel för 2023.

Utbildningskalender