Hjälpmedelssortiment - diabetes

Här hittar du löpande information och produktkatalogerna om det sortiment som Region Skåne har upphandlat.

Information om Sortimentsforum

Sortimentsforum är ett forum där förskrivare/vårdgivare möts i syfte att säkerställa ett ändamålsenligt hjälpmedelssortiment utifrån patienterna och vårdens behov.  Sortimentsforum ska hållas minst 2 gånger/år och leds av Sortiment- och avtalsledare på Hjälpmedel. Experter kan bjudas in efter behov.

Instruktion för Sortimentsforum (pdf)

Löpande produktinformation

 • Dexcom One+

  2024-04-16
  Nu finns Dexcom One + att förskriva i Sesam LMN. För sesamnummer var god se produktkatalog. För mer information om systemet se hemsidan Dexcom One+

  Uppdaterad instruktion och blankett för ansökan om ”Enskild förskrivning utanför sortiment”

  2024-03-19
  Enhet Sortiment och Administration har i förbättringsarbete under 2023 sett över instruktion och beställningsväg för ansökan om ”Enskild förskrivning utanför sortiment”. Två av de behov som identifierades var ansökningsväg och ärendehantering via system. Ärendehantering via verifierade system innebär att krav på dokumentation, spårbarhet, uppföljning och rapporter bättre uppfylls. 

  För produktområden där beställningar av aktiviteter görs via Visma webSesam identifierades systemstöd som möjliggör att ett ärende för ansökan om ”Enskild förskrivning utanför sortiment” skulle kunna göras på samma sätt.

  Den nya aktivitetstypen – ”Enskild förskrivning utanför sortiment” kunde skapas. Härmed kan ansökan göras direkt via Visma webSesam, istället för utanför systemet via blankett och e-post till funktionsbrevlåda.

  Övergripande innebär det att nya aktivitetstypen väljs, nödvändig information för ansökan fylls i och skickas via systemet. Ansökan når ansvarig sortiment- och avtalsledare, SAL, som granskar och via systemet återkopplar om ansökan beviljas eller avslås.

  För produktområden som inte beställs genom Visma webSesam (Inkontinens, Diabetes, Speciallivsmedel, Hörsel och Externa bröstproteser), görs ansökan via blankett ”Ansökan Enskild förskrivning utanför sortiment” som tidigare.

  Förändringarna träder i kraft 2 april 2024.

  //Enhet Sortiment

  MiniMed600-serien utgår

  2024-02-09
  För de patienter som har kvar en insulinpump i Medtronics MiniMed600-serie kommer de produkterna att utgå. Detta kan påverka patienten och förskrivaren vid eventuella reklamationer eller garantiärenden.

  Se mer information i dokument Medtronic MM600 Serie utgår (pdf)

  Produktbyte

  2024-01-23
  GlucoMed Areo och GlucoMen Areo 2K ersätts av GlucoMen Areo GK. Teststickorna är samma som innan så det finns inget behov att ändra pågående förskrivning. Beställning sker genom kontakt med leverantör alternativt genom marknadsplatsen.

  Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden

  2024-01-12
  Medtronic informerar att MiniMed 780G med programvaruversion 6.5 kan i vissa fall få felmeddelande med potentiella patientsäkerhetsrisker.
  Läs mer om vilka åtgärder som bör tas och hur man ser om en viss pump är påverkad.

  Information till vårdgivare

 • Utformning av startkit för MiniMed 780

  2023-12-13
  På grund av leveransproblem av infusionsset Mio Advance förändras utformningen av startkit för MiniMed 780. Du har nu möjlighet att beställa startkit inklusive infusionsset Extended alternativt startkit utan infusionsset. Artiklarna ser som följande:

  • 32013 - MiniMed 780G exkl CGM-startkit  utan infusionsset
  • 32425 - MiniMed 780G inkl CGM-startkit utan infusionsset
  • 32128 - MiniMed 780G inkl. CGM-startkit med infusionsset
  • 32127 - MiniMed 780G exkl. CGM-startkit med infusionsset

  Sensorsystem Simplera nu tillgängligt

  2023-12-11
  Nu finns sensorsystem Simplera att förskriva tillsammansmed InPen. InPen fungerar både med insulin från Novo Nordisk och Eli Lilly. Du hittar sensorerna under sesamnummer 32428, 32429, 32427 samt 32426.

  Eftersom sensorn är kombinerad med sändare utgår 32358 Sändare till Guardian 4 samt de artiklar med Guardian 4 sensorer.

  Observera att sensorerna är ett tillbehör till patienter med insulinpennor och är inte kompatibla med insulinpump med loopsystem.

  Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden                          

  2023-11-22
  Medtronic informerar att vissa sensorer av sorten Guardian 4 kan visa felvärden. Läs mer i bifogat dokument för att veta vilka sensorer som är påverkade och vilka åtgärder som ska tas.

  FA1379 Brev till vårdgivare (pdf)

  Viktigt meddelande gällande GlucoMen Day CGM och Pump

  2023-11-10
  CGM-system samt slangfri pump GlucoMen Day kommer inte att vara tillgängliga för förskrivning. Det finns i dagsläget inga ersättare.

  Nytt batterilock till MiniMed 780G

  2023-08-14
  Vissa upplagor av insulinpump MiniMed 780G kräver ett nytt batterilock. För att säkerställa om pumpen behöver det nya locket: undersök RF-numret som finns på pumpens undersida. Om numret slutar på A002 behövs en förskrivning av det nya locket. Slutar RF-numret på A001 ska det gamla locket fortsätta förskrivas.

  • Det nya lockets artikelnummer i Sesam: 32302
  • Det gamla lockets artikelnummer i Sesam: 31120

  Säkerhetsmeddelande gällande kompatibilitet mellan Freestyle Libre 3 och LibreLink

  2023-03-06
  Ett säkerhetsmeddelande har utgått gällande koppling mellan Freestyle Libre 3 system och appen LibreLink

  Information Freestyle Libre 3 och LibreLink (pdf)

  Säkerhetsmeddelande gällande Omnipod DASH

  2023-03-03
  Ett säkerhetsmeddelande har utgått gällande utbyte av PDM inom systemet Omnipod.

  Informationsbrev Omnipod DASH (pdf)

Produktkatalogerna uppdateras kontinuerligt, avråds från att skrivas ut.

Enskild förskrivning utanför sortiment

Det ordinarie sortimentet ska täcka behovet av hjälpmedel för de allra flesta.

Förskrivning utanför sortiment kan bli aktuellt om det föreligger särskilda skäl som medför att ordinarie sortiment inte kan tillgodose behovet. Beslutet motiveras och dokumenteras i patientens journal.

Följ instruktion Ansökan om enskild förskrivning utanför sortiment. En ansökan behövs för varje enskild patient.

Ansökan görs via mejl till Sortiments funktionsbrevlåda sortimenthjm.hoh@skane.se

Anmäl produkt- och leveransfel

Samtliga reklamationer sker direkt till leverantör.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.