Infektionssjukdomar

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Goda råd är inte dyra

  • Antibiotikaförskrivningen har ökat mycket senaste året. Från 245 recept/1000 invånare i oktober 2021 till 274 recept/1000 invånare i oktober 2022 i Skåne.
  • Riksgenomsnitt är nu 246 recept/1000 invånare och Skåne ligger tyvärr högst i landet i antalet förskrivna antibiotikarecept.
  • Det bästa du kan göra är att följa de nationella behandlingsrekommendationer som finns och lita på att dessa fungerar -  de är framtagna av experter och vilar på evidens och beprövad erfarenhet!
  • Välj aldrig alternativa antibiotika för att du tänker att de skulle vara vassare och bättre än de som rekommenderas – risken är enbart att patienten inte blir frisk och att antibiotikaresistensen drivs på i en ogynnsam riktning.

Kvalitetsmål

Antibiotikauppföljning i Hälsovalet

Totalt behandlingstryck med antibiotika definieras som antal recipe (varurader) J01 utom J01XX05 (Hiprex) per 1000 listade personer.

Behandling av barn 0–6 år:

Andel penicillin V (pcV) av antibiotika som ofta används vid luftvägsinfektion (pcV, makrolider, cefalosporiner, amoxicillin) ska vara hög. Definieras som: Täljare antal recipe J01CE02, nämnare J01CE02, J01CA04, J01CR02, J01FA01, J01FA06, J01FA09, J01FA10, J01DB01, J01DB05, J01DC02, J01DC08, J01DD14 till barn 0–6 år. Egen förskrivning.

Behandling av kvinnor (18–79 år):

Andel kinoloner av antibiotika som ofta används vid urinvägsinfektion (ciprofloxacin, pivmecillinam, trimetoprim, nitrofurantoin) ska vara låg. Definieras som: Täljare antal recipe J01MA02, nämnare J01MA02,  J01CA08, J01EA01, J01XE01 till kvinnor 18–79 år. Egen förskrivning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.