Infektionssjukdomar

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Goda råd är inte dyra

Antibiotikaförskrivningen har ökat mycket senaste året;  från 274 recept/1000 invånare i oktober 2022 till 304 recept/1000 invånare i oktober 2023 i Skåne. Riksgenomsnitt är nu 270 recept/1000 invånare. Skåne ligger tyvärr högst i landet i antalet förskrivna antibiotikarecept.

Undvik onödig antibiotikaförskrivning

  • Följ otitkonsensus! I normalfallet inte antibiotika vid okomplicerad otit hos barn 1-12 år.
  • Använd centorkriterier vid tonsillit för att undvika överförskrivning av antibiotika. Behandla med penicillin enbart vid positivt strep-A!
  • Undvik kinolonanvändning vid okomplicerad nedre UVI till både män och kvinnor.
  • Följ behandlingsriktlinjer enligt STRAMAs app, antibiotikaval Region Skåne och bakgrundsmaterial. 
  • Välj aldrig alternativa antibiotika för att du tänker att de skulle vara vassare och bättre än de som rekommenderas – risken är enbart att patienten inte blir frisk och att antibiotikaresistensen drivs på i en ogynnsam riktning.

Kvalitetsmål

Antibiotikauppföljning i Hälsovalet

  • Totalt behandlingstryck med antibiotika definieras som antal recipe (J01 utom Hiprex) per 1000 listade personer.
  • Behandling av barn 0–6 år: Andel penicillin V (pcV) av antibiotika som ofta används vid luftvägsinfektion (pcV, makrolider, cefalosporiner, amoxicillin) ska vara hög. Egen förskrivning.
  • Behandling av kvinnor (18–79 år): Andel kinoloner av antibiotika som ofta används vid urinvägsinfektion (ciprofloxacin, pivmecillinam, trimetoprim, nitrofurantoin) ska vara låg. Egen förskrivning.

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.