Ändringar i Skånekatalogen

Här kan du som är offentlig och privat vårdgivare läsa om hur du går tillväga för att uppdatera, ändra eller lägga upp en ny administratörsroll i Skånekatalogen.

Offentliga vårdgivare

Om du behöver uppdatera eller lägga in ny information i Skånekatalogen så kan du beställa detta via en katalogansvarig.

All information i Skånekatalogen redigeras av en katalogadministratör. Om en ny administratör skulle behöva registreras så kan du göra detta via genom att fylla i blanketten:

Privata vårdgivare

Privata vårdgivare utan egen katalogadministratör som behöver uppdatera enhetens information kontaktar Vårdgivarservice för hjälp.

Privata vårdgivare kan också utse egna administratörer - så kallade externa katalogadministratörer. Det är verksamhetschef som utser en person som ska ha rollen extern katalogadministratör. Beställning görs sedan via Vårdgivarservices kontaktformulär.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.