Hjälpmedelssortiment - medicinska hjälpmedel

Här hittar du löpande information och produktkatalogerna om det sortiment som Region Skåne har upphandlat.

Viktigt säkerhetsmeddelande angående CPAP från Philips

2021-06-23
Se information under "löpande produktinformation 2021"

Löpande produktinformation

  • Uppdatering i sortiment - Armbågsortos

   2021-09-15
   Uppdatering i sortiment har gjort på armbågsortos Ulnaris från Mediroyal. Färgen har bytts från beige till svart.


   Statusuppdatering CPAP från Philips - säkerhetsmeddelande från Läkemedelsverket

   2021-06-23
   Läkemedelsverket har 2021-06-22 gått ut med ett säkerhetsmeddelande som innebär att CPAP, innehållande den komponent som identifierats som orsak till kvalitetsproblem, rekommenderas att inte användas.
   CPAP-användare uppmanas att kontakta sin läkare eller vårdgivare innan hen gör några ändringar i sin ordinerade behandling, för att tillsammans med läkaren avgöra de lämpligaste alternativen för fortsatt behandling.

   Arbete med åtgärdsplan pågår.


   Statusuppdatering leveransstoppad CPAP från Philips

   2021-06-21
   Leverantören Philips frivilliga globala leveransstopp av CPAP ”Dreamstation Auto” kvarstår. Utredning av det kvalitetsärendet som är grund till leveransstoppet är klar. Utredning visar att de symtom i luftvägar som rapporterats från patienter i USA kan ha orsakats av komponent i CPAP som ozonbehandlats, UV-behandlats (icke tillåten rengöringsmetod) eller utsatts för hög temperatur eller hög luftfuktighet.
   2021-06-14 släppte Philips och FDA (läkemedelsverket i USA) pressmeddelande om återkallelse av/åtgärder på berörda CPAP-utrustningar.

   För Europa och Sverige pågår bedömning av kvalitetsärendet hos EMA (Europeiska läkemedelsverket). Säkerhetsmeddelande från EMA och MPA (Svenska läkemedelsverket) har ännu inte utfärdats.
   Vi inväntar officiella besked (Säkerhetsmeddelande) från dessa regulatoriska myndigheter för att se om/vilka åtgärder som kan bli aktuella för Sverige och Region Skåne.
   VO Hjälpmedel Skåne använder inte ozon som rengöringsmetod för CPAP. Vad vi känner till har symtom från patienter inte rapporterats i Europa eller Sverige.

   Länk till pressmeddelandet i USA


   Leveransförsenad inhalator nu i lager

   2021-06-18
   Stationär inhalator, Innospire Deluxe från Philips AB, som varit leveransförsenad sedan avtalsstart i maj har nu levererats.
   Produkter finns på lager och har börjat levereras ut till förskrivande enheter.
   Automatisk lagerpåfyllnad sker till aktuella enheter enligt tidigare bestämda nivåer.


   Leveransförsenad stationär inhalator ersätts

   2021-05-20
   Stationär inhalator, Innospire Deluxe från Philips AB, som ingår i nytt avtal är kraftigt leveransförsenad. Några beräknade leveranstider kan Philips i dagsläget inte ange och därför väljer vi att tillfälligt byta ut den fram till att Philips AB åter kan garantera leveranstid enligt avtal. 

   Ersättningsprodukt som du i stället ska välja är stationär inhalator, Pari TurboBOY SX från leverantör Mediplast, med Sesam artikelnummer 70613, som finns kvar från föregående avtal.


   Brist på CPAP relaterat till leveransstopp

   2021-05-20
   Verksamhetsområde Hjälpmedel har den 19/5 meddelats att det globala leveransstoppet av CPAP ”Dreamstation Auto” från leverantör Philips AB kvarstår och prognos för stoppets varaktighet saknas.
   Utredning av produktens kvalitetsärende fortgår, ersättningsprodukt från Philips AB saknas.

   Som tidigare meddelats är du som förskrivare uppmanad att i stället välja ResMeds produkter. Dessvärre har nu ResMed signalerat att den ökade globala efterfrågan, orsakad av Philips leveransstopp, medfört att de har svårt att fortsatt garantera oss ökade volymer.   

   Tyvärr innebär ovanstående och tillgång till alternativa CPAP-utrustningar att VO Hjälpmedel i nuläget, dessvärre på obestämd tid, riskerar stor brist på CPAP:er att leverera till förskrivande enheter.

   Förskrivande enheter måste utifrån denna information och nya förutsättningar, planera besök utifrån tillgänglighet till utrustning.

   Tät kontakt hålls med leverantörerna och så snart ny information finns kommer den att förmedlas här.


   Leveransstopp CPAP från Philips

   2021-05-06
   Leveranser av CPAP ”DreamStation Auto” med Sesam artikelnummer 80360 är globalt stoppade från leverantören Philips.
   Kvalitetsärende på produkten utreds.
   Produkter som redan köpts in och finns ute i våra egna lager eller hos patient kan användas.

   Utprovade enheter behöver planera besök utifrån denna information och tillgänglighet på utrustning.

   Välj om möjligt alternativ CPAP: ”APAP AirSense 10 AutoSet”, med Sesam artikelnummer 80208, från leverantör ResMed istället.


   Nytt avtal för inhalatorer - förändrat sortiment och utbildningstillfällen

   2021-04-30
   Den 1 maj 2021 träder ett nytt avtal för inhalatorer i kraft inom Hjälpmedel Skåne. Det nya avtalet omfattar 3 produktgrupper inhalatorer samt tillbehör:

   A - Stationär inhalator: ”InnoSpire Deluxe med Sidestream” från Philips AB
   B- Portabel inhalator Standard: ”Innospire Go” från Philips AB
   C- Portabel inhalator Special: ”eFlow Rapid” från Mediplast AB

   Produkterna i det nya avtalet blir synliga och beställningsbara i WebSesam från och med 21-05-01.

   Använd produktkatalogen för mer information om produkterna, avtal, Sesam artikelnummer samt kontaktuppgifter till leverantörer för klinisk support eller reklamation.


   Klinisk produktgenomgång - webbinarium

   2021-04-30
   Enheter som provar ut inhalatorer bjuds in till en klinisk produktgenomgång av den nya stationära inhalatorn ”InnoSpire Deluxe med Sidestream” från Philips AB. 

   Utbildningen ges via Teams vid 4 olika tillfällen:

   • Torsdag 6 maj klockan 13.30 – 14.15
   • Fredag 7 maj klockan 9.30 – 10.15
   • Onsdag 12 maj klockan 14.30 – 15.15
   • Måndag 17 maj klockan 13.30 – 14.15

   Anmälan görs till David Kastenfalk på Philips AB: david.kastenfalk@philips.com
   Ange önskat datum samt e-postadress.

  • APAP AirSense 10 från Resmed

   2020-10-01
   Resmed har kommit med två Instruktionsfilmer för APAP AirSence 10, med Sesamnummer 80208.
   Filmerna ger CPAP-användaren information om hur apparaten och dess tillbehör ska hanteras.
   Film om rengöring AirSense 10 (Resmed)
   Instruktionsfilm AirSense 10 (Resmed)


   Stationär inhalator - ny information om PariBoy

   2020-08-03
   Under våren ersattes Mediplast inhalator PariBoy Turbo av efterföljaren PariBoy Classic. Efter samtal med leverantören kommer nu båda modellerna vara tillgängliga och finnas beställningsbara i Sesam under kvarvarande avtalstid, fram till 2021-04-30. PariBoy Turbo SX har sesamnummer 70613 och PariBoy Classic har sesamnummer 82938.


   Pariboy

   2020-05-05
   Från om med 1/5 2020 byter Mediplast utseende på sin inhalator. Den nya heter Pari Boy Classic och finns att beställa i SESAM.
   Samtliga tillbehör och reservdelar är detsamma som tidigare.
   PariBoy Turbo utgår.

Produktkataloger får inte skrivas ut eftersom de ständigt uppdateras.

Enskild förskrivning utanför sortiment

Det upphandlade sortimentet ska täcka behovet av hjälpmedel för de allra flesta. Om särskilda skäl föreligger, som medför att det upphandlade sortimentet inte uppfyller ett behov som finns hos patienten, finns möjlighet att förskriva annan produkt.

För förfrågan om att få förskriva utanför sortiment, fyll i dokumentet Ansökan om enskild föreskrivning utanför sortiment och maila in till sortimenthjm.hoh@skane.se. Du får återkoppling via e-post.

Anmäl produkt- och leveransfel

Inhalation och TENS-stimulatorer

Vid fel på produkten kontaktar förskrivaren leverantören för att få akut hjälp och fyller i nedanstående blankett. Informationen i blanketten kommer att användas i framtida avtalsuppföljning.

CPAP

Vid garantiärende följer förskrivaren anvisningarna i snabbguiden.
Gäller det problem med ljudbilden för en produkt från Philips ska nedanstående checklista bifogas.

Kontakt

För frågor och synpunkter angående sortimentet, kontakta Sortiment- och avtalsledare.

E-post: sortimenthjm.hoh@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.