Hjälpmedelssortiment - medicinska hjälpmedel

Här hittar du löpande information och produktkatalogerna om det sortiment som Region Skåne har upphandlat.

Viktigt säkerhetsmeddelande angående CPAP från Philips

2021-06-23
Se information under "Löpande produktinformation 2021".

Löpande produktinformation

  • Leveransstörningar för andningshjälpmedel från Philips 2022-2023

   2022-11-24
   Leveransstörningar för produkter från leverantör Philips fortsätter. Produkter som påverkas återfinns inom samtliga avtalade produktområden av andningshjälpmedel; inhalation, syrgaskoncentrator, hostmaskin, hemrespirator och CPAP. Där det är möjligt anskaffas ersättningsprodukter.

   Vissa produkter har från tillverkaren uppskattade leveransdatum i närtid, medan andra produkter uppskattas kunna levereras först i kvartal 3, 2023. Alla leveransdatum är preliminära och kan komma att förändras.

   Underlag som visar om/till när avtalade produkter har leveransstörningar publiceras och uppdateras allt eftersom ny information når oss från Leverantör under ”Löpande produktinformation” på Vårdgivare Skåne/Hjälpmedel.


   Leveransstörningar för andningshjälpmedel från Philips fortsätter in i 2023

   2022-11-02
   Leveransstörningar för produkter från Leverantör Philips fortsätter. Produkter som påverkas återfinns inom samtliga avtalade produktområden av andningshjälpmedel; inhalation, syrgaskoncentrator, hostmaskin, hemrespirator och CPAP. Där det är möjligt anskaffas ersättningsprodukter.

   Vissa produkter har från tillverkaren uppskattade leveransdatum i närtid, medan andra produkter uppskattas kunna levereras först under kvartal 2, 2023. Alla leveransdatum är preliminära och kan komma att förändras.

   Underlag som visar om/till när avtalade produkter har leveransstörningar publiceras och uppdateras allt eftersom ny information når oss från Leverantör under ”Löpande produktinformation” på Vårdgivare Skåne/Hjälpmedel.”


   Leveransstörningar för andningshjälpmedel från Philips fortsätter in i 2023

   2022-10-20
   Leveransstörningar för produkter från Leverantör Philips fortsätter. Produkter som påverkas återfinns inom samtliga avtalade produktområden av andningshjälpmedel; inhalation, syrgaskoncentrator, hostmaskin, hemrespirator och CPAP. Där det är möjligt anskaffas ersättningsprodukter.

   Vissa produkter har från tillverkaren uppskattade leveransdatum i närtid, medan andra produkter uppskattas kunna levereras först i kvartal 1, 2023. Alla leveransdatum är preliminära och kan komma att förändras.

   Underlag som visar om/till när avtalade produkter har leveransstörningar publiceras och uppdateras allt eftersom ny information når oss från leverantör under ”Löpande produktinformation” på Vårdgivare Skåne/Hjälpmedel.”

   Philips produkter med leveranspåverkan


   Nya avtal stationära oxygenkoncentratorer 1 september

   2022-08-18
   Nya avtal för stationära oxygenkoncentratorer träder i kraft 2022-09-01. Stationära oxygenkoncentratorer har upphandlats inom kategorierna; normalflöde (A), högflöde (B) och lågflöde (C). 

   Sortiment 2022-09-01

   För nya produkter som tillkommer i sortiment och avtal inom de olika produktområdena erbjuds en första produktgenomgång från leverantörerna som webinar via Teams. Medarbetare som hanterar oxygenkoncentratorer, förskriver, provar ut och beställer behandlingshjälpmedel till hempatienter via Visma webSesam, är välkomna att delta.

   • Produktgenomgång från Aspira Medical AB: Tisdag 2022-09-06 kl. 14:30-15.15
   • Produktgenomgång från Invacare AB: Tisdag 2022-09-13 kl. 14:30-15.15

   Anmälan görs till: Pia.B.Andersson@skane.se senast kl. 15:00 på måndagen före respektive produktgenomgång.


   Förbrukningstillbehör till ”Hostmaskin” beställningsbara via Visma Websesam

   2022-08-01

   Ersättningsartiklar till restnoterade förbrukningstillbehör till Hostmaskin från Philips, som före sommaren inte var möjliga för leverans via VO Hjälpmedel, finns nu beställningsbara i Visma webSesam.

   Artikelinformation förbrukningstillbehör till hostmaskin 


   Fortsatta restnoteringar av Andningshjälpmedel och förbrukningstillbehör från Philips

   2022-07-04
   Philips meddelar fortsatt restnotering för flertalet av sina produkter.

   Hostmaskin CoughAssist E70 och förbrukningstillbehör, som undergår utvärdering för biokompatibilitet (ISO 18 562), förväntades bli tillgängliga för leverans i juli 2022. Estimerade leveransdatum är nu framflyttade till årsskiftet 2022/2023.

   Hostmaskin KALOS med Sesam artikelnummer 101841 från Dolema fortsätter att ersätta restnoterad produkt från Philips.

   Restnoterade förbrukningstillbehör till hostmaskin CoughAssist E70 saknar ersättningsartiklar från Philips och kan inte levereras via VO Hjälpmedel/Sesam.

   Alternativa förbrukningstillbehör till Hostmaskin kan beställs från Leverantör Intersurgical AB via Marknadsplatsen.

   Lista över berörda produkter


   Ersättningsprodukt till hostmaskin från Philips

   2022-06-03
   Ersättningsprodukt till leveransstoppad hostmaskin från Philips är tillgänglig via alternativ leverantör Dolema AB från vecka 24.

   Ersättningsprodukt:
   - Hostmaskin KALOS med Sesam artikelnummer: 101841

   En första produktgenomgång hålls för medarbetare som hanterar hostmaskin via Webinar fredag 10/6 kl. 11.00-12:00.

   Anmälan görs till: Pia.B.Andersson@skane.se, senast torsdag 9/6 kl. 15:00.


   Leveransstopp av ”Hostmaskin” / CoughAssist E 70

   2022-05-24
   Leverantör Philips har på grund av kvalitetsbrist meddelat leveransstopp av följande produkter:

   • Huvudhjälpmedel Hostmaskin CoughAssist E70 med Sesam artikelnummer 98077
   • Tillbehör Strömförsörjningskort med Sesam artikelnummer 98919

   Ersättningsprodukt saknas tills vidare.
   Arbete för att hitta ersättningsprodukt pågår. Alternativ produkt kommer, på grund av materialbrist (halvledarproblem) och stor efterfrågan, att vara tillgänglig tidigast efter sommaren/september 2022.

   Informationsmeddelande från Philips


   Leveransförseningar förbrukningstillbehör - andningshjälpmedel 

   2022-05-24
   Leverantör Philips har meddelat leveransförseningar av tillbehör till sina andningshjälpmedel.

   Validering pågår för att säkerställande att produkterna uppfyller CE-märkning och krav i ISO standard 18 562 - Utvärdering av biokompatibiliteten hos medicintekniska produkter som påverkar luftvägarna.

   De flesta berörda produkter förväntas vara tillgängliga för leverans i juli 2022.

   Lista över berörda produkter


   Fortsatta leveransproblem för Stationära och portabla inhalatorer från Philips

   2022-05-19
   Restnoteringar och osäkerheter i faktiska leveransdatum av portabla och stationära inhalatorer och vissa tillbehör från leverantören Philips fortgår.
   Besked om leveransdatum är preliminära och leveranser som väntats under våren har nu fått förväntade leveransdatum i september och oktober.

   Stor osäkerhet råder om leveransdatum till slutkund och kring vilka volymer som blir tillgängliga.

   Till dess att stabila leveransnivåer är uppnådda kommer stödköp att göras från alternativ leverantör för att täcka behov av produkter.

   Ersättningsprodukter av både portabla och stationära inhalatorer finns att tillgå från Leverantör Mediplast.

   Portabel inhalator:

   • Innospire Go, med Sesam artikelnummer 73573 ersätts av Velox, med Sesam artikelnummer 98132.

   Stationär inhalator:

   • Innospire deluxe, med Sesam artikelnummer 90837 kan levereras i utförande med ett alternativt utförande på årsset bifogat från befintlig leverantör eller helt ersättas med Inhalator PARI TurboBOY SX, med Sesam artikelnummer 70613.”

   Stationära och portabla inhalatorer från Philips fortsatt restnoterade

   2022-04-13
   Leveransförseningar av portabla och stationära inhalatorer och vissa tillbehör från leverantören Philips fortgår.
   Produkter väntas preliminärt till leverantörens lager i Europa sista veckan i april.
   Det finns osäkerhet om leveransdatum till slutkund och volymer som blir tillgängliga. Tillbehör och reservdelar kan få ytterligare längre leveranstid.

   Till dess att stabila leveransnivåer är uppnådda kommer stödköp för att täcka behov av produkter att göras från alternativ leverantör.
   Ersättningsprodukter av både portabla och stationära inhalatorer finns att tillgå från Leverantör Mediplast.

   Portabel inhalator:

   • Innospire Go, med Sesam artikelnummer 73573 ersätts av Velox, med Sesam artikelnummer 98132.

   Stationär inhalator:

   • Innospire deluxe, med Sesam artikelnummer 90837 ersätts av Inhalator PARI TurboBOY SX, med Sesam artikelnummer 70613.

   Stationära och portabla inhalatorer från Philips restnoterade

   2022-03-03
   Leveransförseningar av portabla och stationära inhalatorer och vissa tillbehör från Leverantören Philips fortgår.
   Produkter väntas till leverantörens lager i mitten/slutet av mars.
   Ersättningsprodukter av både portabla och stationära inhalatorer finns att tillgå från Leverantör Mediplast.

   Portabel inhalator:
   • Innospire Go, med Sesam artikelnummer 73573 ersätts av Velox, med Sesam artikelnummer 98132.

   Stationär inhalator:
   • Innospire deluxe, med Sesam artikelnummer 90837 ersätts av Inhalator PARI TurboBOY SX, med Sesam artikelnummer 70613.


   Leveransstörningar Portabla oxygenkoncentratorer

   2022-02-04
   Leverantören Meditek har meddelat kraftiga leveransstörningar och portabla oxygenkoncentratorer är restnoterade fram till april.
   Förseningarna beror på materialbrist hos tillverkaren och påverkar leveranser av huvudhjälpmedel Inogen One G3 med Sesam art.nr 98108 och Inogen One G5 med Sesam art.nr. 98102.
   Även flera tillbehör och reservdelar berörs. Enstaka leveranser kan komma att genomföras. Ersättningsprodukter saknas. Leveransstörningar återfinns hos övriga tillverkare/leverantörer med likande produkter.

  • Samlad information om CPAP från Philips utifrån säkerhetsmeddelande 2021-06-22

   2021-12-21
   Information om andningshjälpmedel från Philips utifrån det säkerhetsmeddelande som utfärdades 2021-06-22, samt information om det åtgärdsprogram som ska genomföras, finns som egen flik på Vårdgivare Skåne:  Andningshjälpmedel från Philips .

   Se även information på 1177.se.


   Stationära och portabla inhalatorer från Philips restnoterade till första kvartalet 2022

   2021-12-21
   Leverantören Philips har meddelat leveransproblem för både Portabel inhalator och Stationär inhalator och inga produkter kan i dagsläget levereras.
   Preliminärt leveransdatum för portabel inhalator är månadsskiftet januari/februari 2022.
   Preliminärt leveransdatum för Stationär inhalator är januari 2022.
   Tills vidare ersätts produkterna med portabla och stationära inhalatorer från Mediplast.

   Portabel inhalator:

   • Innospire Go, med Sesam artikelnummer 73573 ersätts av Velox, med Sesam artikelnummer 98132.

   Stationär inhalator:

   • Innospire deluxe, med Sesam artikelnummer 90837 ersätts av Inhalator PARI TurboBOY SX, med Sesam artikelnummer 70613.

   Leveransproblem och risk för brist på Portabel inhalator Innospire Go

   2021-11-17
   Leverantören Philips har meddelat leveransproblem för Portabel inhalator Innospire Go, med Sesam artikelnummer 73573.
   Inga produkter kan i dagsläget levereras. Leveransproblemen beror delvis på brist på material för att kunna tillverka produkterna.

   Preliminärt leveransdatum är månadsskiftet januari/februari 2022.

   Det finns risk för brist på produkten innan vi nås av nya leveranser.
   VO Hjälpmedel centrallager samordnar och fördelar i samarbete med förskrivande enheter de produkter som finns tillgängliga ute i buffertlager.
   När Innospire Go i inte längre finns att tillgå bedömer förskrivaren om stationär eller mer avancerad portabel inhalator förskrivs i väntan på att produkten åter finns i lager.


   Statusuppdatering CPAP från Philips - säkerhetsmeddelande från Läkemedelsverket

   2021-06-23
   Läkemedelsverket har 2021-06-22 gått ut med ett säkerhetsmeddelande som innebär att CPAP, innehållande den komponent som identifierats som orsak till kvalitetsproblem, rekommenderas att inte användas.
   CPAP-användare uppmanas att kontakta sin läkare eller vårdgivare innan hen gör några ändringar i sin ordinerade behandling, för att tillsammans med läkaren avgöra de lämpligaste alternativen för fortsatt behandling.

   Arbete med åtgärdsplan pågår.


   Statusuppdatering leveransstoppad CPAP från Philips

   2021-06-21
   Leverantören Philips frivilliga globala leveransstopp av CPAP ”Dreamstation Auto” kvarstår. Utredning av det kvalitetsärendet som är grund till leveransstoppet är klar. Utredning visar att de symtom i luftvägar som rapporterats från patienter i USA kan ha orsakats av komponent i CPAP som ozonbehandlats, UV-behandlats (icke tillåten rengöringsmetod) eller utsatts för hög temperatur eller hög luftfuktighet.
   2021-06-14 släppte Philips och FDA (läkemedelsverket i USA) pressmeddelande om återkallelse av/åtgärder på berörda CPAP-utrustningar.

   För Europa och Sverige pågår bedömning av kvalitetsärendet hos EMA (Europeiska läkemedelsverket). Säkerhetsmeddelande från EMA och MPA (Svenska läkemedelsverket) har ännu inte utfärdats.
   Vi inväntar officiella besked (Säkerhetsmeddelande) från dessa regulatoriska myndigheter för att se om/vilka åtgärder som kan bli aktuella för Sverige och Region Skåne.
   VO Hjälpmedel Skåne använder inte ozon som rengöringsmetod för CPAP. Vad vi känner till har symtom från patienter inte rapporterats i Europa eller Sverige.

   Länk till pressmeddelandet i USA


   Leveransförsenad inhalator nu i lager

   2021-06-18
   Stationär inhalator, Innospire Deluxe från Philips AB, som varit leveransförsenad sedan avtalsstart i maj har nu levererats.
   Produkter finns på lager och har börjat levereras ut till förskrivande enheter.
   Automatisk lagerpåfyllnad sker till aktuella enheter enligt tidigare bestämda nivåer.


   Leveransförsenad stationär inhalator ersätts

   2021-05-20
   Stationär inhalator, Innospire Deluxe från Philips AB, som ingår i nytt avtal är kraftigt leveransförsenad. Några beräknade leveranstider kan Philips i dagsläget inte ange och därför väljer vi att tillfälligt byta ut den fram till att Philips AB åter kan garantera leveranstid enligt avtal. 

   Ersättningsprodukt som du i stället ska välja är stationär inhalator, Pari TurboBOY SX från leverantör Mediplast, med Sesam artikelnummer 70613, som finns kvar från föregående avtal.


   Brist på CPAP relaterat till leveransstopp

   2021-05-20
   Verksamhetsområde Hjälpmedel har den 19/5 meddelats att det globala leveransstoppet av CPAP ”Dreamstation Auto” från leverantör Philips AB kvarstår och prognos för stoppets varaktighet saknas.
   Utredning av produktens kvalitetsärende fortgår, ersättningsprodukt från Philips AB saknas.

   Som tidigare meddelats är du som förskrivare uppmanad att i stället välja ResMeds produkter. Dessvärre har nu ResMed signalerat att den ökade globala efterfrågan, orsakad av Philips leveransstopp, medfört att de har svårt att fortsatt garantera oss ökade volymer.   

   Tyvärr innebär ovanstående och tillgång till alternativa CPAP-utrustningar att VO Hjälpmedel i nuläget, dessvärre på obestämd tid, riskerar stor brist på CPAP:er att leverera till förskrivande enheter.

   Förskrivande enheter måste utifrån denna information och nya förutsättningar, planera besök utifrån tillgänglighet till utrustning.

   Tät kontakt hålls med leverantörerna och så snart ny information finns kommer den att förmedlas här.


   Leveransstopp CPAP från Philips

   2021-05-06
   Leveranser av CPAP ”DreamStation Auto” med Sesam artikelnummer 80360 är globalt stoppade från leverantören Philips.
   Kvalitetsärende på produkten utreds.
   Produkter som redan köpts in och finns ute i våra egna lager eller hos patient kan användas.

   Utprovade enheter behöver planera besök utifrån denna information och tillgänglighet på utrustning.

   Välj om möjligt alternativ CPAP: ”APAP AirSense 10 AutoSet”, med Sesam artikelnummer 80208, från leverantör ResMed istället.


   Nytt avtal för inhalatorer - förändrat sortiment och utbildningstillfällen

   2021-04-30
   Den 1 maj 2021 träder ett nytt avtal för inhalatorer i kraft inom Hjälpmedel Skåne. Det nya avtalet omfattar 3 produktgrupper inhalatorer samt tillbehör:

   A - Stationär inhalator: ”InnoSpire Deluxe med Sidestream” från Philips AB
   B- Portabel inhalator Standard: ”Innospire Go” från Philips AB
   C- Portabel inhalator Special: ”eFlow Rapid” från Mediplast AB

   Produkterna i det nya avtalet blir synliga och beställningsbara i WebSesam från och med 21-05-01.

   Använd produktkatalogen för mer information om produkterna, avtal, Sesam artikelnummer samt kontaktuppgifter till leverantörer för klinisk support eller reklamation.


   Klinisk produktgenomgång - webbinarium

   2021-04-30
   Enheter som provar ut inhalatorer bjuds in till en klinisk produktgenomgång av den nya stationära inhalatorn ”InnoSpire Deluxe med Sidestream” från Philips AB. 

   Utbildningen ges via Teams vid 4 olika tillfällen:

   • Torsdag 6 maj klockan 13.30 – 14.15
   • Fredag 7 maj klockan 9.30 – 10.15
   • Onsdag 12 maj klockan 14.30 – 15.15
   • Måndag 17 maj klockan 13.30 – 14.15

   Anmälan görs till David Kastenfalk på Philips AB: david.kastenfalk@philips.com
   Ange önskat datum samt e-postadress.

Produktkataloger får inte skrivas ut eftersom de ständigt uppdateras.

Enskild förskrivning utanför sortiment

Det upphandlade sortimentet ska täcka behovet av hjälpmedel för de allra flesta. Om särskilda skäl föreligger, som medför att det upphandlade sortimentet inte uppfyller ett behov som finns hos patienten, finns möjlighet att förskriva annan produkt. Ansökan om förskrivning krävs för varje ny enskild patient.

För förfrågan om att få förskriva utanför sortiment, ladda ner och fyll i dokumentet Ansökan om enskild förskrivning utanför sortiment och maila in till hjalpmedel@skane.se. Du får återkoppling via e-post.

Anmäl produkt- och leveransfel

Inhalation och TENS-stimulatorer

Vid fel på produkten kontaktar förskrivaren leverantören för att få akut hjälp och fyller i nedanstående blankett. Informationen i blanketten kommer att användas i framtida avtalsuppföljning.

CPAP

Vid garantiärende följer förskrivaren anvisningarna i snabbguiden.
Gäller det problem med ljudbilden för en produkt från Philips ska nedanstående checklista bifogas.

Kontakt

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.