Hjälpmedelssortiment - medicinska hjälpmedel

Här hittar du löpande information och produktkatalogerna om det sortiment som Region Skåne har upphandlat.

Information om Sortimentsforum

Sortimentsforum är ett forum där förskrivare/vårdgivare möts i syfte att säkerställa ett ändamålsenligt hjälpmedelssortiment utifrån patienterna och vårdens behov.  Sortimentsforum ska hållas minst 2 gånger/år och leds av Sortiment- och avtalsledare på Hjälpmedel. Experter kan bjudas in efter behov. 

Instruktion för Sortimentsforum (pdf)

Löpande produktinformation

 • Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden för Trilogy Evo, Trilogy Evo O2, Trilogy EV300 – Larm om strömavbrott

  2024-04-03
  Utfärdat säkerhetsmeddelande från Philips innehåller viktig information om fortsatt säker och korrekt användning av Trilogy Evo- och Trilogy Evo O2-ventilatorer. 

  Region Skåne/VO Hjälpmedel har ventilator Trilogy EVO, med Sesam artikelnummer 98123 och leverantörens artikelnummer ND2110X15B, i sortiment och dessa finns förskrivna till patienter i hemmet.

  För detaljer om åtgärder: Läs säkerhetsmeddelandet och följ tillverkarens instruktioner.

  Produktkatalog för Oxygenkoncentratorer är uppdaterad

  2024-04-01
  Produktkatalog för upphandlat sortiment Oxygenkoncentratorer är nu uppdaterad.

  Avtal uppdaterat för CPAP utrustning för sömnapné-behandling

  2024-04-01
  Ramavtalet är uppdaterat för CPAP utrustning för sömnapné-behandling.

  Uppdaterad instruktion och blankett för ansökan om ”Enskild förskrivning utanför sortiment”

  2024-03-19
  Enhet Sortiment och Administration har i förbättringsarbete under 2023 sett över instruktion och beställningsväg för ansökan om ”Enskild förskrivning utanför sortiment”. Två av de behov som identifierades var ansökningsväg och ärendehantering via system. Ärendehantering via verifierade system innebär att krav på dokumentation, spårbarhet, uppföljning och rapporter bättre uppfylls. 

  För produktområden där beställningar av aktiviteter görs via Visma webSesam identifierades systemstöd som möjliggör att ett ärende för ansökan om ”Enskild förskrivning utanför sortiment” skulle kunna göras på samma sätt.

  Den nya aktivitetstypen – ”Enskild förskrivning utanför sortiment” kunde skapas. Härmed kan ansökan göras direkt via Visma webSesam, istället för utanför systemet via blankett och e-post till funktionsbrevlåda.

  Övergripande innebär det att nya aktivitetstypen väljs, nödvändig information för ansökan fylls i och skickas via systemet. Ansökan når ansvarig sortiment- och avtalsledare, SAL, som granskar och via systemet återkopplar om ansökan beviljas eller avslås.

  För produktområden som inte beställs genom Visma webSesam (Inkontinens, Diabetes, Speciallivsmedel, Hörsel och Externa bröstproteser), görs ansökan via blankett ”Ansökan Enskild förskrivning utanför sortiment” som tidigare.

  Förändringarna träder i kraft 2 april 2024.

  //Enhet Sortiment

  Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden för Trilogy Evo- och Trilogy Evo O2-ventilatorer från Philips

  2024-01-26
  Utfärdat säkerhetsmeddelande från Philips innehåller viktig information om fortsatt säker och korrekt användning av Trilogy Evo- och Trilogy Evo O2-ventilatorer. Produkternas bruksanvisning uppdateras avseende kontraindikationer.

  Region Skåne/VO Hjälpmedel har ventilator Trilogy EVO, med Sesam artikelnummer 98123 och leverantörens artikelnummer ND2110X15B, i sortiment och dessa finns förskrivna till patienter i hemmet.

  Verksamheter som förskriver ventilatorer samt verksamhet ansvarig för service- och underhåll av ventilatorerna som berörs har informerats.

  För detaljer om åtgärder: Läs säkerhetsmeddelandet och följ tillverkarens instruktioner.

  VO Hjälpmedel har fyllt i och sänt bekräftelseformuläret till tillverkaren.

 • Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden gällande Masker med magnet från ResMed

  2023-11-21
  Säkerhetsmeddelandet gäller masker till CPAP och BiLevel från ResMed och olika modeller av AirFit- och AirTouch-masker med magneter. VO Hjälpmedel har fyllt i och sänt bekräftelseformuläret till Leverantör.

  Verksamheter/Förskrivare vidtar åtgärder gentemot patient i enlighet med Tillverkarens instruktioner.

  För detaljer om åtgärder: Läs säkerhetsmeddelandet och följ Tillverkarens instruktioner.

  Leveransstörningar för andningshjälpmedel från Philips 2023

  2023-09-21
  Leveransstörningar för produkter från Leverantör Philips fortsätter in under 2024. Produkter som påverkas återfinns inom samtliga avtalade produktområden av andningshjälpmedel; inhalation, syrgaskoncentrator, hostmaskin, hemrespirator och CPAP. Där det är möjligt har anskaffas ersättningsprodukter.

  Vissa produkter har från tillverkaren uppskattade leveransdatum i närtid, medan andra produkter uppskattas kunna levereras först i kvartal 1 2024. Alla leveransdatum är preliminära och kan komma att förändras.

  Underlag som visar om/till när avtalade produkter har leveransstörningar publiceras och uppdateras allt eftersom ny information når oss från Leverantör under ”Löpande produktinformation” på Vårdgivare Skåne/Hjälpmedel.”

  Philips leveranspåverkade produkter (pdf)

  Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden gällande ventilator Astral 100/150 från ResMed

  2023-09-15
  Säkerhetsmeddelandet gäller ventilator Astral 100/150, där degraderad komponent kan leda till fel på larmet för totalt strömavbrott. Region Skåne/VO Hjälpmedel har från leverantör erhållit lista med uppgifter över 3 stycken ventilatorer som omfattas av utfärdat säkerhetsmeddelande.

  Verksamheter som har förskrivit ventilatorer samt verksamhetsansvarig för service- och underhåll av ventilatorer som berörs har informerats. För detaljer om vidare åtgärder: läs säkerhetsmeddelandet och följ tillverkarens instruktioner.

  VO Hjälpmedel har fyllt i och sänt bekräftelseformuläret till tillverkaren.

  Säkerhetsmeddelande - Hemrespirator Trilogy EVO från Philips

  2023-05-22
  Säkerhetsmeddelande som gäller hemrespirator Trilogy EVO har utfärdats från tillverkaren Philips.

Produktkatalogerna uppdateras kontinuerligt, avråds från att skrivas ut.

Enskild förskrivning utanför sortiment

Det ordinarie sortimentet ska täcka behovet av hjälpmedel för de allra flesta.

Förskrivning utanför sortiment kan bli aktuellt om det föreligger särskilda skäl som medför att ordinarie sortiment inte kan tillgodose behovet. Beslutet motiveras och dokumenteras i patientens journal.

Följ instruktion Ansökan om enskild förskrivning utanför sortiment. En ansökan behövs för varje enskild patient.

Ansökan görs via Visma webSesam eller Sesam 2. 

Instruktion ansökan Enskild förskrivning utanför sortiment (pdf)

Inhalation och TENS-stimulatorer

Vid fel på produkten kontaktar förskrivaren leverantören för att få akut hjälp och fyller i nedanstående blankett. Informationen i blanketten kommer att användas i framtida avtalsuppföljning.

CPAP

Vid garantiärende följer förskrivaren anvisningarna i snabbguiden.
Gäller det problem med ljudbilden för en produkt från Philips ska nedanstående checklista bifogas.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.