Hjälpmedelssortiment - medicinska hjälpmedel

Här hittar du löpande information och produktkatalogerna om det sortiment som Region Skåne har upphandlat.

Löpande produktinformation

  • Leveransstörningar för andningshjälpmedel från Philips 2023

   2023-05-23
   Leveransstörningar för produkter från Leverantör Philips fortsätter under 2023. Produkter som påverkas återfinns inom samtliga avtalade produktområden av andningshjälpmedel; inhalation, syrgaskoncentrator, hostmaskin, hemrespirator och CPAP. Där det är möjligt anskaffas ersättningsprodukter.

   Vissa produkter har från tillverkaren uppskattade leveransdatum i närtid, medan andra produkter uppskattas kunna levereras först i kvartal 4 2023. Alla leveransdatum är preliminära och kan komma att förändras.

   Underlag som visar om/till när avtalade produkter har leveransstörningar publiceras och uppdateras allt eftersom ny information når oss från Leverantör under ”Löpande produktinformation” på Vårdgivare Skåne/Hjälpmedel.

   Philips leveranspåverkade produkter

   Säkerhetsmeddelande - Hemrespirator Trilogy EVO från Philips

   2023-05-22
   Säkerhetsmeddelande som gäller hemrespirator Trilogy EVO har utfärdats från tillverkaren Philips. Följ länkarna nedan för mer information:

   Säkerhetsmeddelande från Philips
   Säkerhetsmeddelande från Philips (Safety Notice - english version)

   TENS – Artikel Kolgummielektrod utgår och ersätts av Electrode sil/carbon

   2023-04-20
   Följande artiklar kolgummielektrod har utgått:

   • 5x3,5 cm (sesam nr 83791)
   • 5x10 cm (sesam nr 83804)
   • 3,5 cm rund (sesam nr 83809)

   Artiklarna ersätts av Electrode sil/carbon:

   • 4x6 cm (sesam nr 104883)
   • 6x8 cm (sesam nr 104884)
   • 8x12 cm (sesam nr 104885).

   Notera att storlekarna skiljer sig något, i övrig är de likställda med föregående produkt enligt leverantör.

   Leveransstörningar för andningshjälpmedel från Philips 2023

   2023-04-12
   Leveransstörningar för produkter från Leverantör Philips fortsätter under 2023. Produkter som påverkas återfinns inom samtliga avtalade produktområden av andningshjälpmedel; inhalation, syrgaskoncentrator, hostmaskin, hemrespirator och CPAP. Där det är möjligt anskaffas ersättningsprodukter.

   Vissa produkter har från tillverkaren uppskattade leveransdatum i närtid, medan andra produkter uppskattas kunna levereras först i kvartal 4 2023. Alla leveransdatum är preliminära och kan komma att förändras.

   Underlag som visar om/till när avtalade produkter har leveransstörningar publiceras och uppdateras allt eftersom ny information når oss från Leverantör under ”Löpande produktinformation” på Vårdgivare Skåne/Hjälpmedel.

   Philips leveranspåverkade produkter

   Förändrat sortiment oxygenkoncentratorer

   2023-02-16
   VO hjälpmedel har av leverantörer/tillverkare meddelats leveransstörningar av oxygenkoncentratorer.
   Tillgång på oxygenkoncentratorer för Region Skåne har säkrats genom inköp av ersättningsprodukter, vilket innebär förändringar av aktuellt sortimentet.

   Sortiment Oxygenkoncentratorer uppdateras från och med 2023-02-15.
   Mer information finns i produktkatalogen.
   Koncerninköp för kontinuerlig dialog med berörda leverantörer. Sortimentet kan komma att förändras ytterligare framöver.
   Vänligen hjälp till att sprida informationen till berörda inom era verksamheter.

    

   Leveransstörningar för andningshjälpmedel från Philips 2023

   2023-02-14
   Leveransstörningar för produkter från Leverantör Philips fortsätter under 2023. Produkter som påverkas återfinns inom samtliga avtalade produktområden av andningshjälpmedel; inhalation, syrgaskoncentrator, hostmaskin, hemrespirator och CPAP. Där det är möjligt anskaffas ersättningsprodukter.

   Vissa produkter har från tillverkaren uppskattade leveransdatum i närtid, medan andra produkter uppskattas kunna levereras först i kvartal 4 2023. Alla leveransdatum är preliminära och kan komma att förändras.

   Underlag som visar om/till när avtalade produkter har leveransstörningar publiceras och uppdateras allt eftersom ny information når oss från Leverantör under ”Löpande produktinformation” på Vårdgivare Skåne/Hjälpmedel.

   Philips leveranspåverkade produkter

   Leveransproblem - Innospire Deluxe ROW filter 4/pack

   2023-02-10
   Philips meddelar att Sesam artikelnummer 90838 Innospire Deluxe ROW Filter 4/pack är restnoterad och väntas in på lager i april.

    

   Leveransförsening av sårbehandlingsstrumpan JOBST UlcerCare från Essity

   2023-02-02
   Essity aviserar om en leveransförsening av JOBST UlcerCare, 2-i-1 kompressionssystem för behandling av venösa bensår. Orsaken är försening av garn till deras råvaruleverantör, vilket påverkar produktionen och leveranssituationen fram till mars/april.

  • Förbrukningstillbehör till ”Hostmaskin” beställningsbara via Visma Websesam

   2022-08-01

   Ersättningsartiklar till restnoterade förbrukningstillbehör till Hostmaskin från Philips, som före sommaren inte var möjliga för leverans via VO Hjälpmedel, finns nu beställningsbara i Visma webSesam.

   Artikelinformation förbrukningstillbehör till hostmaskin 


   Ersättningsprodukt till hostmaskin från Philips

   2022-06-03
   Ersättningsprodukt till leveransstoppad hostmaskin från Philips är tillgänglig via alternativ leverantör Dolema AB från vecka 24.

   Ersättningsprodukt:
   - Hostmaskin KALOS med Sesam artikelnummer: 101841

   En första produktgenomgång hålls för medarbetare som hanterar hostmaskin via Webinar fredag 10/6 kl. 11.00-12:00.

   Anmälan görs till: Pia.B.Andersson@skane.se, senast torsdag 9/6 kl. 15:00.


   Leveransstopp av ”Hostmaskin” / CoughAssist E 70

   2022-05-24
   Leverantör Philips har på grund av kvalitetsbrist meddelat leveransstopp av följande produkter:

   • Huvudhjälpmedel Hostmaskin CoughAssist E70 med Sesam artikelnummer 98077
   • Tillbehör Strömförsörjningskort med Sesam artikelnummer 98919

   Ersättningsprodukt saknas tills vidare.
   Arbete för att hitta ersättningsprodukt pågår. Alternativ produkt kommer, på grund av materialbrist (halvledarproblem) och stor efterfrågan, att vara tillgänglig tidigast efter sommaren/september 2022.

   Informationsmeddelande från Philips


   Fortsatta leveransproblem för Stationära och portabla inhalatorer från Philips

   2022-05-19
   Restnoteringar och osäkerheter i faktiska leveransdatum av portabla och stationära inhalatorer och vissa tillbehör från leverantören Philips fortgår.
   Besked om leveransdatum är preliminära och leveranser som väntats under våren har nu fått förväntade leveransdatum i september och oktober.

   Stor osäkerhet råder om leveransdatum till slutkund och kring vilka volymer som blir tillgängliga.

   Till dess att stabila leveransnivåer är uppnådda kommer stödköp att göras från alternativ leverantör för att täcka behov av produkter.

   Ersättningsprodukter av både portabla och stationära inhalatorer finns att tillgå från Leverantör Mediplast.

   Portabel inhalator:

   • Innospire Go, med Sesam artikelnummer 73573 ersätts av Velox, med Sesam artikelnummer 98132.

   Stationär inhalator:

   • Innospire deluxe, med Sesam artikelnummer 90837 kan levereras i utförande med ett alternativt utförande på årsset bifogat från befintlig leverantör eller helt ersättas med Inhalator PARI TurboBOY SX, med Sesam artikelnummer 70613.”

   Stationära och portabla inhalatorer från Philips fortsatt restnoterade

   2022-04-13
   Leveransförseningar av portabla och stationära inhalatorer och vissa tillbehör från leverantören Philips fortgår.
   Produkter väntas preliminärt till leverantörens lager i Europa sista veckan i april.
   Det finns osäkerhet om leveransdatum till slutkund och volymer som blir tillgängliga. Tillbehör och reservdelar kan få ytterligare längre leveranstid.

   Till dess att stabila leveransnivåer är uppnådda kommer stödköp för att täcka behov av produkter att göras från alternativ leverantör.
   Ersättningsprodukter av både portabla och stationära inhalatorer finns att tillgå från Leverantör Mediplast.

   Portabel inhalator:

   • Innospire Go, med Sesam artikelnummer 73573 ersätts av Velox, med Sesam artikelnummer 98132.

   Stationär inhalator:

   • Innospire deluxe, med Sesam artikelnummer 90837 ersätts av Inhalator PARI TurboBOY SX, med Sesam artikelnummer 70613.

   Stationära och portabla inhalatorer från Philips restnoterade

   2022-03-03
   Leveransförseningar av portabla och stationära inhalatorer och vissa tillbehör från Leverantören Philips fortgår.
   Produkter väntas till leverantörens lager i mitten/slutet av mars.
   Ersättningsprodukter av både portabla och stationära inhalatorer finns att tillgå från Leverantör Mediplast.

   Portabel inhalator:
   • Innospire Go, med Sesam artikelnummer 73573 ersätts av Velox, med Sesam artikelnummer 98132.

   Stationär inhalator:
   • Innospire deluxe, med Sesam artikelnummer 90837 ersätts av Inhalator PARI TurboBOY SX, med Sesam artikelnummer 70613.

  • Samlad information om CPAP från Philips utifrån säkerhetsmeddelande 2021-06-22

   2021-12-21
   Information om andningshjälpmedel från Philips utifrån det säkerhetsmeddelande som utfärdades 2021-06-22, samt information om det åtgärdsprogram som ska genomföras, finns som egen flik på Vårdgivare Skåne:  Andningshjälpmedel från Philips .

   Se även information på 1177.se.


   Stationära och portabla inhalatorer från Philips restnoterade till första kvartalet 2022

   2021-12-21
   Leverantören Philips har meddelat leveransproblem för både Portabel inhalator och Stationär inhalator och inga produkter kan i dagsläget levereras.
   Preliminärt leveransdatum för portabel inhalator är månadsskiftet januari/februari 2022.
   Preliminärt leveransdatum för Stationär inhalator är januari 2022.
   Tills vidare ersätts produkterna med portabla och stationära inhalatorer från Mediplast.

   Portabel inhalator:

   • Innospire Go, med Sesam artikelnummer 73573 ersätts av Velox, med Sesam artikelnummer 98132.

   Stationär inhalator:

   • Innospire deluxe, med Sesam artikelnummer 90837 ersätts av Inhalator PARI TurboBOY SX, med Sesam artikelnummer 70613.

   Leveransproblem och risk för brist på Portabel inhalator Innospire Go

   2021-11-17
   Leverantören Philips har meddelat leveransproblem för Portabel inhalator Innospire Go, med Sesam artikelnummer 73573.
   Inga produkter kan i dagsläget levereras. Leveransproblemen beror delvis på brist på material för att kunna tillverka produkterna.

   Preliminärt leveransdatum är månadsskiftet januari/februari 2022.

   Det finns risk för brist på produkten innan vi nås av nya leveranser.
   VO Hjälpmedel centrallager samordnar och fördelar i samarbete med förskrivande enheter de produkter som finns tillgängliga ute i buffertlager.
   När Innospire Go i inte längre finns att tillgå bedömer förskrivaren om stationär eller mer avancerad portabel inhalator förskrivs i väntan på att produkten åter finns i lager.


   Statusuppdatering CPAP från Philips - säkerhetsmeddelande från Läkemedelsverket

   2021-06-23
   Läkemedelsverket har 2021-06-22 gått ut med ett säkerhetsmeddelande som innebär att CPAP, innehållande den komponent som identifierats som orsak till kvalitetsproblem, rekommenderas att inte användas.
   CPAP-användare uppmanas att kontakta sin läkare eller vårdgivare innan hen gör några ändringar i sin ordinerade behandling, för att tillsammans med läkaren avgöra de lämpligaste alternativen för fortsatt behandling.

   Arbete med åtgärdsplan pågår.

    

Produktkataloger får inte skrivas ut eftersom de ständigt uppdateras.

Enskild förskrivning utanför sortiment

Det upphandlade sortimentet ska täcka behovet av hjälpmedel för de allra flesta. Om särskilda skäl föreligger, som medför att det upphandlade sortimentet inte uppfyller ett behov som finns hos patienten, finns möjlighet att förskriva annan produkt. Ansökan om förskrivning krävs för varje ny enskild patient.

För förfrågan om att få förskriva utanför sortiment, ladda ner och fyll i dokumentet Ansökan om enskild förskrivning utanför sortiment och maila in till hjalpmedel@skane.se. Du får återkoppling via e-post.

Anmäl produkt- och leveransfel

Inhalation och TENS-stimulatorer

Vid fel på produkten kontaktar förskrivaren leverantören för att få akut hjälp och fyller i nedanstående blankett. Informationen i blanketten kommer att användas i framtida avtalsuppföljning.

CPAP

Vid garantiärende följer förskrivaren anvisningarna i snabbguiden.
Gäller det problem med ljudbilden för en produkt från Philips ska nedanstående checklista bifogas.

Kontakt

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.