Statistik

Här hittar du statistik över förskrivning av antibiotika på recept i Region Skåne samt nationell statistik.

304 uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare i Skåne under november 2022 till oktober 2023

Antalet uthämtade recept på antibiotika fortsätter att öka. Under perioden november 2022 till oktober 2023 ökade antalet antibiotikarecept från 274 till 304 recept per 1000 invånare jämfört med föregående tolvmånadersperiod. Försäljningen ökade i samtliga 21 regioner under denna period. 4 av 21 regioner ligger under STRAMA:s långsiktiga mål om 250 antibiotikarecept per 1000 invånare.

Ökningen av antalet antibiotikarecept per 1 000 invånare var för denna period 11 % i Skåne. Antibiotikaförsäljningen på riksnivå ökade med 10%. Skåne ligger högst vid en jämförelse mellan Sveriges regioner.

Antibiotikaförsäljningen ökade i alla åldersgrupper jämfört med föregående period. Antibiotika som ofta används vid luftvägsinfektioner ökade procentuellt mest (+20%) och ökade i samtliga åldersgrupper.

301 uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare i Skåne under juli 2022 till juni 2023

Under pandemin minskade antalet uthämtade antibiotikarecept i alla regioner i Sverige. Efter pandemin ses dock en ökning av uthämtade antibiotikarecept. Totalt sett är nivåerna dock fortfarande något lägre än före pandemin.

I Skåne ligger antalet uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare på 301 under perioden juli 2022 – juni 2023 vilket är en ökning med 11 procent jämfört med samma period 2022. Skåne ligger fortsatt på höga nivåer jämfört med riket.

Störst procentuell ökning ses hos barn i åldern 0–6 år (+45 procent). Försäljningen av antibiotika som ofta används vid luftvägsinfektioner hade den största ökningen (+20 procent) medan mindre förändringar sågs för hud- och mjukdelsantibiotika och urinvägsantibiotika under samma tidsperiod.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.