Regional vårdadministrativ funktion

Den regionala vårdadministrativa funktionen har skapats för att stärka och säkerställa regelstyrda administrativa vårdinformationsflöden. Funktionen är regionövergripande. Syftet är att garantera att all administrativ vårdinformation registreras och hanteras på ett enhetligt och korrekt sätt enligt fastställda regelverk.

Målsättning med funktionen

Funktionen kommer att bevaka och kommunicera krav gällande nationella och regionala bestämmelser. Samtidigt som processerna kontinuerligt förbättras för att ge en mer omfattande och rättvisande beskrivning av vårdverksamheten. En av de viktigaste målsättningarna är att öka kunskapen om vårdadministration och återanvända och processa informationen på olika organisatoriska nivåer.

Standardiserad hantering

I dagsläget registreras information olika för samma sak, vilket innebär att det finns en stor variation i hur vårdadministrativ information hanteras regionalt. Det finns också olika tolkningar av regelverk som påverkar beskrivningen, kostnadsberäkning, uppföljning och rapportering av vårdverksamhetens patientkontakter.

Med en effektiv och standardiserad hantering av vårdadministrativ information kan Region Skåne säkerställa att alla vårdkontakter korrekt och enhetligt registreras och hanteras. Därför är en Regional vårdadministrativ funktion viktig för att möjliggöra en transparent, korrekt och enhetlig beskrivning av vårdverksamheten, som kan användas som grund för vårdersättning, planering och utveckling på lokal och regional nivå.

I samband med införande av SDV

Region Skåne befinner sig mellan olika befintliga vårdsystem. Standardisering av enhetlig registrering och tolkning kommer därför att vara nödvändig i samband med verkställande av SDV.

Förberedelserna inför verkställande av SDV är en unik möjlighet att stärka och säkerställa enhetlig registrering och tolkning. Skillnaderna i de befintliga systemen kommer att överbryggas och funktionen kommer ha tydliga mandat. Samtidigt som systemet arbetar för att säkerställa att informationen är korrekt och sammanhängande.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.