Fakturerings- och påminnelseavgift

Patienten betalar avgiften vid besöket. Patienten får gärna betala med kort, men det ska också vara möjligt för hen att betala med kontanter. De patienter som väljer att inte betala sin patientavgift i samband med besöket faktureras. Vårdkontakter på distans faktureras.

Det tillkommer en faktureringsavgift på 50 kronor vid fakturering. Undantag för detta gäller om betalningen inte har kunnat tas emot vid besökstillfället eller vid vårdkontakter på distans.

En samlingsfaktura skickas ut i början av varje månad och förfaller i slutet av månaden.

Det tillkommer en påminnelseavgift på 60 kronor om fakturan inte betalas i tid.

Fakturerings- och påminnelseavgiften berättigar inte till registrering i högkostnadskort.

Faktureringsavgiften får inte tas ut vid debitering av uteblivna besök.

Faktureringsavgift tas inte ut vid fakturering av hembesök, akutbesök, eller då faktura skickas till god man eller förvaltare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.