Faktureringsavgift

Patienten betalar avgiften vid besöket, gärna med kort. De patienter som väljer att inte betala patientavgift i samband med besöket faktureras.

Vid fakturering tillkommer en faktureringsavgift på 50 kr, utom i de fall då betalning inte kunnat tas emot vid besökstillfället.

En samlingsfaktura skickas ut i början av varje månad och förfaller i slutet av månaden.

Om fakturan inte betalas i tid, tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr.

  • Fakturerings- och påminnelseavgiften berättigar inte till registrering i högkostnadskort.
  • Faktureringsavgiften får inte tas ut vid debitering av uteblivna besök.

Blankett för autogiro (1177)

Frågor och svar om avgifter och fakturor (1177)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter