Databaser

Välj databas utifrån vilken typ av information du är i behov av. I Referensdatabaserna hittar du referenser till artiklar. Vissa artiklar når du i fulltext direkt via databasen, övriga artiklar kan du beställa via ditt sjukhusbibliotek.

En del av databaserna finns fritt tillgängliga på internet. Andra har du tillgång till via sjukhusbiblioteken i Region Skåne och kräver att du sitter vid Region Skånes nätverk eller loggar in med hjälp av ett Athens-konto.  

I Region Skånes sökportal MedSök kan du söka i flera databaser samtidigt. MedSök innehåller både vetenskapliga artiklar och e-böcker.

Välj databas

 • Referensdatabaser

  AMED (Inloggning genom Athens)
  Databasen innehåller referenser till artiklar från cirka 600 tidskrifter inom rehabilitering, arbetsterapi, fysioterapi, alternativmedicin och palliativ vård. Databasen ingår i MedSök. Licensierad.
  Sitter du på regionens IP? Gå till databasen direkt.

  CINAHL Complete (Inloggning genom Athens) 
  Databasen innehåller bibliografiska uppgifter till artiklar från cirka 2.800 tidskrifter, avhandlingar och en del böcker inom omvårdnad och närliggande områden som fysioterapi och arbetsterapi från 1982 och framåt. Databasen ingår i MedSök. Licensierad.
  Sitter du på regionens IP? Gå till databasen direkt.

  Embase
  Krävs att du är anställd på SUS samt att du har ett Athens-konto.

  ERIC (Inloggning genom Athens)
  ERIC (Education Resources Information Center) är en databas med litteratur och fulltextartiklar inom pedagogik. Databasen innehåller  ungefär 1,5 miljoner poster och länkar till ett mycket stort antal fulltexter. Databasen ingår i MedSök. Licensierad.
  Sitter du på regionens IP? Gå till databasen direkt.

  Medline Complete (Inloggning genom Athens)
  Innehåller över 2.500 medicinska tidskrifter indexerade i Medline Index. Databasen ingår i MedSök. Licensierad.
  Sitter du på regionens IP? Gå till databasen direkt.

  Pubmed
  Gratis sökverktyg inom biomedicin som innehåller över 24 miljoner artikelreferenser från 1948 och framåt. Medline, som är en av databaserna i PubMed, är en av världens viktigaste databaser inom medicin, omvårdnad, odontologi och veterinärmedicin.
  För att läsa artiklar i fulltext utanför Region Skånes nätverk loggar du in med ett Athens-konto.

  PsycInfo (Inloggning genom Athens)
  Utges av APA (American Psychological Association). Innehåller bibliografiska uppgifter och sammanfattningar av tidskriftstitlar och böcker främst inom psykologi. Databasen ingår i MedSök. Licensierad.
  Sitter du på regionens IP? Gå till databasen direkt.

  Psychology & Behavioral Sciences Collection (Inloggning genom Athens) 
  En omfångsrik databas som innehåller information inom det emotionella och beteendevetenskapliga området, psykiatri och psykologi, mentala processer, antropologi och observationsmetoder och experimentella metoder. I denna databas, som är en av världens största fulltextdatabas inom ämnet psykologi, ingår fulltexter ur cirka 400 tidskrifter. Databasen ingår i MedSök. Licensierad.
  Sitter du på regionens IP? Gå till databasen direkt.

  SveMed+
  Innehåller referenser till nordiska tidskriftsartiklar inom det medicinska området. Administreras av Karolinska Institutets Universitetsbibliotek. Databasen ingår i MedSök.

 • Kliniska beslutsstöd

  ClinicalKey
  ClinicalKey är en medicinsk söktjänst som innehåller e-tidskrifter och e-böcker med klinisk inriktning. Det finns också bilder, filmer, läkemedelsinformation, kliniska behandlingsguider, patientinformation och evidenssammanfattningar från First Consult. Allt innehåll i ClinicalKey är på engelska.
  Tidskrifter och artiklar i ClinicalKey finns också i MedSök. Men e-böcker och övrig information är bara tillgängligt via ClinicalKey.com.
  Tips & trix ClinicalKey (pdf, öppnas i nytt fönster)
  Du loggar in i ClinicalKey utanför Region Skånes nätverk med Athens.

  Nursing Reference Center Plus (Inloggning genom Athens)
  Kliniskt beslutsstöd inom omvårdnad. Innehåller evidensbaserad information för sjuksköterskor om tillstånd och sjukdomar.
  Databasen finns också som app för smartphone och surfplatta. När du laddat ner appen loggar du in med ditt Athens-konto. Licensierad. Instruktionsfilm Nursing Reference Center (Youtube)
  Sitter du på regionens IP? Gå till databasen direkt.

  PEN: Practice-based Evidence in Nutrition (Endast tillgänglig från Region Skånes nätverk)
  PEN står för Practice-based Evidence in Nutrition. Tjänsten tillhandahåller evidensbaserat material inom nutrition. Den vänder sig i första hand till dietister. Men även andra yrkeskategorier med intresse för nutrition kan ha nytta av tjänsten.

  UpToDate (Endast tillgänglig från Region Skånes nätverk)
  En evidensbaserad amerikansk databas med medicinsk kvalitetsgranskad information för läkare, skriven av läkare från hela världen och som svarar på frågor som dyker upp i det kliniska arbetet. Licensierad.

 • Evidensbaserad medicin

  Cochrane Library (Endast tillgänglig från Region Skånes nätverk)
  Innehåller över 5.100 metaanalyser i fulltext samt tusentals referenser till randomiserade kontrollerade studier inom till exempel medicin och vårdvetenskap. Har status som så kallad "Gold standard" inom evidensbaserad medicin.

  OTseeker
  Databas inom arbetsterapi med evidensbaserat material som systematiska översikter och randomiserade kontrollerade studier.

  PEDro
  Evidensbaserad databas för fysioterapeuter. PEDro innehåller systematiska översikter av kliniska, randomiserade studier som påvisar effekten av fysioterapeutisk behandling.

  SBU - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  SBU är en statlig myndighet som har i uppdrag att utvärdera metoder och insatser som används i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. SBU publicerar bland annat de så kallade Gula rapporterna - vetenskapliga utvärderingar som utförts av SBU:s projektgrupper och som ofta omfattar ett viktigt sjukvårdsproblem.

  Trip
  Sökverktyg för evidensbaserad medicinsk information i det kliniska arbetet.

 • Läkemedelsdatabaser

  Drugline

  Drugline är en databas som innehåller patientrelaterade frågor och svar om läkemedelsbehandling. Den är tillgänglig för både sjukvården och allmänheten i Sverige och internationellt. Drugline innehåller vetenskapligt och kliniskt baserade svar på läkemedelsrelaterade frågor. Drygt en tredjedel är skrivna på engelska. Alla svar innehåller referenser till vetenskaplig litteratur och tidigare frågor.

  Martindale via MedicinesComplete 
  Referensverk inom farmakologi. Tillåter max 4 samtidiga användare. Även åtkomst externt via Athens-konto. OBS, Stäng sidan när du är färdig så att andra kan komma åt databasen. 

 • Övriga databaser

  Global Grant (Endast tillgänglig från Region Skånes nätverk)
  Global Grant är en licensierad stipendiedatabas som alla inom Region Skåne har tillgång till. Ingen inloggning behövs, men du kan skapa ett konto för att till exempel spara sökningar och göra en egen profil för ansökningar.

  SIS-standarder
  SIS-standarder som rör hälso- och sjukvård.

  Svensk Mesh
  Hitta medicinska sökord. Till exempel översättningar av medicinska ord från svenska till engelska och tvärtom.

  Thieme Teaching Assistant 2.0 (Endast tillgänglig från Region Skånes nätverk)
  Thieme Teaching Assistant 2.0 är en databas med över 2000 anatomiska bilder som du kan använda i undervisning och i presentationer. Databasen är baserad på Thiemes anatomiska atlas "Atlas of anatomy". Du kan söka bilder utan att ha ett konto. Registrerar du ett konto kan du bland annat öppna bilderna i full storlek, spara dem på datorn eller i mappar inne i programmet. Du skapar ett konto genom att klicka på "Register" uppe till höger och sedan fylla i uppgifterna i formuläret. Bilderna hittar du genom att navigera dig fram eller genom att skriva in ett sökord i sökrutan längst upp på sidan.

  Vårdverktyget
  Ett kompletterande kunskapsstöd för vården. Ett samarbete mellan flera svenska sjukhusbibliotek och universitetsbibliotek.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter