Databaser

Välj databas utifrån vilken typ av information du är i behov av. I en referensdatabas hittar du referenser till artiklar. Många artiklar når du i fulltext direkt via databasen. Övriga artiklar kan du beställa via ditt sjukhusbibliotek.

En del av databaserna finns fritt tillgängliga på internet. Andra har du tillgång till via sjukhusbiblioteken i Region Skåne och kräver att du sitter vid Region Skånes nätverk eller loggar in med ett Athens-konto.  

I Region Skånes sökportal MedSök kan du söka i flera databaser samtidigt. MedSök innehåller både vetenskapliga artiklar och e-böcker.

Välj databas

 • Referensdatabaser

  Amed (Inloggning med Athens utanför Region Skåne)
  Databasen innehåller referenser till artiklar från tidskrifter inom rehabilitering, arbetsterapi, fysioterapi, alternativmedicin och palliativ vård. Databasen ingår i MedSök. Licensierad. 

  Cinahl Complete (Inloggning med Athens utanför Region Skåne) 
  Databasen innehåller bibliografiska uppgifter till artiklar från tidskrifter, avhandlingar och böcker inom omvårdnad och närliggande områden som fysioterapi och arbetsterapi. Databasen ingår i MedSök. Licensierad.

  Embase
  I Embase finns material inom klinisk och experimentell forskning, samt forskning om läkemedel och behandlingar. Databasen överlappar i stora delar PubMed.
  Krävs att du är anställd på SUS samt att du har ett Athens-konto.

  Eric (Inloggning med Athens utanför Region Skåne)
  Eric, Education Resources Information Center, är en databas med litteratur och fulltextartiklar inom pedagogik. Databasen ingår i MedSök. Licensierad.

  Medline Complete (Inloggning med Athens utanför Region Skåne)
  Medicinska tidskrifter indexerade i Medline Index. Databasen ingår i MedSök. Licensierad.

  PubMed
  Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykiatri, odontologi och relaterade ämnesområden.
  För att läsa artiklar i fulltext utanför Region Skånes nätverk loggar du in med ett Athens-konto.

  PsycInfo (Inloggning med Athens utanför Region Skåne)
  Utges av APA, American Psychological Association. Innehåller bibliografiska uppgifter och sammanfattningar av tidskriftstitlar och böcker främst inom psykologi. Databasen ingår i MedSök. Licensierad.

  Psychology & Behavioral Sciences Collection (Inloggning med Athens utanför Region Skåne) 
  Databas som innehåller information inom det emotionella och beteendevetenskapliga området, psykiatri och psykologi, mentala processer, antropologi och observationsmetoder och experimentella metoder. Databasen ingår i MedSök. Licensierad.

  SveMed+
  Innehåller referenser till nordiska tidskriftsartiklar inom det medicinska området. Administreras av Karolinska Institutets Universitetsbibliotek. Databasen ingår i MedSök.

  SwePub
  Swepub innehåller referenser till forskningspublikationer som finns registrerade i ett trettiotal svenska lärosätens publiceringsdatabaser.

 • Kliniska beslutsstöd

  ClinicalKey
  Innehåller e-tidskrifter och e-böcker med klinisk inriktning. Det finns också bilder, filmer, läkemedelsinformation, kliniska behandlingsguider, patientinformation och evidenssammanfattningar från First Consult.
  Tidskrifter och artiklar i ClinicalKey finns också i MedSök. Men e-böcker och övrig information är bara tillgängligt via ClinicalKey.com.
  Tips & trix ClinicalKey (pdf, öppnas i nytt fönster)
  Du loggar in i ClinicalKey utanför Region Skånes nätverk med Athens.

  Nursing Reference Center Plus (Inloggning med Athens utanför Region Skåne)
  Kliniskt beslutsstöd inom omvårdnad. Innehåller evidensbaserad information för sjuksköterskor om tillstånd och sjukdomar.
  Databasen finns också som app för smartphone och surfplatta. När du laddat ner appen loggar du in med ditt Athens-konto. Licensierad. Instruktionsfilm Nursing Reference Center (Youtube)

  PEN: Practice-based Evidence in Nutrition (Endast tillgänglig från Region Skånes nätverk)
  Evidensbaserat material inom nutrition. Vänder sig i första hand till dietister. Men även andra yrkeskategorier med intresse för nutrition kan ha nytta av tjänsten.

  Rikshandboken i barnhälsovård
  Kunskapsstöd för dig som arbetar i barnhälsovården. Innehåller aktuell och kvalitetssäkrad information om barns hälsa och utveckling samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet. Rikshandboken produceras av Inera AB på uppdrag av Sveriges landsting och regioner.

  UpToDate 
  En evidensbaserad databas med medicinsk kvalitetsgranskad information skriven av läkare från hela världen som svarar på frågor som dyker upp i det kliniska arbetet.
  För att använda UpToDate utanför Region Skåne:
  - Gå till UpToDate.com inom Region Skånes nätverk
  - Klicka på "Register" i högerhörnet och skapa ett konto
  - Du kan nu logga in på UpToDate.com utanför Region Skånes nätverk och använda appen som du laddar ner i App store eller Google play

  Introduktionsfim om UpToDate: 

  UpToDate

 • Evidensbaserad medicin

  Cochrane Library (Endast tillgänglig inom Region Skånes nätverk)
  Innehåller metaanalyser i fulltext, samt referenser till randomiserade kontrollerade studier inom till exempel medicin och vårdvetenskap. Har status som så kallad "gold standard" inom evidensbaserad medicin.

  OTseeker
  Databas inom arbetsterapi med evidensbaserat material som systematiska översikter och randomiserade kontrollerade studier.

  PEDro
  Evidensbaserad databas för fysioterapeuter. PEDro innehåller systematiska översikter av kliniska, randomiserade studier som påvisar effekten av fysioterapeutisk behandling.

  SBU - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  SBU är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård, samt granska kunskapsläget för metoder och insatser inom socialtjänst och område funktionstillstånd/-hinder.

  speechBITE
  Innehåller referenser till systematiska översikter, studier och riktlinjer inom tal- och språkpatologi.

  Trip
  Sökverktyg för evidensbaserad medicinsk information i det kliniska arbetet.

 • Läkemedelsdatabaser

  Drugline
  Frågor och svar om läkemedel. Databasen utvecklas av Klinisk farmakologi på Karolinska Universitetssjukhuset. En del av informationen är på svenska och en del på engelska.

  Janusinfo
  Janusinfo innehåller kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal.

  Lexicomp
  Information om läkemedel och läkemedelsinteraktioner. Lexicomp är en del av UpToDate.
  För att använda Lexicomp utanför Region Skåne:
  - Gå till UpToDate.com inom Region Skånes nätverk
  - Klicka på "Register" i högerhörnet och skapa ett konto
  - Du kan nu logga in i Lexicomp utanför Region Skånes nätverk

  Martindale via MedicinesComplete 
  Referensverk inom farmakologi. Tillåter max fyra samtidiga användare. Även åtkomst externt via Athens-konto. 
  Stäng sidan när du är färdig så att andra kan komma åt databasen. 

 • Övriga databaser

  Global Grant (Endast tillgänglig från Region Skånes nätverk)
  Global Grant är en licensierad stipendiedatabas som alla inom Region Skåne har tillgång till. Ingen inloggning behövs, men du kan skapa ett konto för att till exempel spara sökningar och göra en egen profil för ansökningar.

  Libris
  Kungliga bibliotekets söktjänst där du hittar böcker, tidskrifter, rapporter och avhandlingar på alla svenska universitets- och högskolebibliotek i Sverige.

  SIS-standarder
  SIS-standarder som rör hälso- och sjukvård.

  Svensk Mesh
  Hitta medicinska sökord. Till exempel översättningar av medicinska ord från svenska till engelska och tvärtom.

  Thieme Teaching Assistant 2.0 (Endast tillgänglig från Region Skånes nätverk)
  Innehåller anatomiska bilder som du kan använda i undervisning och presentationer. Databasen är baserad på Thiemes anatomiska atlas "Atlas of anatomy". Du kan söka bilder utan att ha ett konto. Registrerar du ett konto kan du bland annat öppna bilderna i full storlek, spara dem på datorn eller i mappar inne i programmet. Du skapar ett konto genom att klicka på "Register" uppe till höger.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter