Databaser

Välj databas utifrån vilken typ av information du är i behov av. I en referensdatabas hittar du referenser till artiklar. Många artiklar når du i fulltext direkt via databasen. Övriga artiklar kan du beställa via ditt sjukhusbibliotek.

En del av databaserna finns fritt tillgängliga på internet. Andra har du tillgång till via sjukhusbiblioteken i Region Skåne om du sitter vid Region Skånes nätverk eller loggar in med ett OpenAthens-konto.

I Region Skånes sökportal MedSök kan du söka i flera databaser samtidigt. MedSök innehåller både vetenskapliga artiklar och e-böcker. 

Sökportaler 

Välj databas

 • Amed

  Databasen innehåller referenser till artiklar från tidskrifter inom rehabilitering, arbetsterapi, fysioterapi, alternativmedicin och palliativ vård. Databasen ingår i MedSök. (Inloggning med OpenAthens utanför regionens nätverk).

  Cinahl

  Databasen innehåller bibliografiska uppgifter till artiklar från tidskrifter, avhandlingar och böcker inom omvårdnad och närliggande områden som fysioterapi och arbetsterapi. Databasen ingår i MedSök. (Inloggning med OpenAthens utanför regionens nätverk). 

  Embase

  I Embase finns material inom klinisk och experimentell forskning, samt forskning om läkemedel och behandlingar. Databasen överlappar i stora delar PubMed. (Inloggning med OpenAthens, välj Embase i listan över databaser). 

  Eric

  Eric, Education Resources Information Center, är en databas med litteratur och fulltextartiklar inom pedagogik. Databasen ingår i MedSök. (Inloggning med OpenAthens utanför regionens nätverk).

  PubMed

  Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykiatri, odontologi och relaterade ämnesområden. (Inloggning med OpenAthens utanför regionens nätverk).

  PsycInfo

  Utges av APA, American Psychological Association. Innehåller referenser till tidskriftsartiklar, tidskriftstitlar, böcker, avhandlingar, forskningsrapporter främst inom psykologi och angränsande områden. Databasen ingår i MedSök. (Inloggning med OpenAthens utanför regionens nätverk).

  Psychology & Behavioral Sciences Collection 

  Databas som innehåller information inom det emotionella och beteendevetenskapliga området, psykiatri och psykologi, mentala processer, antropologi och observationsmetoder och experimentella metoder. Databasen ingår i MedSök. (Inloggning med OpenAthens utanför regionens nätverk).

  SveMed+

  Från och med januari 2020 uppdaterar Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket inte längre SveMed+ med nytt material. Databasen kommer fortsatt att vara i drift med befintligt innehåll, tillsvidare fram till 2023. Då utvärdering av eventuell fortsatt drift sker. 

  Databasen innehåller referenser till nordiska tidskriftsartiklar inom det medicinska området. Administreras av Karolinska Institutets Universitetsbibliotek. Databasen ingår i MedSök.

  SwePub

  SwePub innehåller referenser till forskningspublikationer som finns registrerade i ett trettiotal svenska lärosätens publiceringsdatabaser.

  Web of Science

  Web of Science är en ämnesövergripande databas med material från flera olika citeringsindex. I Web of Science kan du se hur de indexerade artiklarna och författarna citerar och citeras av andra artiklar/författare. Databasen kan med fördel användas för att få överblick över ett ämnesområde.

  I Web of Science kan du även se impact factor för tidskrifter och om du har publicerat vetenskapliga artiklar kan du söka fram ditt H-index. Du har tillgång till material från 1970 och framåt. (Inloggning med OpenAthens utanför regionens nätverk).

 • ClinicalKey

  Innehåller e-tidskrifter och e-böcker med klinisk inriktning. Det finns också bilder, filmer, läkemedelsinformation, kliniska behandlingsguider, patientinformation och evidenssammanfattningar från First Consult.
  (Inloggning med OpenAthens utanför regionens nätverk).

  Tidskrifter och artiklar i ClinicalKey hittar du även via MedSök, men e-böcker och övrig information är bara tillgängliga via ClinicalKeys webbplats. 

  PEN: Practice-based Evidence in Nutrition

  Evidensbaserat material inom nutrition. Vänder sig i första hand till dietister. Men även andra yrkeskategorier med intresse för nutrition kan ha nytta av tjänsten.

  Rikshandboken i barnhälsovård

  Kunskapsstöd för dig som arbetar i barnhälsovården. Innehåller aktuell och kvalitetssäkrad information om barns hälsa och utveckling samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet. Rikshandboken produceras av Inera AB på uppdrag av Sveriges landsting och regioner.

  Treatments That Work

  (Inloggning med OpenAthens utanför regionens nätverk)
  Treatments That Work-serien riktar sig till praktiker inom beteendevård och är utgiven av Oxford Clinical Psychology. Serien består av arbetsböcker och guider för terapeuter och innehåller evidensbaserade interventioner inom mental hälsa och beteendemedicin. 

  UpToDate

  En evidensbaserad databas med medicinsk kvalitetsgranskad information skriven av läkare från hela världen som svarar på frågor som dyker upp i det kliniska arbetet. (Inloggning med OpenAthens utanför regionens nätverk).

  Introduktionsfilm - UpToDate

 • Cochrane Library

  Innehåller metaanalyser i fulltext, samt referenser till randomiserade kontrollerade studier inom till exempel medicin och vårdvetenskap. Har status som så kallad "gold standard" inom evidensbaserad medicin.  (Endast tillgänglig inom Region Skånes nätverk).

  OTseeker

  Databas inom arbetsterapi med evidensbaserat material som systematiska översikter och randomiserade kontrollerade studier.

  PEDro

  Evidensbaserad databas för fysioterapeuter. PEDro innehåller systematiska översikter av kliniska, randomiserade studier som påvisar effekten av fysioterapeutisk behandling.

  Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

  SBU är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård, samt granska kunskapsläget för metoder och insatser inom socialtjänst och område funktionstillstånd/-hinder.

  SpeechBITE

  Innehåller referenser till systematiska översikter, studier och riktlinjer inom tal- och språkpatologi.

  Trip

  Sökverktyg för evidensbaserad medicinsk information i det kliniska arbetet.

 • Drugline

  Frågor och svar om läkemedel. Databasen utvecklas av Klinisk farmakologi på Karolinska Universitetssjukhuset. En del av informationen är på svenska och en del på engelska.

  Janusinfo

  Janusinfo innehåller kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal.

  Lexicomp

  Information om läkemedel och läkemedelsinteraktioner. Lexicomp är en del av UpToDate.

  För att använda Lexicomp utanför Region Skåne:

  1. Gå till UpToDate.co inom Region Skånes nätverk
  2. Klicka på "Register" i högerhörnet och skapa ett konto
  3. Du kan nu logga in i Lexicomp utanför Region Skånes nätverk

  Martindale via MedicinesComplete

  Referensverk inom farmakologi. Tillåter max fyra samtidiga användare. Även åtkomst externt via Athens-konto. Stäng sidan när du är färdig så att andra kan komma åt databasen.  medicinescomplete.com

  SVELIC

  SVELIC är en svensk söksida för den norska publiceringsdatabasen RELIS. Norska och fem av de svenska läkemedelsinformationscentralerna (ELINOR i Umeå, LUPP i Göteborg, ULIC i Uppsala, CLINT i Örebro, LiLi i Linköping och LÄIF i Lund) publicerar oberoende evidensbaserade läkemedelsutredningar (avidentifierade).

  Utredningarna är skrivna på svenska eller norska.

 • Global Grant

  Global Grant är en licensierad stipendiedatabas som alla inom Region Skåne har tillgång till. Ingen inloggning från regionens nät, men du kan skapa ett konto för att till exempel spara sökningar och göra en egen profil för ansökningar. (Endast tillgänglig från Region Skånes nätverk). 

  HSTalks - Speech Dysfluency

  HSTalks − Speech Dysfluency innehåller filmade föreläsningar om framförallt stamning.

  Libris

  Kungliga bibliotekets söktjänst där du hittar böcker, tidskrifter, rapporter och avhandlingar på alla svenska universitets- och högskolebibliotek i Sverige.

  PsycTherapy

  PsycTherapy är en databas med filmade psykoterapisessioner där terapeuter möter individer, par och familjer. Inspelningarna täcker mer än 250 olika ämnen och bakom databasen står APA, American Psychological Association.

  PsycTherapy kan användas vid undervisning och det är enkelt att göra egna klipp ur filmerna och samla önskat material i spellistor.
  Tänk på att du behöver ett OpenAthens-konto för att få tillgång till materialet om du inte är uppkopplad mot regionens nätverk. 

  SIS-standarder 

  Anställda i Region Skåne har tillgång till över 2200 standarder inom hälso- och sjukvård och ledningssystem.

  En standard brukar beskrivas som en lösning på ett återkommande problem. Syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som man enas kring. En standard syftar till att höja kvaliteten, undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång.

  Standarder som ingår i avtalet är: Alla standarder inom ICS-kod 11 Hälso- och sjukvård; Alla standarder inom ICS-kod 04 Ledningssystem; Standarder inom ICS-kod 35.240.80 Hälso- och sjukvårdsinformatik.

  Önskar du som regionanställd distansåtkomst till SIS? Kontakta då ditt sjukhusbibliotek. 

  Svensk Mesh

  Hitta medicinska sökord. Till exempel översättningar av medicinska ord från svenska till engelska och tvärtom. En tjänst från Karolinska institutets universitetsbibliotek. 

 • Här hittar du databaser och andra e-resurser som är tillgängliga under en testperiod. Om du har synpunkter på resursen eller förslag på nya resurser är du välkommen att mejla till Sjukhusbiblioteket.

  Mejladress: medsok@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.