Speciallivsmedel och pump för enteral nutrition

Här hittar du som förskrivare all information du behöver när du ska förskriva speciallivsmedel och pump för enteral nutrition. Klicka gärna runt för att bekanta dig med de nya sidorna.

Du hittar anvisningar och tillämpningar för speciallivsmedel till patienter under respektive över 16 år samt pump för enteral nutrition. Anvisningar och tillämpningar är du som förskrivare skyldig att följa. Du hittar också produktkataloger som informerar om det sortiment som Region Skåne har upphandlat. Har du svårt att hitta den information du söker, kontakta Contact för hjälp.

Speciallivsmedel och pump för enteral nutrition beställs/förskrivs i Sesam LMN.

Hjälpmedelsguiden Skåne ger vägledning och stöd för förskrivare och annan personal som arbetar med hjälpmedel i Region Skåne eller Skånes kommuner.
Hjälpmedelsguiden Skåne


Hjälpmedelsanvisningar

Hjälpmedelssortiment

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter