Hypogonadism hos män

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Hypogonadism hos män
  Se Bakgrundsmaterial och läkemedelsgrupper.  

Terapiråd

Det finns idag inga hållpunkter för att det finns något manligt klimakterium eller att man ska substituera äldre män med enbart ospecifika symtom. Det finns inga vetenskapliga evidens som visar att ökad trötthet hos medelålders män är orsakad av låga testosteron nivåer. Därför bör provtagning av testosteron inte tas vid trötthet. Att substituera vid låga nivåer utan symtom på hypogonadism har inte visat sig vara till nytta för patienten.

Vid start av testosteronsubstitution kan det vara klokt att börja med transdermal applikation för snabb effekt vilket gör att man kan utvärdera effekten snabbare. Vissa män föredrar dock injektion. Inför eventuell testosteronsubstitution kontrolleras även PSA och Hb/EVF.

Vid utebliven effekt avslutas behandlingen.

Behandlingsmål

Utvärdera effekten av behandlingen kliniskt och med provtagning där testosteronnivåerna bör ligga i mitten av referensområdet. Mål för testosteronnivån är inom målområdet.

Topikala läkemedel

Transdermal applikation:

 • Testavan (ingår inte i läkemedelsförsäkringen)
 • Testogel
 • Tostrex

Injektionsläkemedel

 • Injektion Nebido

Man bör följa PSA och EVF första året var 3:e månad, därefter 1 gång per år samt palpera prostata 1 gång per år.

 • Vid förhöjt PSA överväg remiss till urolog.
 • Vid förhöjt EVF (> 0,54) minskar man först dosen eller intervall mellan Nebidoinjektioner, i andra hand kan man överväga venesectio.

Kontraindikationer och försiktighet

Vissa tillstånd innebär kontraindikationer för substitution:

 • prostatacancer, bröstcancer
 • svår hjärtsvikt (NYHA klass IV)
 • nyligen genomgången hjärtinfarkt (< 3–6 månader sedan).

Försiktighet med substitution vid:

 • instabil hjärtsjukdom
 • polyglobuli (EVF > 0,54).

Allmänt

Män behöver testosteron för flera olika funktioner. Den vuxne mannen hos vilken brist uppstår får ospecifika symtom såsom ökad fettmassa, minskad muskelmassa, nedsatt vitalitet, svettningar med mera men även något mer specifika symtom så som nedsatt libido, färre spontana morgonerektioner, erektil dysfunktion, nedsatt fertilitet, minskad manlig behåring med mera.

Utredning

Testosteronsubstitution förbättrar symtom hos män med brist men det betyder inte att alla som har de här symtomen har brist och att man alltid bör testa testosteronnivåer hos dessa. Det är alltså viktigt att man endast mäter testosteron hos patienter som har specifika symtom på testosteronbrist. Svårigheten är att en del tillstånd, till exempel fetma, kan ge upphov till låga testosteronnivåer.

P-testosteron tas på morgonen. Klinisk kemi analyserar nu enligt en ny metod, med nya referensintervall.

 • Män < 50 år: 5,7 – 24,3 nmol/L
 • Män ≥ 50 år: 2,7 – 25,2 nmol/L

Om det är lågt verifieras det med ytterligare ett prov och komplettering med följande prover görs:

 • SHBG, LH och prolaktin.

Primär och sekundär hypogonadism

Primär (hypergonadotrop, högt LH) hypogonadism där fel sitter i testiklar, till exempel Klinefelters syndrom (kromosomanalys krävs) eller sekundär (hypogonadotrop, lågt LH) hypogonadism där fel ligger på hypotalamus- eller hypofysnivå, till exempel hypofysinsufficiens eller långvarig opioidmedicinering.

Övriga hormonaxlar testas, eventuellt i samråd med endokrinolog. Om opioider avslutas hämtar sig testosteronproduktionen. Vid fortsatt behov av långvarig behandling med opioider och symtom på hypogonadism kan man substituera testosteronbristen.

Late onset hypogonadism

Testosteronnivåerna är lägre hos äldre män på gruppnivå än hos yngre, mest sannolikt på grund av tillkomst av sekundära orsaker. De flesta män bibehåller emellertid en god testosteronproduktion genom livet.

Hypogonadism hos män – AKO Skåne-riktlinje för primärvården

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.