Läkemedelsgenomgång

En läkemedelsgenomgång är en metod för att analysera, följa upp och ompröva en individs användning av läkemedel. Syftet är att öka kvaliteten och säkerheten i läkemedelsbehandlingen.

Du som är patientens ansvariga läkare bör göra en läkemedelsgenomgång för alla patienter som behandlas med läkemedel och är 65 år eller äldre. Gör den i dialog med din patient i samband med att patienten är på ett ordinarie besök i öppenvården eller vistas på sjukhus.

Så här gör du en basal läkemedelsgenomgång

Följ metoden som finns beskriven i foldern Basal läkemedelsgenomgång för att göra en strukturerad och systematisk läkemedelsgenomgång. 

Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång

Du bör erbjuda din patient en tvärprofessionell läkemedelsgenomgång om patienten

  • bor på särskilt boende
  • har kommunal hemsjukvård
  • behandlas med 5 eller fler läkemedel
  • är 75 år eller äldre och vårdas på sjukhus

Detta beror på att de patientgrupperna har en större risk för problem som är relaterade till läkemedel och att läggas in på sjukhus på grund av orsaker som är kopplade till läkemedel.

PHASE-20

PHASE-Proxy

Skånemodellen för läkemedelsgenomgångar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.