Hjälpmedelsanvisningar - hörselnedsättning och dövhet

Här hittar du anvisningar för hörselhjälpmedel som du som förskrivare är skyldig att följa.

Specifika riktlinjer

  • För patient upp till 20 år - Hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel förskrivs som kostnadsfria lån. I det ingår vissa tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar. Mer information finns under respektive ISO-kod.
  • För patienter över 20 år - Hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel förskrivs  med eget ägande direkt efter förskrivning eller vid vissa undantag som kostnadsfria lån.
   Vid eget ägande är patienten kostnadsansvarig för tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar samt flytt av förskrivet hjälpmedel. Mer information finns i anvisningarna, under respektive ISO-kod.

  Ansvar

  Kostnadsansvar

  Region Skåne har ansvar för individuellt förskrivna hörselhjälpmedel till patienter i alla åldrar.

  Verksamhetschefens ansvar

  • Verksamhetschef utser förskrivare och ansvarar för att de yrkeskategorier som utses har förskrivningsrätt för aktuellt hjälpmedel.
  • Verksamhetschef har ansvar för att utsedda förskrivare har kunskap om förskrivningsprocessen och ska rekommendera nya förskrivare att genomgå Socialstyrelsens webbaserade förskrivarutbildning – förskrivning av hjälpmedel eller förskrivning av förbrukningsartiklar, innan första förskrivning görs.

  Förskrivarutbildning hjälpmedel

  Patientens ansvar

  Patienten ansvarar för lånade hjälpmedel.
  Dokument om patientens ansvar finns för utskrift i WebSesam

  Mer om ansvar vid förskrivning av medicintekniska produkter

  Ansvarsfördelning (hjalpmedelsguiden.skane.se)

04 - Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling

22 - Hjälpmedel för kommunikation och information

  • Förskrivningsrätt

   Audionom

   Hjälpmedel

   Avser hörapparat där processor, batteri och mikrofon inte bärs på huvudet och inte används med standardhörlur. Förskrivning av transmissionssystem och streaminghjälpmedel regleras i anvisningar under 221824 Transmissionssystem via radio.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal.

   Anvisning vid förskrivning för patient upp till 20 år

   • Kan förskrivas patient utan hänsyn till decibel- eller tidsgräns. 
   • Byte av en fungerande hörapparat kan göras om patientens medicinska hjälpmedelsbehov är förändrat. Det innebär att hörseln ska vara så försämrad att tidigare apparat inte kan ge tillräcklig förstärkning eller att patienten har problem att hantera/använda den på grund av medicinsk förändring. 
   • En fungerande hörapparat kan ersättas med ny teknik/modell om det innebär att patientens funktions- eller aktivitetsförmåga förbättras väsentligt, trots att patientens medicinska hjälpmedelsbehov inte förändrats. 
   • Ny förskrivning och utprovning krävs vid all typ av byte av hörapparat.
   • Hörapparat att ha i reserv får inte förskrivas. 
   • Förskrivaren ska uppmana patienten att behålla gammal hörapparat att ha i reserv vid eventuell reparation.
   • Tillbehör till hörapparaten för att möjliggöra eller optimera samtal med mobiltelefon, är ett egenansvar och kan inte förskrivas.

   Anvisning vid förskrivning för patient från och med 20 år

   • Kan förskrivas patient som hör sämre än 25 dB i tonmedelvärde (TMV4) på bästa örat. Undantag från denna decibelgräns kan göras om det finns medicinska skäl.
   • Byte av en fungerande hörapparat kan göras om patientens medicinska hjälpmedelsbehov är förändrat. Det innebär att hörseln ska vara så försämrad att tidigare apparat inte kan ge tillräcklig förstärkning eller att patienten har problem att hantera/använda den på grund av medicinsk förändring. 
   • En fungerande hörapparat kan ersättas med ny teknik/modell om det innebär att patientens funktions- eller aktivitetsförmåga förbättras väsentligt, trots att patientens medicinska hjälpmedelsbehov inte förändrats. Detta kan ske tidigast efter 4 år. 
   • En tekniskt utsliten hörapparat kan bytas efter 4 år. 
   • Ny förskrivning och utprovning krävs vid all typ av byte av hörapparat.
   • Förskriven hörapparat ska ha en justeringsmarginal så att en mindre hörselförändring kan kompenseras under hörapparatens förväntade livslängd, cirka 4 år.
   • Fjärrkontroll till hörapparat kan endast förskrivas patient som har nedsatt motorik i övre extremiteten och därför inte kan hantera inställningar och handhavande direkt i hörapparaten.
   • Hörapparat att ha i reserv får inte förskrivas. Förskrivaren ska uppmana patienten att behålla gammal hörapparat att ha i reserv vid eventuell reparation.
   • Tillbehör till hörapparaten för att möjliggöra eller optimera samtal med mobiltelefon, är ett egenansvar och kan inte förskrivas.

   Relaterade dokument

   Patientens ansvar

   Patientens och närståendes ansvar (hjalpmedelsguiden.skane.se)

   Friare val

   Patient över 20 år kan på en av Region Skånes privata auktoriserade audionommottagningar (PAM) välja hörapparat utanför Region Skånes avtalade sortiment. En fastställd ersättning för hörapparat betalas ut från Region Skåne till aktuell PAM.

   Ersättningen ska täcka alla eventuella tillbehör till hörapparaten så att den kan levereras komplett. Eventuell mellanskillnad inklusive moms betalas av patienten. 

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient upp till 20 år

   Hjälpmedlet förskrivs som kostnadsfritt lån. I det ingår ny öroninsats, vissa tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar. Hörapparaten levereras komplett vid förskrivning.

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient från och med 20 år

   • Utprovningsavgift 1000 kronor för patienter från och med 20 år, vid utprovning av hörapparat till ett eller två öron.
   • Rekvisition på 1200 kronor inklusive moms per hörapparat och öra vid Friare Val. Rekvisitionsbeloppet faktureras Region Skåne direkt av audionommottagningen.
   • Hörapparaten levereras komplett vid förskrivning. Vid friare val ska ersättningen täcka alla eventuella tillbehör till hörapparaten så att den blir komplett vid förskrivning.
   • Hörapparater ur Region Skånes sortiment har en garantitid som påbörjas vid förskrivningsdatum.
   • Efter avslutad förskrivning äger patienten sin hörapparat inklusive allt som hör till hörapparaten och är kostnadsansvarig för alla nya delar, reparationer och förbrukningsartiklar.

   Uppföljning

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (hjalpmedelsguiden.skane.se)

  • Förskrivningsrätt

   Audionom

   Hjälpmedel

   Avser hörapparat där hela apparaten ryms i örat. 
   Förskrivning av transmissionssystem och streaminghjälpmedel regleras i anvisningar under 221824 Transmissionssystem via radio.

   Sortiment

   Produktkataloger - hörsel

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning vid förskrivning för patient upp till 20 år

   • Kan förskrivas patient utan hänsyn till decibel- eller tidsgräns. 
   • Byte av en fungerande hörapparat kan göras om patientens medicinska hjälpmedelsbehov är förändrat. Det innebär att hörseln ska vara så försämrad att tidigare apparat inte kan ge tillräcklig förstärkning eller att patienten har problem att hantera/använda den på grund av medicinsk förändring. 
   • En fungerande hörapparat kan ersättas med ny teknik/modell om det innebär att patientens funktions- eller aktivitetsförmåga förbättras väsentligt, trots att patientens medicinska hjälpmedelsbehov inte förändrats.
   • Ny förskrivning och utprovning krävs vid all typ av byte av hörapparat.
   • Hörapparat att ha i reserv får inte förskrivas. Förskrivaren ska uppmana patienten att behålla gammal hörapparat att ha i reserv vid eventuell reparation.
   • Tillbehör till hörapparaten för att möjliggöra eller optimera samtal med mobiltelefon, är ett egenansvar och kan inte förskrivas.

   Anvisning vid förskrivning för patient från och med 20 år

   • Kan förskrivas patient som hör sämre än 25 dB i tonmedelvärde (TMV4) på bästa örat. Undantag från denna decibelgräns kan vid behov göras vid följande medicinska skäl:
    • Patient med dövblindhet. Provas ut och förskrivs av Dövblindenheten.
    • Patient med tinnitus grad 2 och 3. Provas ut och förskrivs av Hörselenheten – vuxna.
    • Patient med benförankrad hörapparat på sämre örat. Provas ut och förskrivs av öronklinik/audiologisk avdelning.
    • Patient som förskrivits hörapparat för att undvika operation. Provas ut och förskrivs av öronklinik/audiologisk avdelning.
    • Patienter som hör bättre än 25dB TMV4 på bästa örat och som hör 60dB TMV4 eller sämre på sämsta örat.
   • Byte av en fungerande hörapparat kan göras om patientens medicinska hjälpmedelsbehov är förändrat. Det innebär att hörseln ska vara så försämrad att tidigare apparat inte kan ge tillräcklig förstärkning eller att patienten har problem att hantera/använda den på grund av medicinsk förändring. 
   • En fungerande hörapparat kan ersättas med ny teknik/modell om det innebär att patientens funktions- eller aktivitetsförmåga förbättras väsentligt, trots att patientens medicinska hjälpmedelsbehov inte förändrats. Detta kan ske tidigast efter 4 år. 
   • En tekniskt utsliten hörapparat kan bytas efter 4 år. 
   • Ny förskrivning och utprovning krävs vid all typ av byte av hörapparat.
   • Förskriven hörapparat ska ha en justeringsmarginal så att en mindre hörselförändring kan kompenseras under hörapparatens förväntade livslängd, cirka 4 år.
   • Fjärrkontroll till hörapparat kan endast förskrivas patient som har nedsatt motorik i övre extremiteten och därför inte kan hantera inställningar och handhavande direkt i hörapparaten.
   • Hörapparat att ha i reserv får inte förskrivas. Förskrivaren ska uppmana patienten att behålla gammal hörapparat att ha i reserv vid eventuell reparation.
   • Tillbehör till hörapparaten för att möjliggöra eller optimera samtal med mobiltelefon, är ett egenansvar och kan inte förskrivas.

   Relaterade dokument

   Patientens ansvar

   Patientens och närståendes ansvar (hjalpmedelsguiden.skane.se)

   Friare val

   Patient över 20 år kan på en av Region Skånes privata auktoriserade audionommottagningar (PAM) välja hörapparat utanför Region Skånes avtalade sortiment. En fastställd ersättning för hörapparat betalas ut från Region Skåne till aktuell PAM.

   Ersättningen ska täcka alla eventuella tillbehör till hörapparaten så att den kan levereras komplett. Eventuell mellanskillnad inklusive moms betalas av patienten. 

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient upp till 20 år

   Hjälpmedlet förskrivs som kostnadsfritt lån. I det ingår ny öroninsats, vissa tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar. Hörapparaten levereras komplett vid förskrivning.

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient från och med 20 år

   • Utprovningsavgift 1000 kr för patienter från och med 20 år, vid utprovning av hörapparat till ett eller två öron.
   • Rekvisition på 1200 kronor inklusive moms per hörapparat och öra vid Friare Val. Rekvisitionsbeloppet faktureras Region Skåne direkt av audionommottagningen.
   • Hörapparaten levereras komplett vid förskrivning. Vid friare val ska ersättningen täcka alla eventuella tillbehör till hörapparaten så att den blir komplett vid förskrivning.
   • Hörapparater ur Region Skånes sortiment har en garantitid som påbörjas vid förskrivningsdatum.
   • Efter avslutad förskrivning äger patienten sin hörapparat inklusive allt som hör till hörapparaten och är kostnadsansvarig för alla nya delar, reparationer och förbrukningsartiklar.

   Uppföljning

   Förskrivaren ska informera patient från 18 år, om att en uppföljningsenkät kommer att skickas hem. Utvärderingen utförs av Forskningsinstitutet Hörselbron på uppdrag av Region Skåne. 

  • Förskrivningsrätt

   Audionom

   Hjälpmedel

   Avser hörapparat med en del av konstruktionen bakom eller ovanför ytterörat. Här ingår även hörapparater med bygel/band.
   Förskrivning av transmissionssystem och streaminghjälpmedel regleras i anvisningar under 221824 Transmissionssystem via radio.

   Sortiment

   • Produktkataloger - hörsel
   • Laddningsbara hörapparater - info till förskrivare (pdf)

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning vid förskrivning för patient upp till 20 år

   • Kan förskrivas patient utan hänsyn till decibel- eller tidsgräns. 
   • Byte av en fungerande hörapparat kan göras om patientens medicinska hjälpmedelsbehov är förändrat. Det innebär att hörseln ska vara så försämrad att tidigare apparat inte kan ge tillräcklig förstärkning eller att patienten har problem att hantera/använda den på grund av medicinsk förändring. 
   • En fungerande hörapparat kan ersättas med ny teknik/modell om det innebär att patientens funktions- eller aktivitetsförmåga förbättras väsentligt, trots att patientens medicinska hjälpmedelsbehov inte förändrats.
   • Ny förskrivning och utprovning krävs vid all typ av byte av hörapparat.
   • Öroninsats kan förskrivas en gång per hörapparatförskrivning. Förskrivning kan göras oftare om det finns medicinska skäl. Hård öroninsats ska förskrivas i första hand. Patient som av medicinska skäl behöver mjuk öroninsats kan förskrivas en (1) per år.
   • Vattentät hörapparat kan förskrivas patient mellan 4-10 år om det är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig grundläggande simfärdighet i simskoleundervisning. Gäller patient med måttlig hörselnedsättning som har behov av talad kommunikation med förstärkning. Förskrivs som ett tillfälligt lån.
   • Hörapparat att ha i reserv får inte förskrivas. Tillfälligt lån av hörapparat (med utbytbara batterier som patienten själv bekostar) under reparationstiden kan undantagsvis erbjudas men kan inte garanteras. Detta gäller bara om patienten har en öroninsats samt om samma eller liknande hörapparat finns på Region Skånes huvudlager. Förskrivaren ska uppmana patienten att behålla gammal hörapparat att ha i reserv vid eventuell reparation.
   • Tillbehör till hörapparaten för att möjliggöra eller optimera samtal med mobiltelefon, är ett egenansvar och kan inte förskrivas.

   Anvisning vid förskrivning för patient från och med 20 år

   • Kan förskrivas patient som hör sämre än 25 dB i tonmedelvärde (TMV4) på bästa örat. Undantag från denna decibelgräns kan vid behov göras vid följande medicinska skäl:
    • Patient med dövblindhet. Provas ut och förskrivs av Dövblindenheten.
    • Patient med tinnitus grad 2 och 3. Provas ut och förskrivs av Hörselenheten – vuxna.
    • Patient med benförankrad hörapparat på sämre örat. Provas ut och förskrivs av öronklinik/audiologisk avdelning.
    • Patient som förskrivits hörapparat för att undvika operation. Provas ut och förskrivs av öronklinik/audiologisk avdelning.
    • Patienter som hör bättre än 25dB TMV4 på bästa örat och som hör 60dB TMV4 eller sämre på sämsta örat.
   • Byte av en fungerande hörapparat kan göras om patientens medicinska hjälpmedelsbehov är förändrat. Det innebär att hörseln ska vara så försämrad att tidigare apparat inte kan ge tillräcklig förstärkning eller att patienten har problem att hantera/använda den på grund av medicinsk förändring. 
   • En fungerande hörapparat kan ersättas med ny teknik/modell om det innebär att patientens funktions- eller aktivitetsförmåga förbättras väsentligt, trots att patientens medicinska hjälpmedelsbehov inte förändrats. Detta kan ske tidigast efter 4 år. 
   • En tekniskt utsliten hörapparat kan bytas efter 4 år. 
   • Ny förskrivning och utprovning krävs vid all typ av byte av hörapparat.
   • Förskriven hörapparat ska ha en justeringsmarginal så att en mindre hörselförändring kan kompenseras under hörapparatens förväntade livslängd, cirka 4 år.
   • Öroninsats kan förskrivas en gång per hörapparatförskrivning. Förskrivning kan göras oftare om det finns medicinska skäl. Hård öroninsats ska förskrivas i första hand. Patient som av medicinska skäl behöver mjuk öroninsats kan förskrivas 1 per år.
   • Fjärrkontroll till hörapparat kan endast förskrivas patient som har nedsatt motorik i övre extremiteten och därför inte kan hantera inställningar och handhavande direkt i hörapparaten.
   • Hörapparat att ha i reserv får inte förskrivas. Tillfälligt lån av hörapparat (med utbytbara batterier som patienten själv bekostar) under reparationstiden kan undantagsvis erbjudas men kan inte garanteras. Detta gäller bara om patienten har en öroninsats samt om samma eller liknande hörapparat finns på Region Skånes huvudlager. Förskrivaren ska uppmana patienten att behålla gammal hörapparat att ha i reserv vid eventuell reparation.
   • Tillbehör till hörapparaten för att möjliggöra eller optimera samtal med mobiltelefon, är ett egenansvar och kan inte förskrivas.

   Relaterade dokument

   Patientens ansvar

   Patientens och närståendes ansvar (hjalpmedelsguiden.skane.se)

   Friare val

   Patient över 20 år kan på en av Region Skånes privata auktoriserade audionommottagningar (PAM) välja hörapparat utanför Region Skånes avtalade sortiment. En fastställd ersättning för hörapparat betalas ut från Region Skåne till aktuell PAM.

   Ersättningen ska täcka alla eventuella tillbehör till hörapparaten så att den kan levereras komplett. Eventuell mellanskillnad inklusive moms betalas av patienten. 

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient upp till 20 år

   • Hjälpmedlet förskrivs som kostnadsfritt lån. I det ingår ny öroninsats, vissa tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar. Hörapparaten levereras komplett vid förskrivning.
   • Vid förskrivning av laddningsbara hörapparater förskrivs laddare/laddningskit som kostnadsfritt lån. 

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient från och med 20 år

   • Utprovningsavgift 1000 kr för patienter från och med 20 år, vid utprovning av hörapparat till ett eller två öron.
   • Rekvisition på 1200 kronor inklusive moms per hörapparat och öra vid Friare Val. 
   • Rekvisitionsbeloppet faktureras Region Skåne direkt av audionommottagningen.
   • Hörapparaten levereras komplett vid förskrivning. Vid friare val ska ersättningen täcka alla eventuella tillbehör till hörapparaten så att den blir komplett vid förskrivning.
   • Hörapparater ur Region Skånes sortiment har en garantitid som påbörjas vid förskrivningsdatum.
   • Efter avslutad förskrivning äger patienten sin hörapparat inklusive allt som hör till hörapparaten och är kostnadsansvarig för alla nya delar, reparationer och förbrukningsartiklar.
   • Vid förskrivning av laddningsbara hörapparater bekostar patienten själv laddare/laddningskit efter utprovningsperioden. Kostnaden, inköpspris + moms, faktureras patienten av Region Skåne.
   • När det gäller hörapparater med inbyggda batterier har patienten en lånetid på max 3 månader innan faktura skickas. Efter denna tid finns ingen returrätt.

   Uppföljning

   Förskrivaren ska informera patient från 18 år, om att en uppföljningsenkät kommer att skickas hem. Utvärderingen utförs av Forskningsinstitutet Hörselbron på uppdrag av Region Skåne. 

  • Förskrivningsrätt

   Audionom, hörselvårdsingenjör inom specialistenhet cochleaimplantat.
   Förskrivning av transmissionssystem och streaminghjälpmedel regleras i anvisningar under 221824 Transmissionssystem via radio.

   Hjälpmedel

   Avser ljudprocessor för elektrisk stimulering via implantat i innerörat och hörapparat där ljudöverföring sker via implantat i skallbenet.

   Sortiment

   Produktkataloger - hörsel

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal.

   Anvisning för förskrivning

   • Talprocessor med inopererad elektrod eller benförankrad hörapparat kan förskrivas patient som av läkare bedömts lämplig för operation med implantat.
   • Kan förskrivas patient utan hänsyn till decibel- eller tidsgräns. 
   • Byte av en fungerande hörapparat kan göras om patientens medicinska hjälpmedelsbehov är förändrat. Det innebär att hörseln ska vara så försämrad att tidigare apparat inte kan ge tillräcklig förstärkning eller att patienten har problem att hantera/använda den på grund av medicinsk förändring. 
   • En fungerande hörapparat kan ersättas med ny teknik/modell om det innebär att patientens funktions- eller aktivitetsförmåga förbättras väsentligt, trots att patientens medicinska hjälpmedelsbehov inte förändrats. 
   • Ny förskrivning och utprovning krävs vid all typ av byte av hörapparat.
   • Hörapparat att ha i reserv får inte förskrivas. Förskrivaren ska uppmana patienten att behålla gammal hörapparat att ha i reserv vid eventuell reparation.
   • Vissa patienter kan ha behov av att cochlear ljudprocessorn är kompatibel med hörapparaten på andra örat för att kunna utnyttja gemensamma tekniska tillbehör, exempelvis streaminghjälpmedel. Dessa patienter kan i samband med aktivering av CI få ny hörapparat förskriven för andra örat även om den nuvarande hörapparaten förskrevs för mindre än 4 år sedan. 
   • Tillbehör till hörapparaten för att möjliggöra eller optimera samtal med mobiltelefon, är ett egenansvar och kan inte förskrivas.

   Patientens ansvar

   Patientens och närståendes ansvar (hjalpmedelsguiden.skane.se)

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   • Utprovningsavgift 1000 kr för patienter från och med 20 år, vid utprovning av hörapparat till ett eller två öron. Ingen utprovningsavgift vid förskrivning i samband med cochleaimplantat.
   • Hjälpmedlet förskrivs som kostnadsfritt lån till patienter i alla åldrar. I det ingår vissa tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar.
   • Patienten har rätt till 3 års garanti räknat från förskrivningsdatum.

   Uppföljning

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (hjalpmedelsguiden.skane.se)

  • Förskrivningsrätt

   Audionom

   Hjälpmedel

   Avser tillbehör till hörapparat som inte är produktspecifika.

   Sortiment

   Produktkataloger - hörsel

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning för förskrivning

   • Kan förskrivas patient, i alla åldrar, med hörselnedsättning som inte får sitt behov tillgodosett genom huvudhjälpmedlets produktspecifika tillbehör. 
   • Öroninsats kan förskrivas en gång per hörapparatförskrivning. Förskrivning kan göras oftare om det finns medicinska skäl. Hård öroninsats ska förskrivas i första hand. Patient som av medicinska skäl behöver mjuk öroninsats kan förskrivas 1 per år.
   • Fjärrkontroll till hörapparat kan endast förskrivas patient som har nedsatt motorik i övre extremiteten och därför inte kan hantera inställningar och handhavande direkt i hörapparaten.

   Patientens ansvar

   Patientens och närståendes ansvar (hjalpmedelsguiden.skane.se)

   Friare val

   Inte aktuellt

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Efter avslutad förskrivning äger patienten tillbehöret, till exempel öroninsats/skal. Byte, justering eller reparation, som inte omfattas av garantin, är ett egenansvar och bekostas av patienten.

   Uppföljning

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (hjalpmedelsguiden.skane.se)

  • Förskrivningsrätt

   Audionom,  i vissa fall i samråd med hörselvårdsingenjör.

   Hjälpmedel

   Avser system med trådlös överföring för att ta emot och/eller sända ljudinformation. Används för talkommunikation på längre avstånd och/eller för överföring av ljud från TV och radio. Här ingår exempelvis streamade- och FM-system. Avser envägskommunikation.

   Sortiment

   Produktkataloger - hörsel

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning vid förskrivning för patient upp till 20 år

   • Kan förskrivas patient som använder hörapparat, utan hänsyn till decibel- eller tidsgräns.
   • Patienten ska ha så stora kommunikationssvårigheter att hjälpmedel under denna ISO-kod är nödvändiga som komplement till hörapparaten.
   • Om behov finns av hjälpmedel för både kommunikation och överföring av ljud från radio/TV förskrivs endast ett system som tillgodoser båda behoven.
   • Kan inte förskrivas för behov endast i skola, arbete och/eller fritidsaktivitet.
   • Streaminghjälpmedel till hörapparat från tidigare avtal kan endast förskrivas om streaminghjälpmedlet finns på Region Skånes lager.
   • Byte av fungerande hjälpmedel kan endast ske om patientens hjälpmedelsbehov förändrats så mycket att nuvarande hjälpmedel inte längre tillgodoser behovet.

   Transmissionssystem nivå 1 eller leverantörsspecifika streaminghjälpmedel kan förskrivas

   • Vid behov av förstärkning vid kommunikation mellan två personer eller i en mindre grupp, upp till 4 personer och/eller för överföring av ljud från radio/TV. 
   • Det hjälpmedel som bäst uppfyller patientens behov till lägst kostnad ska förskrivas. Det är förskrivarens ansvar att göra denna bedömning.
   • Streaming för telefonering kan inte förskrivas.

   Transmissionssystem nivå 2 eller leverantörsspecifika streaminghjälpmedel kan endast förskrivas

   • Vid behov av förstärkning vid daglig kommunikation i större grupp, till exempel för samtal runt ett middagsbord och/eller vid dagliga samtal på längre avstånd.
   • Transmissionssystem 2 kan endast förskrivas när transmissionssystem nivå 1 eller leverantörsspecifika streaminghjälpmedel inte tillgodoser behovet. 
   • Transmissionssystem nivå 2 kan förskrivas för dagliga behov framför allt i hemmiljö. Streaming för telefonering kan inte förskrivas.

   Anvisning vid förskrivning för patient från och med 20 år

   • Kan förskrivas patient som använder hörapparat och som hör sämre än 60 dB i tonmedelvärde (TMV4) på bästa örat. Patienten ska dessutom ha så stora kommunikationssvårigheter att hjälpmedel under denna ISO-kod är nödvändiga som komplement till hörapparaten. Undantag från denna decibelgräns kan vid behov göras vid följande medicinska skäl:
    • Patient med dövblindhet. Provas ut och förskrivs av Dövblindenheten.
    • Patient med hörapparat som har en taluppfattning på max 30 procent (FB 50 ord) på bästa örat under lur.
   • Om behov finns av hjälpmedel för både kommunikation och överföring av ljud från radio/TV förskrivs endast ett system som tillgodoser båda behoven.
   • Kan inte förskrivas för behov endast i skola, arbete och/eller fritidsaktivitet.
   • Streaminghjälpmedel till hörapparat från tidigare avtal kan endast förskrivas om streaminghjälpmedlet finns på Region Skånes lager.
   • Byte av fungerande hjälpmedel kan göras om patientens medicinska hjälpmedelsbehov är förändrat. Det innebär att hörseln ska vara så försämrad att tidigare hjälpmedel inte längre uppfyller behovet eller att patienten har problem att hantera/använda det förskrivna hjälpmedlet på grund av medicinsk förändring.
   • När ett hjälpmedel är tekniskt utslitet och inte längre går att reparera kan ett nytt hjälpmedel förskrivas.

   Transmissionssystem nivå 1 eller leverantörsspecifika streaminghjälpmedel kan förskrivas

   • Vid behov av förstärkning vid kommunikation mellan två personer eller i en mindre grupp, upp till 4 personer och/eller för överföring av ljud från radio/TV.
   • Det hjälpmedel som bäst uppfyller patientens behov till lägst kostnad ska förskrivas. Det är förskrivarens ansvar att göra denna bedömning.
   • Förskrivning av leverantörsspecifika streaminghjälpmedel kan endast ske om upphandlat sortiment inom hörapparatavtal för vuxna passar förskriven hörapparat.
   • Streaming för telefonering kan inte förskrivas.

   Transmissionssystem nivå 2 eller leverantörsspecifika streaminghjälpmedel kan endast förskrivas

   • Vid behov av förstärkning vid daglig kommunikation i större grupp, till exempel för samtal runt ett middagsbord och/eller vid dagliga samtal på längre avstånd.
   • Transmissionssystem 2 kan endast förskrivas när transmissionssystem nivå 1 eller leverantörsspecifika streaminghjälpmedel inte tillgodoser behovet.
   • Transmissionssystem nivå 2 kan förskrivas för dagliga behov framför allt i hemmiljö.
   • Förskrivning av leverantörsspecifika streaminghjälpmedel kan endast ske om upphandlat sortiment inom hörapparatavtal för vuxna passar förskriven hörapparat.
   • Streaming för telefonering kan inte förskrivas.

   Patientens ansvar

   Patientens och närståendes ansvar (hjalpmedelsguiden.skane.se)

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient upp till 20 år

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell. Hjälpmedlet förskrivs som kostnadsfritt lån. I det ingår vissa tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar.

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient från och med 20 år

   Efter avslutad förskrivning äger patienten sitt hörseltekniska hjälpmedel inklusive allt som hör till hjälpmedlet och är kostnadsansvarig för alla nya delar, reparationer installationer och förbrukningsartiklar.

   Uppföljning

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (hjalpmedelsguiden.skane.se)

  • Förskrivningsrätt

   Audionom

   Hjälpmedel

   Avser system för att ta emot och/eller sända ljudinformation genom att använda infrarött ljus. Används för att lyssna på radio och TV.

   Sortiment

   Produktkataloger - hörsel

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning för förskrivning för patient upp till 20 år

   • Kan förskrivas patient, med eller utan hörapparat, utan hänsyn till decibel- eller tidsgräns. IR-system förskrivs för att lyssna på radio och TV när behovet inte tillgodoses genom konsumentprodukter eller när överhörningsproblem eller störningsproblem förekommer vid användning av slingsystem.
   • Byte av fungerande hjälpmedel kan endast ske om patientens hjälpmedelsbehov förändrats så mycket att nuvarande hjälpmedel inte längre tillgodoser behovet.

   Anvisning vid förskrivning för patient från och med 20 år

   • Kan förskrivas patient med eller utan hörapparat och som hör sämre än 60 dB i tonmedelvärde (TMV4) på bästa örat. IR-system förskrivs för att lyssna på radio och TV när behovet inte tillgodoses genom konsumentprodukter eller när överhörningsproblem eller störningsproblem förekommer vid användning av slingsystem. 
   • Byte av fungerande hjälpmedel kan göras om patientens medicinska hjälpmedelsbehov är förändrat. Det innebär att hörseln ska vara så försämrad att tidigare hjälpmedel inte längre uppfyller behovet eller att patienten har problem att hantera/använda det förskrivna hjälpmedlet på grund av medicinsk förändring.
   • När ett hjälpmedel är tekniskt utslitet och inte längre går att reparera kan ett nytt hjälpmedel förskrivas.

   Patientens ansvar

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient upp till 20 år

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell. Hjälpmedlet förskrivs som kostnadsfritt lån. I det ingår vissa tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar.

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient från och med 20 år

   Efter avslutad förskrivning äger patienten sitt hörseltekniska hjälpmedel inklusive allt som hör till hjälpmedlet och är kostnadsansvarig för alla nya delar, reparationer installationer och förbrukningsartiklar.

   Uppföljning

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (hjalpmedelsguiden.skane.se)

  • Förskrivningsrätt

   Audionom

   Hjälpmedel

   Avser hjälpmedel för att ta emot eller överföra information genom att använda elektromagnetiska vågor.

   Sortiment

   Produktkataloger - hörsel

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning för förskrivning för patient upp till 20 år

   • Kan förskrivas patient utan hänsyn till decibel- eller tidsgräns.
   • Slingsystem kan förskrivas för en mer störningsfri avlyssning av radio och TV, när en hörapparat i mikrofonläge inte tillgodoser behovet eller för att kunna använda annat förskrivet hjälpmedel från Region Skåne, till exempel för att höra talsyntes eller Daisyspelare.
   • I första hand förskrivs ett portabelt system.
   • Byte av fungerande hjälpmedel kan endast ske om patientens hjälpmedelsbehov förändrats så mycket att nuvarande hjälpmedel inte längre tillgodoser behovet.

   Anvisning för förskrivning för patient från och med 20 år

   • Kan förskrivas patient som hör sämre än 60 dB i tonmedelvärde (TMV4) på bästa örat. Undantag från denna decibelgräns kan vid behov göras vid följande medicinska skäl:
    • Patient med dövblindhet. Provas ut och förskrivs av Dövblindenheten.
    • Patient med hörapparat som har en taluppfattning på max 30 procent (FB 50 ord) på bästa örat under lur.
    • Patient som har 10 % sämre taluppfattning i brus än vad som förväntas utifrån ålder och diskanthörselnedsättning.
   • Slingsystem kan förskrivas för en mer störningsfri avlyssning av radio och TV, när en hörapparat i mikrofonläge inte tillgodoser behovet eller för att kunna använda annat förskrivet hjälpmedel från Region Skåne, till exempel för att höra talsyntes eller Daisyspelare.  I första hand förskrivs ett portabelt system.
   • Byte av fungerande hjälpmedel kan göras om patientens medicinska hjälpmedelsbehov är förändrat. Det innebär att hörseln ska vara så försämrad att tidigare hjälpmedel inte längre uppfyller behovet eller att patienten har problem att hantera/använda det förskrivna hjälpmedlet på grund av medicinsk förändring.
   • När ett hjälpmedel är tekniskt utslitet och inte längre går att reparera kan ett nytt hjälpmedel förskrivas.

   Patientens ansvar

   Patientens och närståendes ansvar (hjalpmedelsguiden.skane.se)

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient upp till 20 år

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell. Hjälpmedlet förskrivs som kostnadsfritt lån. I det ingår vissa tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar. 

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient från och med 20 år

   Efter avslutad förskrivning äger patienten sitt hörseltekniska hjälpmedel inklusive allt som hör till hjälpmedlet och är kostnadsansvarig för alla nya delar, reparationer installationer och förbrukningsartiklar.

   Uppföljning

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (hjalpmedelsguiden.skane.se)

  • Förskrivningsrätt

   Audionom

   Hjälpmedel

   Avser exempelvis adaptrar, omvandlare och kablar som inte är produktspecifika och som är nödvändiga för att hörselteknisk utrustning ska fungera.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning för förskrivning

   • Kan förskrivas patient upp till 20 år, som fått hörseltekniskt hjälpmedel förskrivet.
   • Kan förskrivas patient över 20 år, som fått hörseltekniskt hjälpmedel förskrivet.
   • Tillbehör för telefonering är ett egenansvar och kan inte förskrivas.

   Patientens ansvar

   Patientens och närståendes ansvar (hjalpmedelsguiden.skane.se)

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient upp till 20 år

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell. Hjälpmedlet förskrivs som kostnadsfritt lån. I det ingår vissa tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar.

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient från och med 20 år

   Efter avslutad förskrivning äger patienten sitt hörseltekniska hjälpmedel inklusive allt som hör till hjälpmedlet och är kostnadsansvarig för alla nya delar, reparationer installationer och förbrukningsartiklar.

   Uppföljning

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (hjalpmedelsguiden.skane.se)

  • Förskrivningsrätt

   Audionom

   Hjälpmedel

   Avser trådburen överföring mellan mikrofon och hörtelefon för att förstärka röstvolymen från en eller flera personer.

   Sortiment

   Produktkataloger - hörsel

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning vid förskrivning för patient upp till 20 år - istället för hörapparat

   • Kan förskrivas patient som har behov av förstärkning, men som av olika skäl inte kan använda hörapparat, utan hänsyn till decibel- eller tidsgräns. 
   • Byte av fungerande hjälpmedel kan göras om patientens medicinska hjälpmedelsbehov är förändrat. Det innebär att hörseln ska vara så försämrad att tidigare hjälpmedel inte längre uppfyller behovet eller att patienten har problem att hantera/använda det förskrivna hjälpmedlet på grund av medicinsk förändring.
   • En fungerande kommunikationsförstärkare kan ersättas med ny teknik/modell om det innebär att patientens funktions- eller aktivitetsförmåga förbättras väsentligt, trots att patientens medicinska hjälpmedelsbehov inte förändrats.
   • Hjälpmedel att ha i reserv får inte förskrivas. Patienter med mycket svår hörselnedsättning på ena örat och som är döv på andra örat ska uppmanas att behålla gammal kommunikationsförstärkare att ha som reserv. Tillfälligt lån av kommunikationsförstärkare under reparationstiden kan undantagsvis erbjudas men kan inte garanteras. 

   Anvisning vid förskrivning för patient från och med 20 år - istället för hörapparat

   • Kan förskrivas patient som hör sämre än 25 dB i tonmedelvärde (TMV4) på bästa örat och har behov av förstärkning men som av olika skäl inte kan använda hörapparat. Undantag från denna decibelgräns kan göras om det finns medicinska skäl.
   • Byte av fungerande hjälpmedel kan göras om patientens medicinska hjälpmedelsbehov är förändrat. Det innebär att hörseln ska vara så försämrad att tidigare hjälpmedel inte längre uppfyller behovet eller att patienten har problem att hantera/använda det förskrivna hjälpmedlet på grund av medicinsk förändring.
   • En fungerande kommunikationsförstärkare kan ersättas med ny teknik/modell om det innebär att patientens funktions- eller aktivitetsförmåga förbättras väsentligt, trots att patientens medicinska hjälpmedelsbehov inte förändrats. Detta kan ske tidigast efter 4 år. 
   • En tekniskt utsliten kommunikationsförstärkare kan bytas efter 4 år. 
   • Hjälpmedel att ha i reserv får inte förskrivas. Patienter med mycket svår hörselnedsättning på ena örat och som är döv på andra örat ska uppmanas att behålla gammal kommunikationsförstärkare att ha som reserv. Tillfälligt lån av kommunikationsförstärkare under reparationstiden kan undantagsvis erbjudas men kan inte garanteras. 

   Anvisning vid förskrivning för patient upp till 20 år – som hörseltekniskt hjälpmedel

   • Kan förskrivas patient utan hänsyn till decibel- eller tidsgräns, som använder hörapparat och har behov av speciellt hörselstöd i exempelvis samtalssituationer.
   • Byte av fungerande hjälpmedel kan endast ske om patientens hjälpmedelsbehov förändrats så mycket att nuvarande hjälpmedel inte längre tillgodoser behovet.
   • Hjälpmedel att ha i reserv får inte förskrivas. Patienter med mycket svår hörselnedsättning på ena örat och som är döv på andra örat ska uppmanas att behålla gammal kommunikationsförstärkare att ha som reserv. Tillfälligt lån av kommunikationsförstärkare under reparationstiden kan undantagsvis erbjudas men kan inte garanteras.

   Anvisning vid förskrivning för patient från och med 20 år – som hörseltekniskt hjälpmedel

   • Kan förskrivas patient som hör sämre än 60 dB i tonmedelvärde (TMV4) på bästa örat som använder hörapparat och har behov av speciellt hörselstöd i exempelvis samtalssituationer. Undantag från denna decibelgräns kan göras om det finns medicinska skäl.
   • Byte av en fungerande kommunikationsförstärkare kan göras om patientens medicinska hjälpmedelsbehov är förändrat. Det innebär att hörseln ska vara så försämrad att tidigare förstärkare inte kan ge tillräcklig förstärkning eller att patienten har problem att hantera/använda den på grund av medicinsk förändring. 
   • När kommunikationsförstärkaren är tekniskt utsliten och inte längre går att reparera kan ett nytt hjälpmedel förskrivas.
    Hjälpmedel att ha i reserv får inte förskrivas. Patienter med mycket svår hörselnedsättning på ena örat och som är döv på andra örat ska uppmanas att behålla gammal kommunikationsförstärkare att ha som reserv. Tillfälligt lån av kommunikationsförstärkare under reparationstiden kan undantagsvis erbjudas men kan inte garanteras. 

   Patientens ansvar

   Patientens och närståendes ansvar (hjalpmedelsguiden.skane.se)

   Friare val

   Friare val är aktuellt om kommunikationsförstärkaren förskrivits som alternativ till hörapparat.

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient upp till 20 år

   Hjälpmedlet förskrivs som kostnadsfritt lån. I det ingår vissa tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient från och med 20 år

   • Utprovningsavgift 1000 kr vid utprovning av hörapparat till ett eller två öron, om den förskrivits som alternativ till hörapparat.
   • Rekvisition på 1200 kronor inklusive moms per hörapparat och öra vid Friare Val, om den förskrivits som alternativ till hörapparat. Rekvisitionsbeloppet faktureras Region Skåne direkt av audionommottagningen.
   • Efter avslutad förskrivning äger patienten sitt hörseltekniska hjälpmedel inklusive allt som hör till hjälpmedlet och är kostnadsansvarig för alla nya delar, reparationer installationer och förbrukningsartiklar.

   Uppföljning

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (hjalpmedelsguiden.skane.se)

  • Förskrivningsrätt

   Audionom, text- och/eller bildtelefoniansvarig förskrivare inom förvaltning Habilitering och Hjälpmedel.

   Hjälpmedel

   Avser sändare och mottagare som ger akustik, optiskt eller taktil/mekanisk indikering av signaler från exempelvis telefon, porttelefon, dörrklocka, brandvarnare, babyvakt och väckarklocka. 

   Sortiment

   Produktkataloger - hörsel

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning för förskrivning för patient upp till 20 år

   • Kan förskrivas patient utan hänsyn till decibel- eller tidsgräns. Indikator kan förskrivas patient som inte får sitt behov tillgodosett genom konsumentprodukter.
   • Patienten ska i första hand provat de väckarklockor med kraftig vibration som finns som konsumentprodukter, innan förskrivning av hjälpmedel för väckning kan göras.
   • Särskild hänsyn kan tas till patient med dövblindhet vid val av produkt. Bedömning motiveras i journalanteckning. Provas ut och förskrivs av  Dövblindenheten.
   • Indikatorer kan endast förskrivas till patient som bor i ordinärt boende, för att användas inom bostaden eller i dess omedelbara närhet. Förskrivs antingen till fast telefoni eller mobiltelefoni. 
   • Byte av fungerande hjälpmedel kan endast ske om patientens hjälpmedelsbehov förändrats så mycket att nuvarande hjälpmedel inte längre tillgodoser behovet.

   Anvisning för förskrivning för patient från och med 20 år

   • Kan förskrivas patient som hör sämre än 60 dB i tonmedelvärde (TMV4) på bästa örat.
    Undantag från denna decibelgräns kan vid behov göras vid följande medicinska skäl:
    • Patient med dövblindhet. Provas ut och förskrivs av  Dövblindenheten.
    • Patient som använder livsuppehållande medicintekniskt hjälpmedel med alarmfunktion kan förskrivas väckningshjälpmedel för att vakna av alarm.
   • Patienten ska i första hand provat de väckarklockor med kraftig vibration som finns som konsumentprodukter, innan förskrivning av hjälpmedel för väckning kan göras.
    Indikator kan förskrivas patient som inte får sitt behov tillgodosett genom konsumentprodukter.
   • Indikatorer kan endast förskrivas till patient som bor i ordinärt boende, för att användas inom bostaden eller i dess omedelbara närhet. Förskrivs antingen till fast telefoni eller mobiltelefoni. 
   • Särskild hänsyn kan tas till patient med dövblindhet vid val av produkt.  Bedömning motiveras i journalanteckning. Provas ut och förskrivs av  Dövblindenheten.
   • Byte av fungerande hjälpmedel kan göras om patientens medicinska hjälpmedelsbehov är förändrat. Det innebär att hörseln ska vara så försämrad att tidigare hjälpmedel inte längre uppfyller behovet eller att patienten har problem att hantera/använda den på grund av medicinsk förändring.
   • När ett hjälpmedel är tekniskt utslitet och inte längre går att reparera kan ett nytt hjälpmedel förskrivas.

   Egenansvar - konsumentprodukter (hjalpmedelsguiden.skane.se)

   Patientens ansvar

   Patientens och närståendes ansvar (hjalpmedelsguiden.skane.se)

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient upp till 20 år

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell. Hjälpmedlet förskrivs som kostnadsfritt lån. I det ingår vissa tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar. 

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient från och med 20 år

   Efter avslutad förskrivning äger patienten sitt hörseltekniska hjälpmedel inklusive allt som hör till hjälpmedlet och är kostnadsansvarig för alla nya delar, reparationer installationer och förbrukningsartiklar.

   Uppföljning

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (hjalpmedelsguiden.skane.se)

  • Förskrivningsrätt

   Audionom, text- och/eller bildtelefoniansvarig förskrivare inom förvaltning Habilitering och Hjälpmedel.

   Hjälpmedel

   Avser väckarklocka som ger indikering av signaler till varseblivningsmottagare. 

   Sortiment

   Produktkataloger - hörsel

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning för förskrivning för patient upp till 20 år

   • Kan förskrivas patient utan hänsyn till decibel- eller tidsgräns. Indikator kan förskrivas patient som inte får sitt behov tillgodosett genom konsumentprodukter.
   • Patienten ska i första hand provat de väckarklockor med kraftig vibration som finns som konsumentprodukter, innan förskrivning av hjälpmedel för väckning kan göras.
   • Byte av fungerande hjälpmedel kan endast ske om patientens hjälpmedelsbehov förändrats så mycket att nuvarande hjälpmedel inte längre tillgodoser behovet.

   Anvisning för förskrivning för patient från och med 20 år

   • Kan förskrivas patient som hör sämre än 60 dB i tonmedelvärde (TMV4) på bästa örat.
    Undantag från denna decibelgräns kan vid behov göras vid följande medicinska skäl:
    • Patient med dövblindhet. Provas ut och förskrivs av  Dövblindenheten.
    • Patient som använder livsuppehållande medicintekniskt hjälpmedel med alarmfunktion kan förskrivas väckningshjälpmedel för att vakna av alarm.
   • Patienten ska i första hand provat de väckarklockor med kraftig vibration som finns som konsumentprodukter, innan förskrivning av hjälpmedel för väckning kan göras.
    Indikator kan förskrivas patient som inte får sitt behov tillgodosett genom konsumentprodukter.
   • Byte av fungerande hjälpmedel kan göras om patientens medicinska hjälpmedelsbehov är förändrat. Det innebär att hörseln ska vara så försämrad att tidigare hjälpmedel inte längre uppfyller behovet eller att patienten har problem att hantera/använda den på grund av medicinsk förändring.
   • När ett hjälpmedel är tekniskt utslitet och inte längre går att reparera kan ett nytt hjälpmedel förskrivas.

   Patientens ansvar

   Patientens och närståendes ansvar (hjalpmedelsguiden.skane.se)

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient upp till 20 år

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell. Hjälpmedlet förskrivs som kostnadsfritt lån. I det ingår vissa tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar. 

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient från och med 20 år

   Efter avslutad förskrivning äger patienten sitt hörseltekniska hjälpmedel inklusive allt som hör till hjälpmedlet och är kostnadsansvarig för alla nya delar, reparationer installationer och förbrukningsartiklar.

   Uppföljning

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (hjalpmedelsguiden.skane.se)

  • Förskrivningsrätt

   Audionom, text- och/eller bildtelefoniansvarig förskrivare inom förvaltning Habilitering och Hjälpmedel.

   Hjälpmedel

   Avser brandvarnare som ger indikering av signaler till varseblivningsmottagare.  

   Sortiment

   Produktkataloger - hörsel

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning för förskrivning för patient upp till 20 år

   • Kan förskrivas patient utan hänsyn till decibel- eller tidsgräns. 
   • Patienten ska i första hand provat de brandvarnare som finns som konsumentprodukter.
   • Byte av fungerande hjälpmedel kan endast ske om patientens hjälpmedelsbehov förändrats så mycket att nuvarande hjälpmedel inte längre tillgodoser behovet.

   Anvisning för förskrivning för patient från och med 20 år

   • Kan förskrivas patient som hör sämre än 60 dB i tonmedelvärde (TMV4) på bästa örat.
    Undantag från denna decibelgräns kan vid behov göras vid följande medicinska skäl:
    • Patient med dövblindhet. Provas ut och förskrivs av  Dövblindenheten.
    • Patient som använder livsuppehållande medicintekniskt hjälpmedel med alarmfunktion kan förskrivas väckningshjälpmedel för att vakna av alarm.
   • Patienten ska i första hand provat de brandvarnare som finns som konsumentprodukter.
   • Max 2 brandvarnare kan förskrivas.
   • Byte av fungerande hjälpmedel kan göras om patientens medicinska hjälpmedelsbehov är förändrat. Det innebär att hörseln ska vara så försämrad att tidigare hjälpmedel inte längre uppfyller behovet eller att patienten har problem att hantera/använda den på grund av medicinsk förändring.
   • När ett hjälpmedel är tekniskt utslitet och inte längre går att reparera kan ett nytt hjälpmedel förskrivas.

   Patientens ansvar

   Patientens och närståendes ansvar (hjalpmedelsguiden.skane.se)

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient upp till 20 år

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell. Hjälpmedlet förskrivs som kostnadsfritt lån. I det ingår vissa tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar. 

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient från och med 20 år

   Efter avslutad förskrivning äger patienten sitt hörseltekniska hjälpmedel inklusive allt som hör till hjälpmedlet och är kostnadsansvarig för alla nya delar, reparationer installationer och förbrukningsartiklar.

   Uppföljning

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (hjalpmedelsguiden.skane.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.