Flödesmodellen

Flödesmodellen har som syfte att stödja och underlätta det informationsflöde som är av central betydelse för patientsäkerhet och tillgänglighet i hälso- och sjukvården.

Flödesmodellen utgår från registreringar av vårdbegäran och besök i PASiS och VÅPS, samt operationer och åtgärder i Orbit. Registreringarna genererar specifika mätpunkter.

Dessa mätpunkter möjliggör uppföljning och hantering av en vårdbegäran eller en operationsanmälan, ledtider i vårdprocessen, underlag för väntetidsberäkning samt avvikelser. Uppgifterna sparas i ett datalager och hämtas genom utdataverktyget QlikView.

Beställ behörighet till Flödesmodellen

Behörighet till Flödesmodellen beställer du via QlikView.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.