Flödesmodellen

Flödesmodellen har som syfte att stödja och underlätta det informationsflöde som är av central betydelse för patientsäkerhet och tillgänglighet i hälso- och sjukvården.

Flödesmodellen utgår från registreringar av vårdbegäran och besök i PASiS och VÅPS, samt operationer och åtgärder i Orbit. Registreringarna genererar specifika mätpunkter.

Dessa mätpunkter möjliggör uppföljning och hantering av en vårdbegäran eller en operationsanmälan, ledtider i vårdprocessen, underlag för väntetidsberäkning samt avvikelser. Uppgifterna sparas i ett datalager och hämtas genom utdataverktyget QlikView.

Beställ behörighet till Flödesmodellen

Behörighet till Flödesmodellen beställer du via QlikView.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter