Sjuksköterskors ordinationsrätt

Med anledning av Folkhälsomyndighetens ändrade rekommendationer för vilka grupper som rekommenderas vaccination sker också en förändring avseende vilka grupper en sjuksköterska får ordinera covid-19 vaccination till.

En sjuksköterska är behörig att ordinera läkemedel till vuxna för vaccination i enlighet med vaccinationsprogrammet i Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot covid-19 om han eller hon har genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Behörig att ordinera är också de sjuksköterskor som genomgått en likvärdig utbildning som någon av de ovanstående eller genomgått utbildning inom kunskapsområdet vaccinationer som bedöms som likvärdig och fått detta bedömt av sin verksamhetschef.

Detta innebär att från och med 1 mars 2024 får sjuksköterskor enligt ovan endast ordinera covidvaccin till personer 80 och äldre samt personer från 65 års ålder med dagliga omsorgsinsatser, alltså de grupper som omfattas av vårens rekommendation. För övriga utanför rekommendationen krävs en läkarordination.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.