Borrelia

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Erytema migrans
Vuxna och barn penicillin V Kåvepenin
Pc-allergi
Vuxna doxycyklin doxycyklin
Barn < 8 år azitromycin azitromycin
Barn ≥ 8 år doxycyklin doxycyklin
Övriga manifestationer
Se Bakgrundsmaterial och läkemedelsbehandling    

Terapiråd

Att undvika fästingbett genom att använda fästing­/myggmedel och ha täckande klädsel är exempel på förebyggande åtgärder liksom att hålla rådjuren borta från närmiljön och hålla gräset klippt.

Viktigast är dock att man efter vistelse i naturen bör göra en daglig kontroll av huden och så snart som möjligt avlägsna eventuell fästing. Bettstället bör sedan observeras regelbundet i en månad. Lokal bettreaktion kan uppstå och försvinner inom en vecka. Vid hudrodnad som överstiger 5 cm eller om den tillväxer bör man söka sjukvård.

EM försvinner spontant utan behandling, men 8–17 % får neuroborrelios mot 0 % efter behandling, varför behandling är indicerad så snart diagnosen är ställd.

Nedanstående behandlingsförslag är i huvudsak baserade på Läkemedelsverkets rekommendationer från 2009 (Information från Läkemedelsverket 4:2009) och 2018 samt behandlingsriktlinjer från STRAMA. Efter Läkemedelsverkets granskning av dessa 2020 är rekommenderade antibiotikaval, doseringar och behandlingstider oförändrade.

Behandling för vuxna

Okomplicerat erythema migrans (solitärt EM)

 • Penicillin V 1g x 3 i 10 dagar.
 • Pc-allergi: doxycyklin 100 mg x 2 i 10 dagar.
 • Gravida: penicillin V 2 g x 3 i 10 dagar
 • Gravida med pc-­allergi: doxycyklin 100 mg x 2 i 10 dagar (första trimestern), azitromycin 250 mg 2 x 1 dag 1, därefter 250 mg x 1 dag 2–5 (andra och tredje trimestern).

Multipla EM eller EM + feber

 • Doxycyklin 100 mg 2 x 1 i 10 dagar.
 • Gravida: doxycyklin 100 mg x 2 i 10 dagar (första trimestern)
  Inj ceftriaxon 2 g x 1 iv i 10 dagar (andra och tredje trimestern).

Lymfocytom

 • Doxycyklin 100 mg x 2 i 14 dagar (ej till gravida sista 2 trimestrar) eller
 • Penicillin V 1 g x 3 i 14 dagar.
 • Pc-allergi typ 1: Doxycyklin 100 mg x 2 i 14 dagar (ej till gravida sista 2 trimestrar).

Borreliaartrit

 • Doxycyklin 100 mg x 2 i 14 dagar (ej till gravida sista 2 trimestrar) eller
 • Inj ceftriaxon 2 g x 1 iv 14 dagar.

Acrodermatit (ACA)

 • Doxycyklin 100 mg x 2 i 21 dagar (ej till gravida sista 2 trimestrar) eller
 • Penicillin V 2 g x 3 i 21 dagar.

Neuroborrelios

 • Doxycyklin 200 mg x 1 i 14 dagar alt 200 mg x 2 i 10 dagar (ej till gravida sista 2 trimestrar) eller
 • Inj ceftriaxon 2 g x 1 iv i 14 dagar.

Behandling för barn

Borreliabehandling för barn  ≥ 8 år

Okomplicerat erythema migrans (solitärt EM):

 • Penicillin V 25 mg/kg x 3 i 10 dagar.
 • Pc-allergi typ 1: doxycyklin 4 mg/kg x 1 i 10 dagar.

Multipla EM, EM + feber eller lymfocytom:

 • Doxycyklin 4 mg/kg x 1 i 14 dagar.

Borreliaartrit:

 • Doxycyklin 4 mg/kg x 1 i 21 dagar.

Neuroborrelios:

 • Doxycyklin 4 mg/kg x 1 i 10 dagar.

Borreliabehandling hos barn <  8 år

Okomplicerat erythema migrans (solitärt EM):

 • Penicillin V 25 mg/kg x 3 i 10 dagar.
 • Pc-­allergi: azitromycin 10 mg/kg x 1 dag 1, därefter 5 mg/kg x 1 dag 2–5.

Multipla EM, EM + feber eller lymfocytom:

 • Amoxicillin 15 mg/ kg x 3 i 14 dagar.
 • Pc-­allergi: azitromycin 10 mg/kg x 1 dag 1, därefter 5 mg/kg x 1 dag 2–5.

Borreliaartrit:

 • Amoxicillin 15 mg/kg x 3 i 21 dagar.

Neuroborrelios:

 • Inj. ceftriaxon 50–100 mg/kg x 1 iv i 10 dagar.

Antibakteriella läkemedel

Allmänt

Den stora majoriteten av borreliafallen uppvisar vanligt erythema migrans (EM), medan neuroborrelios är den vanligaste systemmanifestationen i vårt land. Man bör dock notera att det är mindre än 1 % av fästingbetten i Sydsverige som förväntas ge upphov till borreliainfektion.

EM är en klinisk diagnos som ställs utan serologisk provtagning. Efter en inkubationstid på vanligen 1–4 veckor uppstår hudförändringar som i motsats till vanlig bettreaktion tillväxer eller förflyttar sig utåt. Ibland ser man multipla EM som då är tecken på disseminerad sjukdom.

Lymfocytom kommer något senare, sitter ofta i örsnibb eller bröstvårta och är vanligare hos barn. Även detta är en klinisk diagnos men serologin är positiv. Stansbiopsi bör tas vid oklara fall, speciellt hos vuxna.

Acrodermatit (ACA) kommer åratal efter fästingbettet och drabbar framförallt äldre kvinnor. En blåröd missfärgning och svullnad kommer smygande och leder efter flera år till irreversibel hudatrofi och ofta sensorisk neuropati. Serologin är mycket kraftigt positiv.

Neuroborrelios uppstår i regel 4–8 veckor efter bettet som en subakut, relativt lindrig meningit med trötthet och ibland feber. Ofta ses påverkan på känsel eller kraft (facialispares vanligt hos barn, smärtsam radikulit hos vuxna). I sällsynta fall uppstår en kronisk progressiv CNS-sjukdom.

Borreliaartrit är ovanligt i Sverige och sitter ofta i stora leder, speciellt knäleden. Ibland förekommer recidiverande artriter. Hjärtborrelios är sällsynt och ger retledningsrubbningar ganska tidigt efter ett fästingbett.

Serologi

Tyvärr är den serologiska diagnostiken vad gäller borrelia många gånger svårtolkad. De flesta patienter med EM har negativ serologi som också kan vara falskt positiv vid en rad tillstånd. Samtidigt har 7–30 % av befolkningen antikroppar utan att vara sjuka. Inte heller förekomst av IgM behöver betyda aktuell sjukdom. Värdefullt är dock att en negativ serologi i blod 6–8 veckor efter symtomdebut talar mycket starkt mot både neuroborrelios och borreliaartrit! Positiv serologi i måttlig titer (även IgM) utan tydlig och typisk klinisk bild är ingen behandlingsindikation.

Vid stark misstanke om neuroborrelios bör lumbalpunktion och likvoranalys genomföras där tecken till intratekal antikroppsproduktion och cellstegring är diagnostiskt. Serologi i blod har främst sin plats vid misstanke om lymfocytom, acrodermatit och borreliaartrit (i kombination med PCR från ledvätska).

Borrelia – AKO Skåne-riktlinje för primärvården

 1. Strama Skåne
 2. Janusinfo (janusinfo.se)
 3. Infpreg (medscinet.se)
 4. Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.