Information som Region Skåne producerar till NPÖ

NPÖ är en nationell tjänst som möjliggör för behörig vårdpersonal att, med en patients samtycke, ta del av vårdinformation som finns hos anslutna landsting, kommuner och privata vårdgivare.

Här hittar du en sammanställning över vilken information Region Skåne producerar till Nationell Patientöversikt från respektive system.

Sammanställning

  • Patientens namn och adressuppgifter.
  • Vårdkontakt – samtliga öppen- och slutenvårdskontakter för hela Region Skåne. Öppenvårdskontakter gäller för läkare. Bokningar framåt i tiden visas. 
  • Diagnoser – samtliga diagnossatta öppen- och slutenvårdskontakter inom Region Skåne.
  • Uppmärksamhetssignal – endast uppgift om smitta visas. Uppgiften hanteras av enheten för smittskydd i Skåne och registreras i Pasis.
  • TGP (tillgänglig patient) uppgift för användarens enhet (HSAID) att vårdrelation finns till patienten.
  • All journaldokumentation under fliken "journal" visas tidigast från 2014-09-01.
  • Samtliga yrkesgruppers journalanteckningar visas.
  • Provsvar.
  • Scannade dokument, brev samt remisser visas inte i NPÖ.
  • Läkarjournal visas tidigast från 2014-09-01.
  • Sköterskejournal.
  • Paramedicinsk journal.
  • Psykosocial journal.
  • Ungdomsmottagningsjournal.
  • Information från modulen "Sammanfattning".
  • Information visas från och med.
  • Provsvar
  • Vaccinationer 
  • Bilddiagnostik.
  • Klinfys.
  • Neurofys.
  • Sjuksköterskeanteckningar som förs under samtal.
  • Samtliga vårdenheter inom Region Skåne finansierad vård producerar information (alla som journalför i Melior eller PMO).
  • Samtliga vårdenheter inom Region Skåne finansierad vård ska ha möjlighet att konsumera information.
  • Doseringsbrevet för Waran (Anteckning från Journalia).
  • Visar vårdkontakter och anteckningar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.