Information som Region Skåne producerar till NPÖ

NPÖ är en nationell tjänst som möjliggör för behörig vårdpersonal att, med en patients samtycke, ta del av vårdinformation som finns hos anslutna landsting, kommuner och privata vårdgivare.

Här hittar du en sammanställning över vilken information Region Skåne producerar till Nationell Patientöversikt från respektive system.

Sammanställning

  • Patientens namn och adressuppgifter.
  • Vårdkontakt – samtliga öppen- och slutenvårdskontakter för hela Region Skåne. Öppenvårdskontakter gäller för läkare. Bokningar framåt i tiden visas. 
  • Diagnoser – samtliga diagnossatta öppen- och slutenvårdskontakter inom Region Skåne (för tillfället avstängt).
  • Uppmärksamhetssignal – endast uppgift om smitta visas. Uppgiften hanteras av enheten för smittskydd i Skåne och registreras i Pasis.
  • Patientens val av hälsocentral – uppgiften hämtas från listningssystemet Lissy via Pasis. 
  • All journaldokumentation under fliken "journal" visas tidigast från 2014-09-01.
  • Samtliga yrkesgruppers journalanteckningar visas.
  • Scannade dokument , läkemedelsinformation , korrespondens/intyg och lab-svar visas inte.
  • Scannade dokument, brev samt remisser visas inte i NPÖ.
  • Läkarjournal visas tidigast från 2014-09-01.
  • Sköterskejournal.
  • Paramedicinsk journal.
  • Psykosocial journal.
  • Ungdomsmottagningsjournal.
  • Information från modulen "Sammanfattning".
  • Information visas från och med.
  • Bilddiagnostik.
  • Klinfys.
  • Neurofys.
  • Sjuksköterskeanteckningar som förs under samtal.
  • Patientens samtliga läkemedelsuttag 15 månader bakåt i tiden.
  • Samtliga vårdenheter inom Region Skåne finansierad vård producerar information (alla som journalför i Melior eller PMO).
  • Samtliga vårdenheter inom Region Skåne finansierad vård ska ha möjlighet att konsumera information.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.