Barns och ungdomars hälsa

Kapitlet är under uppbyggnad och nytt innehåll kommer att publiceras 2025. Texten på denna sida är en kort introduktion om barn och läkemedelsbehandling.

Barn och läkemedelsbehandling

Att behandla barn med läkemedel skiljer sig på flera sätt från att behandla vuxna och därför måste läkemedelsbehandlingen anpassas.

Fysiologiska skillnader

Barns fysiologiska förändringar påverkar hur kroppen tar upp, fördelar, omsätter och utsöndrar läkemedel. Läkemedelsomsättningen påverkas av barnets vikt och graden av mognad i lever- och njurfunktion. Läkemedelsdosen för barn räknas oftast ut utifrån vikt snarare än ålder.

Administrering, smak och beredningsform

Barn i yngre åldrar kan ha svårt att svälja tabletter eller kapslar. För att underlätta kan oral lösning, tugg- eller smälttabletter användas. För all medicinering gäller det att skapa en lugn och tillitsfull miljö. Läkemedlets smak kan vara en utmaning och påverka följsamheten.

  • En del läkemedel kan blandas ut i maten.
  • Användning av sugrör kan minska smakupplevelsen och risken för missfärgning av tänder (till exempel av järndroppar).
  • Till spädbarn kan flytande medicin ges i en sprutkolv som riktas mot insidan av kinden.
  • Administrering av ögondroppar kan upplevas som obehagligt och ges med fördel i ryggläge.
  • Om barnet kräks upp allt läkemedel direkt efter intag kan man överväga att upprepa dosen.

Säkerhet och biverkningar

Barn kan vara känsligare för vissa läkemedel och eventuella biverkningar. Små barn kan också ha svårt för att uttrycka sig vilket gör det svårt att bedöma biverkningar. Noggrann information till föräldrar och uppföljning via sjukvården av insatt behandling krävs. Det är viktigt med säker förvaring av läkemedel, oåtkomligt för barn.

Barn- och familjeperspektivet

Barn och ungdomar måste informeras om läkemedelsbehandlingen utifrån ålder och mognad. Följsamheten är i hög grad beroende av att barn och föräldrar har förstått varför behandlingen satts in och har fått instruktioner om hur läkemedlet ska användas. I olika åldrar och perioder kan det vara svårt att acceptera sin sjukdom eller behov av behandling. Att ta läkemedel i skola eller vid träning kan upplevas som obekvämt och barn kanske väljer att avstå.

Läkemedelsutveckling och forskningsetik

Etiska överväganden och specifika regelverk reglerar läkemedelsforskning. Denna process innebär att det är svårare att genomföra läkemedelsstudier på barn. Många gånger saknas läkemedelsstudier på barn och läkemedlen som används förskrivs därför utanför indikation (off-label). Mångårig klinisk erfarenhet ligger till grund för en del av dessa läkemedelsordinationer.

Referenser

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.