Förändringsledning

Här hittar du information om hur du och din verksamhet kan få stöttning i förändringsledning.

Förändringsledning är att stödja människor i individuell eller organisatorisk förändring. Det gör vi för att säkerställa att avsedda effekter uppstår.

I förändringsledning ingår då att skapa engagemang och delaktighet, visa vägen, säkra rätt förutsättningar och ibland att hantera motstånd.

Region Skånes modell för förändringsledning

Koncernledningen i Region Skåne har tagit fram en modell med verktyg, utbildningar och förändringshandledare som kan ge dig stöd i förändringsledning. Målet är att chefer inom hälso- och sjukvården i Skåne ska ha god kompetens och känna sig trygga i sitt förändringsarbete.

Modellen som stödjer detta utgår från etablerad forskning och erfarenhet, både från Region Skåne och andra stora organisationer. Grunden i modellen är faserna förbered, genomför och förstärk samt ett antal väl beprövade framgångsfaktorer.

Att förbereda en förändring

Det gäller att förbereda och skapa motivation för förändring bland dina medarbetare. Det gör du genom tydligt definiera slutmålet och varför förändringen behövs. Samt bjuda in de nyckelpersoner som behövs för att leda och ta beslut kring förändringen.

Därefter kan du börja planera aktiviteter genom titta på vad som hjälper förändringsarbetet (”medkrafter”) och det som hindrar förändringen (”motkrafter”). Du ska också lokalisera de som berörs av förändringen och de som påverkas mest när förändringen lyckas. 

Det finns verktyg och en checklista i 6 steg för att påbörja förändringsledning i form av en workshop för både fysisk och digital sammankomst. 

Kolla även igenom vilken information, utbildning, beslut, samverkan med mera som behöver vara på plats innan du påbörjar förändringsarbetet. 

Att genomföra en förändring

Genomförandet är implementering av nya arbetssätt och beteenden kopplade till förändringen. Förändringsplanen är grunden, men också att följa upp och effektivt hantera de ändringar som krävs under själva förändringsprocessen.

Att förstärka en förändring

Att förstärka är att förankra det nya arbetssättet som en naturlig del en verksamhet för att inte gå tillbaka till det gamla. Därefter fortsätta arbeta med ständiga förbättringar, dels de förbättringar som framkom under genomförandet och dels det som kan göra nu med de nya förutsättningarna.

Sista delen är att säkra nyttan med förändringen, det vill säga den fulla effekten som förbättringsarbetet avsåg. Vilket ska följas upp fram till det att slutmålet i förändringsarbetet är säkrat.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.