Förändringsledning

Här hittar du information om hur du kan stödja din verksamhet i förändringsledning.

I Region Skåne finns en modell för förändringsarbete som är en del av organisationens omställningsarbete. I den ingår utbildning, stödmaterial och en strukturerad metod för att planera förändringen. Modellen utgår från etablerad forskning och erfarenhet, både från Region Skåne och andra stora organisationer.

Utgångspunkt är faserna Förbered, Genomför och Förstärk.

Bakgrund och en beskrivning av modellen

Stöd vid förändringsledning – förändring i tre faser (pptx)

Verktyg att använda vid planering av förändring

Utbildning i förändringsledning

Följande kurser finns internt Region Skåne (är du samarbetspartner, kontakta oss):

Anmäl dig till utbildningarna – systemet Utbildningsportalen (endast Region Skåne, för externa kontakta: kvalitetsutveckling@skane.se )

Stöd från förändringshandledare

I din förvaltning kommer det att finnas förändringshandledare som kan handleda dig i förändringsarbetet genom en dags workshop.

Förändringshandledarna utbildas just nu i de flesta förvaltningar för att kunna handleda dig som chef eller ledare. Står du inför ett förändringsarbete med din ledningsgrupp eller arbetsgrupp, mejla Katarina.Brugge@skane.se eller din förvaltnings kontaktperson.

Handledarna använder Region Skånes gemensamma modell för förändringsplanering.

Om du är intresserad av att bli en av Region Skånes interna förändringshandledare kan du gå handledarutbildning i förändringsplanering. Läs mer om detta i Utbildningsportalen:

Handledarutbildning i Förändringsplanering i Utbildningsportalen

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter