Endokrina sjukdomar

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Goda råd är inte dyra

Typ 2-diabetes

Följ behandlingsalgoritmen i Skånelistans bakgrundsmaterial.

Typ 2-diabetes är en progressiv sjukdom och insatt behandling behöver regelbundet kontrolleras och omprövas. Det är också viktigt att utvärdera effekten av olika läkemedel var för sig och att inte fortsätta med läkemedel som inte ger tillräcklig effekt.

Vid val av tilläggsbehandling mellan SGLT2-hämmare och GLP1-analog såsom vid obesitas rekommenderas i första hand SGLT2-hämmare då GLP-1-analog innebär påtaglig kostnadsökning utan att vi med säkerhet kan minska risken för patienterna. 

GLP1-analoger som Ozempic och Victoza är endast indicerade och subventionerade för behandling av patienter med typ 2-diabetes.

Välj generiskt sitagliptin eller vildagliptin, framför andra DPP4-hämmare på grund av pris.

Insulin

Förskriv NPH-insulin i första hand framför långverkande Abasaglar, Lantus, Levemir, Toujeo eller Tresiba (om ej problem med nattliga hypoglykemier).

Välj Insulin lispro Sanofi alternativt  Insulin aspart Sanofi i första hand vid nyinsättning av snabbverkande insulinanalog vid både typ 1- och typ 2-diabetes. Byte till Insulin lispro Sanofi /Insulin aspart Sanofi bör efter samråd med patienten övervägas hos de som redan står på en annan snabbverkande insulinanalog.

Vid nyinsättning av långverkande insulinanalog, välj Abasaglar/Toujeo i första hand. Byte till Abasaglar/Toujeo kan efter samråd med patienten övervägas hos de som står på annan långverkande insulinanalog.

Förbrukningsartiklar

Förskriv teststickor med förnuft! Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer bör personer med typ 2-diabetes som inte behandlas med insulin snarare genomföra riktad egenmätning (prioritet 3) vid specifika situationer snarare än systematisk mätning som i nationella riktlinjer har låg prioritet (8). Med specifika situationer avses till exempel förändringar i behandlingen eller vid akut svängande blodsocker.

Respektera aktuella riktlinjer samt aktuella avtal över upphandlade produkter/sortiment samt inköpssätt (rekvisition eller hjälpmedelskort) gällande teststickor,  blodglukosmätare, rt CGM/is CGM + tillbehör, insulinpumpar + tillbehör.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.