Hjälpmedelssortiment - rörelsenedsättning

Här hittar du löpande information och produktkatalogerna om det sortiment som Region Skåne har upphandlat.

Löpande produktinformation

  • Nytt avtal - sittvagnar

   Den 1 juni träder nytt avtal i kraft.
   I samband med det har hjälpmedelsanvisningarna för ISO-kod 12 27 07 - Liggvagnar och paraplyvagnar reviderats, så att det nu är möjligt att förskriva enkel sulky även till barn med annat behov än positionering. Det nya sortimentet består av Eurovema Pixie (enklare modellen) och Etac Stingray (avancerade modellen). 

  • Ryggfällning Mercado arbetsstolar

   2019-05-21
   För att värna om patientsäkerheten och motverka ovanligt höga belastningar på arbetsstolen har Mercado via bifogad länk gått ut med viktig information gällande val av ryggfällning.
   Viktig information gällande förskrivning av ryggfällningar (mercado.se)

Produktkataloger får inte skrivas ut eftersom de ständigt uppdateras.

Enskild förskrivning utanför sortiment

Det upphandlade sortimentet ska täcka behovet av hjälpmedel för de allra flesta. Om särskilda skäl föreligger, som medför att det upphandlade sortimentet inte uppfyller ett behov som finns hos patienten, finns möjlighet att förskriva annan produkt.

För förfrågan om att få förskriva utanför sortiment, fyll i dokumentet Ansökan om enskild föreskrivning utanför sortiment och maila in till sortimenthjm.hoh@skane.se. Du får återkoppling via e-post.

Kontakt

För frågor och synpunkter angående sortimentet, kontakta Sortiment- och avtalsledare.

E-post: sortimenthjm.hoh@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.