Hjälpmedelssortiment – rörelsenedsättning

Här hittar du löpande information och produktkatalogerna för det sortiment inom rörelsenedsättning som Region Skåne har upphandlat.

Sortimentsforum

Sortimentsforum är ett forum där förskrivare/vårdgivare möts i syfte att säkerställa ett ändamålsenligt hjälpmedelssortiment utifrån patienterna och vårdens behov. Sortimentsforum ska hållas minst 2 gånger per år och leds av Sortiment- och avtalsledare på Hjälpmedel. Experter kan bjudas in efter behov. 

Instruktion för Sortimentsforum (pdf)

Löpande produktinformation

 • Uppdaterad produktkatalog Hygienhjälpmedel

  2024-04-01
  Produktkatalog för upphandlat sortiment Hygienhjälpmedel är nu uppdaterad.

  Uppdaterad instruktion och blankett för ansökan om ”Enskild förskrivning utanför sortiment”

  2024-03-19
  Enhet Sortiment och Administration har i förbättringsarbete under 2023 sett över instruktion och beställningsväg för ansökan om ”Enskild förskrivning utanför sortiment”. Två av de behov som identifierades var ansökningsväg och ärendehantering via system. Ärendehantering via verifierade system innebär att krav på dokumentation, spårbarhet, uppföljning och rapporter bättre uppfylls. 

  För produktområden där beställningar av aktiviteter görs via Visma webSesam identifierades systemstöd som möjliggör att ett ärende för ansökan om ”Enskild förskrivning utanför sortiment” skulle kunna göras på samma sätt.

  Den nya aktivitetstypen – ”Enskild förskrivning utanför sortiment” kunde skapas. Härmed kan ansökan göras direkt via Visma webSesam, istället för utanför systemet via blankett och e-post till funktionsbrevlåda.

  Övergripande innebär det att nya aktivitetstypen väljs, nödvändig information för ansökan fylls i och skickas via systemet. Ansökan når ansvarig sortiment- och avtalsledare, SAL, som granskar och via systemet återkopplar om ansökan beviljas eller avslås.

  För produktområden som inte beställs genom Visma webSesam (Inkontinens, Diabetes, Speciallivsmedel, Hörsel och Externa bröstproteser), görs ansökan via blankett ”Ansökan Enskild förskrivning utanför sortiment” som tidigare.

  Förändringarna träder i kraft 2 april 2024.

  //Enhet Sortiment

 • Nytt avtal för Drivaggregat 2023-12-01

  2023-11-16
  En ny upphandling inom Drivaggregat är nu genomförd. En uppdaterad produktkatalog kommer publiceras på Vårdgivare Skåne i samband med avtalsstart.

  A. Drivaggregat med vårdarstyrning:
  E-walk - Decon Wheels AB
  Lille Viking - Etac AB
  Viamobil - Invacare AB

  B. Drivaggregat med motoriserad styrning:
  E-drive - Decon Wheels AB

  C. Drivhjul med motoriserad drivning:
  E-move - Decon Wheels AB

  D. Drivaggregat med motoriserad drivning, lätt transportvikt:
  Smoov - Invacare AB

  E. Brukarstyrt drivaggregat med manuell styrning, styrhjulsenheter (scooterstyren):
  Infinity - Decon Wheels AB
  Paws city - Senses by Wihlbacka (Rehasense)

  Den stora skillnaden från tidigare avtal är den sista produktgruppen E som är helt ny.

  Pågående upphandlingar

  2023-09-06

  • Drivaggregat, avtalsstart 2023-12-01
  • Överflyttningshjälpmedel, avtalsstart 2024-02-01
  • Trehjuliga cyklar, avtalsstart 2024-03-01
  • Hygienhjälpmedel, avtalsstart 2024-04-01

Produktkatalogerna uppdateras kontinuerligt, avråds från att skrivas ut.

Enskild förskrivning utanför sortiment

Det ordinarie sortimentet ska täcka behovet av hjälpmedel för de allra flesta.

Förskrivning utanför sortiment kan bli aktuellt om det föreligger särskilda skäl som medför att ordinarie sortiment inte kan tillgodose behovet. Beslutet motiveras och dokumenteras i patientens journal.

Följ instruktion Ansökan om enskild förskrivning utanför sortiment. En ansökan behövs för varje enskild patient.

Ansökan görs via Visma webSesam eller Sesam 2.

Instruktion ansökan Enskild förskrivning utanför sortiment (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.