Hjälpmedelssortiment - rörelsenedsättning

Här hittar du löpande information och produktkatalogerna om det sortiment som Region Skåne har upphandlat.

Sortimentsforum

Sortimentsforum är ett forum där förskrivare/vårdgivare möts i syfte att säkerställa ett ändamålsenligt hjälpmedelssortiment utifrån patienterna och vårdens behov. Sortimentsforum ska hållas minst 2 gånger per år och leds av Sortiment- och avtalsledare på Hjälpmedel. Experter kan bjudas in efter behov. 

Instruktion för Sortimentsforum (pdf)

Löpande produktinformation

 • Nytt avtal för Drivaggregat 2023-12-01

  2023-11-16
  En ny upphandling inom Drivaggregat är nu genomförd. En uppdaterad produktkatalog kommer publiceras på Vårdgivare Skåne i samband med avtalsstart.

  A. Drivaggregat med vårdarstyrning:
  E-walk - Decon Wheels AB
  Lille Viking - Etac AB
  Viamobil - Invacare AB

  B. Drivaggregat med motoriserad styrning:
  E-drive - Decon Wheels AB

  C. Drivhjul med motoriserad drivning:
  E-move - Decon Wheels AB

  D. Drivaggregat med motoriserad drivning, lätt transportvikt:
  Smoov - Invacare AB

  E. Brukarstyrt drivaggregat med manuell styrning, styrhjulsenheter (scooterstyren):
  Infinity - Decon Wheels AB
  Paws city - Senses by Wihlbacka (Rehasense)

  Den stora skillnaden från tidigare avtal är den sista produktgruppen E som är helt ny.

  Pågående upphandlingar

  2023-09-06

  • Drivaggregat, avtalsstart 2023-12-01
  • Överflyttningshjälpmedel, avtalsstart 2024-02-01
  • Trehjuliga cyklar, avtalsstart 2024-03-01
  • Hygienhjälpmedel, avtalsstart 2024-04-01

Produktkataloger får inte skrivas ut eftersom de ständigt uppdateras.

Enskild förskrivning utanför sortiment

Det upphandlade sortimentet ska täcka behovet av hjälpmedel för de allra flesta. Om särskilda skäl föreligger, som medför att det upphandlade sortimentet inte uppfyller ett behov som finns hos patienten, finns möjlighet att förskriva annan produkt. Ansökan om förskrivning krävs för varje ny enskild patient.

För förfrågan om att få förskriva utanför sortiment, ladda ner och fyll i dokumentet "Ansökan om enskild förskrivning utanför sortiment" och skicka in till hjalpmedel@skane.se. Du får återkoppling via e-post.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.