Primärvårdens utbildningsenhet (PUE)

PUE arrangerar i samarbete med nätverksgrupper fortbildning för de flesta yrkeskategorier inom offentlig och privat primärvård.

Behovet av kontinuerlig professionell kompetensutveckling är stort inom primärvården. Sjukdomspanoramat är brett och yrkeskategorierna är många. Våra utbildningar anpassas till enheternas behov och planeras i samarbete med yrkesspecifika referensgrupper.

PUE erbjuder verksamhetsförlagd utbildning (VFU), diabetesteam som arbetar för en jämlik diabetesvård inom Primärvården i Skåne, Kultur och hälsa, som arbetar med program Kultur på recept i primärvården samt AT och ST med studierektorsfunktion.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!