Primärvårdens utbildningsenhet (PUE)

PUE arrangerar i samarbete med nätverksgrupper fortbildning för de flesta yrkeskategorier inom offentlig och privat primärvård.

Behovet av kontinuerlig professionell kompetensutveckling är stort inom primärvården. Sjukdomspanoramat är brett och yrkeskategorierna är många. Våra utbildningar anpassas till enheternas behov och planeras i samarbete med yrkesspecifika referensgrupper.

PUE erbjuder verksamhetsförlagd utbildning (VFU), diabetesteam som arbetar för en jämlik diabetesvård inom Primärvården i Skåne, Kultur och hälsa, som arbetar med program Kultur på recept i primärvården samt AT och ST med studierektorsfunktion.

 Om webbinarium och videotek för primärvården i Region Skåne

Fortbildningskatalog hösten 2020 (pdf). Länk till respektive fortbildning via fetmarkerad rubrik. Länkarna tas bort i takt med att fortbildningsarrangemangen har slutförts.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter