Primärvårdens utbildningsenhet (PUE)

PUE arrangerar fortbildning för de flesta yrkeskategorier inom primärvården i samarbete med yrkesspecifika nätverksgrupper. Hos oss finns även verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt AT och ST med studierektorsfunktion.

 Om webbinarium och videotek för primärvården i Region Skåne

Fortbildningskatalog våren 2019 (pdf)Länk till respektive fortbildning via datum. Vid publicering saknas enstaka fortbildning i utbildningskalendern. Anmälan sker via Utbildningskalendern där utförligare program presenteras.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter