Primärvårdens utbildningsenhet (PUE)

PUE arrangerar i samarbete med referensgrupper fortbildning för de flesta yrkeskategorier inom offentlig och privat primärvård.

Behovet av kontinuerlig professionell kompetensutveckling är stort inom primärvården. Sjukdomspanoramat är brett och yrkeskategorierna är många. Våra utbildningar anpassas till enheternas behov och planeras i samarbete med yrkesspecifika referensgrupper.

PUE arbetar även med verksamhetsförlagd utbildning (VFU), diabetessamordnare, Kultur och hälsa samt Allergi, astma, KOL. PUE ansvarar också för AT/BT och ST-utbildningen med studierektorer. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.