Hjälpmedelsanvisningar - inkontinens

Här hittar du anvisningar för inkontinenshjälpmedel som du som förskrivare är skyldig att följa.

Specifika riktlinjer

 • Kostnadsansvar

  • För patienter som själv eller med hjälp av ledsagare kan ta sig till närmaste distriktssköterskemottagning ansvarar Region Skåne för förskrivning av inkontinenshjälpmedel.
  • För patienter som har kommunal hemsjukvård är det kommunernas distriktssköterskor och sjuksköterskor som ansvarar för förskrivningen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att utse vem som får förskriva.

  Verksamhetschefens ansvar

  • Verksamhetschef utser förskrivare och ansvarar för att de yrkeskategorier som utses har förskrivningsrätt för aktuellt hjälpmedel.
  • Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan yrkeskategori än den som enligt Hjälpmedelsanvisningar per produktnivå har förskrivningsrätt.
  • Verksamhetschef har ansvar för att utsedda förskrivare har kunskap om förskrivningsprocessen och ska rekommendera nya förskrivare att genomgå Socialstyrelsens webbaserade förskrivarutbildning – förskrivning av hjälpmedel eller förskrivning av förbrukningsartiklar, innan första förskrivning görs.
 • Inkontinens

  Förskrivning av inkontinenshjälpmedel till barn kräver fördjupad kunskap om bakomliggande orsaker. Det är en bedömningsfråga vid inkontinensutredningen när ett barn anses vara inkontinent.

  Upphandlingsgruppens rekommendation

  Förskrivning får endast undantagsvis ske till barn under fyra år. I de fall barnets sjukdom eller handikapp medför en ökad förbrukning av blöjor, rekommenderas att förskrivning sker av den uppskattade merförbrukningen. 

  Behandling av primär enures

  Behandling av primär nattenures inleds vanligen vid fem-sex års ålder.

  Vid sviktande behandling av enures rekommenderar upphandlingsgruppen förskrivning av produkter, i första hand lakansskydd, endast som ett komplement till lämpliga behandlingsåtgärder. Förskrivning av lakansskydd kan även vara aktuell i väntan på behandling.

 • Vistelse under kort tid

  Patienter från annan landsting som vistas här tillfälligt har enligt riksavtalet rätt till viss vård. Patienten kan under vistelsen i det andra landstinget (vårdlandstinget) få förskrivet inkontinensartiklar. Leverans sker alltså till utomlänspatienten under tiden denna vistas inom vårdlandstinget.

  Vårdlandstinget svarar för administrationen, distributionen, produkter och finansiering av kostnaderna.

  Vistelse under längre tid

  Om vistelsen varar under en längre tid bör kontakt tas med hemlandsting om reglering av kostnaderna. Motsvarande gäller när brukare från Skåne vistas inom en annan huvudmans område. Det är alltså vårdlandstinget / vårdkommunens produktsortiment och regler som gäller. Kontakt får därför tas med distriktssköterska på vistelseorten.

 • Vid förskrivning till patient med tillfälligt eller inget personnummer, 
  kontakta Kundtjänst via e-post hjalpmedelkundtjanst@skane.se
  eller telefon 0770-11 11 00.

09 - Hjälpmedel för personlig vård

  • Kostnadsansvar

   Förskrivningsrätt

   • Läkare anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.
   • Sjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska eller uroterapeut anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan yrkeskategori.

   Vissa produkter märkta med en * i produktkatalogen kräver särskild förskrivarkompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

   Hjälpmedel

   Avser badkläder med ficka för absorberande skydd.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning för förskrivning

   Kan förskrivas patient som grund av allvarlig sjukdom eller som efter behandling för sådan sjukdom är i fortlöpande behov av förbrukningsartiklar  vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens.

   Patientens ansvar

   Patienten kan göra avrop på sina förskrivningar genom att logga in på 1177.se eller kontakta Hjälpmedels kundservice. 

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

  • Kostnadsansvar

   Förskrivningsrätt

   • Läkare anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.
   • Sjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska eller uroterapeut anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan yrkeskategori.

   Vissa produkter märkta med en * i produktkatalogen kräver särskild förskrivarkompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

   Hjälpmedel

   Avser urinkateter för engångs- eller flergångsbruk samt uridom eller liknande uppsamlingsprodukt avseende urin.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning för förskrivning

   Kan förskrivas patient som grund av allvarlig sjukdom eller som efter behandling för sådan sjukdom är i fortlöpande behov av förbrukningsartiklar vid urininkontinens eller urinretention.

   Patientens ansvar

   Patienten kan göra avrop på sina förskrivningar genom att logga in på 1177.se eller kontakta Hjälpmedels kundservice. 

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

  • Kostnadsansvar

   Förskrivningsrätt

   • Läkare anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.
   • Sjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska eller uroterapeut anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan yrkeskategori.

   Vissa produkter märkta med en * i produktkatalogen kräver särskild förskrivarkompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

   Hjälpmedel

   Avser urinkateter för engångs- eller flergångsbruk samt uridom eller liknande uppsamlingsprodukt avseende urin.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning för förskrivning

   Kan förskrivas patient som grund av allvarlig sjukdom eller som efter behandling för sådan sjukdom är i fortlöpande behov av förbrukningsartiklar vid urininkontinens eller urinretention.

   Patientens ansvar

   Patienten kan göra avrop på sina förskrivningar genom att logga in på 1177.se eller kontakta Hjälpmedels kundservice. 

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

  • Kostnadsansvar

   Förskrivningsrätt

   • Läkare anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.
   • Sjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska eller uroterapeut anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan yrkeskategori.

   Vissa produkter märkta med en * i produktkatalogen kräver särskild förskrivarkompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

   Hjälpmedel

   Avser urinkateter för engångs- eller flergångsbruk samt uridom eller liknande uppsamlingsprodukt avseende urin.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning för förskrivning

   Kan förskrivas patient som grund av allvarlig sjukdom eller som efter behandling för sådan sjukdom är i fortlöpande behov av förbrukningsartiklar vid urininkontinens eller urinretention.

   Patientens ansvar

   Patienten kan göra avrop på sina förskrivningar genom att logga in på 1177.se eller kontakta Hjälpmedels kundservice. 

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

  • Kostnadsansvar

   Förskrivningsrätt

   • Läkare anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.
   • Sjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska eller uroterapeut anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan yrkeskategori.

   Vissa produkter märkta med en * i produktkatalogen kräver särskild förskrivarkompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

   Hjälpmedel

   Avser engångs- och flergångspåsar som ansluts till exempelvis katetrar, här ingår också fäste för påsar i exempelvis säng. Avser också kärl för uppsamling av urin som inte är portabla.  

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning för förskrivning

   Kan förskrivas patient som grund av allvarlig sjukdom eller som efter behandling för sådan sjukdom är i fortlöpande behov av förbrukningsartiklar som behövs vid urininkontinens eller urinretention.

   Patientens ansvar

   Patienten kan göra avrop på sina förskrivningar genom att logga in på 1177.se eller kontakta Hjälpmedels kundservice. 

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

  • Kostnadsansvar

   Förskrivningsrätt

   • Läkare anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.
   • Sjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska eller uroterapeut anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan yrkeskategori.

   Vissa produkter märkta med en * i produktkatalogen kräver särskild förskrivarkompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

   Hjälpmedel

   Avser engångs- och flergångspåsar som ansluts till exempelvis katetrar, här ingår också fäste för påsar i exempelvis säng. Avser också kärl för uppsamling av urin som inte är portabla.  

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning för förskrivning

   Kan förskrivas patient som grund av allvarlig sjukdom eller som efter behandling för sådan sjukdom är i fortlöpande behov av förbrukningsartiklar som behövs vid urininkontinens eller urinretention.

   Patientens ansvar

   Patienten kan göra avrop på sina förskrivningar genom att logga in på 1177.se eller kontakta Hjälpmedels kundservice. 

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

  • Kostnadsansvar

   Förskrivningsrätt

   • Läkare anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.
   • Sjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska eller uroterapeut anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan yrkeskategori.

   Vissa produkter märkta med en * i produktkatalogen kräver särskild förskrivarkompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

   Hjälpmedel

   Avser engångs- och flergångspåsar som ansluts till exempelvis katetrar, här ingår också fäste för påsar i exempelvis säng. Avser också kärl för uppsamling av urin som inte är portabla.  

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning för förskrivning

   Kan förskrivas patient som grund av allvarlig sjukdom eller som efter behandling för sådan sjukdom är i fortlöpande behov av förbrukningsartiklar som behövs vid urininkontinens eller urinretention.

   Patientens ansvar

   Patienten kan göra avrop på sina förskrivningar genom att logga in på 1177.se eller kontakta Hjälpmedels kundservice. 

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

  • Kostnadsansvar

   Förskrivningsrätt

   • Läkare anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.
   • Sjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska eller uroterapeut anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan yrkeskategori.

   Vissa produkter märkta med en * i produktkatalogen kräver särskild förskrivarkompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

   Hjälpmedel

   Avser engångs- och flergångspåsar som ansluts till exempelvis katetrar, här ingår också fäste för påsar i exempelvis säng. Avser också kärl för uppsamling av urin som inte är portabla.  

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning för förskrivning

   Kan förskrivas patient som grund av allvarlig sjukdom eller som efter behandling för sådan sjukdom är i fortlöpande behov av förbrukningsartiklar som behövs vid urininkontinens eller urinretention.

   Patientens ansvar

   Patienten kan göra avrop på sina förskrivningar genom att logga in på 1177.se eller kontakta Hjälpmedels kundservice. 

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

  • Kostnadsansvar

   Förskrivningsrätt

   • Läkare anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.
   • Sjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska eller uroterapeut anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan yrkeskategori.

   Vissa produkter märkta med en * i produktkatalogen kräver särskild förskrivarkompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

   Hjälpmedel

   Avser inkontinensskydd för engångsbruk till barn.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning för förskrivning

   • Kan förskrivas patient som är i fortlöpande behov av förbrukningsartiklar vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens.
   • Förskrivning av inkontinenshjälpmedel till barn kräver fördjupad kunskap om bakomliggande orsaker. Det är en bedömningsfråga vid inkontinensutredningen när ett barn anses vara inkontinent.
   • Förskrivning får endast undantagsvis ske till barn under fyra år.
    I de fall barnets sjukdom eller handikapp medför en ökad förbrukning av blöjor, rekommenderas att förskrivning sker av den uppskattade merförbrukningen. 

   Patientens ansvar

   Patienten kan göra avrop på sina förskrivningar genom att logga in på 1177.se eller kontakta Hjälpmedels kundservice. 

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

  • Kostnadsansvar

   Förskrivningsrätt

   • Läkare anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.
   • Sjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska eller uroterapeut anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan yrkeskategori.

   Vissa produkter märkta med en * i produktkatalogen kräver särskild förskrivarkompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

   Hjälpmedel

   Avser inkontinensskydd för engångsbruk till vuxna.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning för förskrivning

   • Kan förskrivas patient som är i fortlöpande behov av förbrukningsartiklar vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens.
   • Förskrivning för patient över 20 år kan endast ske om behovet inte tillgodoses av konsumentprodukter tillgängliga på apotek eller i detaljhandeln och produkten har en absorptionskapacitet  på 100 ml Rothwell eller mer.

   Patientens ansvar

   Patienten kan göra avrop på sina förskrivningar genom att logga in på 1177.se eller kontakta Hjälpmedels kundservice. 

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

  • Kostnadsansvar

   Förskrivningsrätt

   • Läkare anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.
   • Sjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska eller uroterapeut anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan yrkeskategori.

   Vissa produkter märkta med en * i produktkatalogen kräver särskild förskrivarkompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

   Hjälpmedel

   Avser inkontinensskydd för engångsbruk till vuxna.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning för förskrivning

   • Kan förskrivas patient som är i fortlöpande behov av förbrukningsartiklar vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens.
   • Förskrivning för patient över 20 år kan endast ske om behovet inte tillgodoses av konsumentprodukter tillgängliga på apotek eller i detaljhandeln och produkten har en absorptionskapacitet  på 100 ml Rothwell eller mer.

   Patientens ansvar

   Patienten kan göra avrop på sina förskrivningar genom att logga in på 1177.se eller kontakta Hjälpmedels kundservice. 

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

  • Kostnadsansvar

   Förskrivningsrätt

   • Läkare anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.
   • Sjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska eller uroterapeut anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan yrkeskategori.

   Vissa produkter märkta med en * i produktkatalogen kräver särskild förskrivarkompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

   Hjälpmedel

   Avser inkontinensskydd för engångsbruk till vuxna.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning för förskrivning

   • Kan förskrivas patient som är i fortlöpande behov av förbrukningsartiklar vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens.
   • Förskrivning för patient över 20 år kan endast ske om behovet inte tillgodoses av konsumentprodukter tillgängliga på apotek eller i detaljhandeln och produkten har en absorptionskapacitet  på 100 ml Rothwell eller mer.

   Patientens ansvar

   Patienten kan göra avrop på sina förskrivningar genom att logga in på 1177.se eller kontakta Hjälpmedels kundservice. 

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

  • Kostnadsansvar

   Förskrivningsrätt

   • Läkare anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.
   • Sjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska eller uroterapeut anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan yrkeskategori.

   Vissa produkter märkta med en * i produktkatalogen kräver särskild förskrivarkompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

   Hjälpmedel

   Avser inkontinensskydd för engångsbruk till barn och vuxna.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning för förskrivning

   • Kan förskrivas patient som är i fortlöpande behov av förbrukningsartiklar vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens.
   • Förskrivning för patient över 20 år kan endast ske om behovet inte tillgodoses av konsumentprodukter tillgängliga på apotek eller i detaljhandeln och produkten har en absorptionskapacitet  på 100 ml Rothwell eller mer.

   Patientens ansvar

   Patienten kan göra avrop på sina förskrivningar genom att logga in på 1177.se eller kontakta Hjälpmedels kundservice. 

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

  • Kostnadsansvar

   Förskrivningsrätt

   • Läkare anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.
   • Sjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska eller uroterapeut anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan yrkeskategori.

   Vissa produkter märkta med en * i produktkatalogen kräver särskild förskrivarkompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

   Hjälpmedel

   Avser inkontinensskydd för engångsbruk till vuxna.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning för förskrivning

   • Kan förskrivas patient som är i fortlöpande behov av förbrukningsartiklar vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens.
   • Förskrivning för patient över 20 år kan endast ske om behovet inte tillgodoses av konsumentprodukter tillgängliga på apotek eller i detaljhandeln och produkten har en absorptionskapacitet  på 100 ml Rothwell eller mer.

   Patientens ansvar

   Patienten kan göra avrop på sina förskrivningar genom att logga in på 1177.se eller kontakta Hjälpmedels kundservice. 

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

  • Kostnadsansvar

   Förskrivningsrätt

   • Läkare anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.
   • Sjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska eller uroterapeut anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan yrkeskategori.

   Vissa produkter märkta med en * i produktkatalogen kräver särskild förskrivarkompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

   Hjälpmedel

   Avser tvättbara flergångsbyxor för vuxna och fixeringsbyxor.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning för förskrivning

   • Kan förskrivas patient som är i fortlöpande behov av förbrukningsartiklar vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens.
   • Förskrivning för patient över 20 år kan endast ske om behovet inte tillgodoses av konsumentprodukter tillgängliga på apotek eller i detaljhandeln och produkten har en absorptionskapacitet  på 100 ml Rothwell eller mer.

   Patientens ansvar

   Patienten kan göra avrop på sina förskrivningar genom att logga in på 1177.se eller kontakta Hjälpmedels kundservice. 

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

  • Kostnadsansvar

   Förskrivningsrätt

   • Läkare anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.
   • Sjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska eller uroterapeut anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan yrkeskategori.

   Vissa produkter märkta med en * i produktkatalogen kräver särskild förskrivarkompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

   Hjälpmedel

   Avser tvättbara flergångsbyxor för vuxna och fixeringsbyxor.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning för förskrivning

   • Kan förskrivas patient som är i fortlöpande behov av förbrukningsartiklar vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens.
   • Förskrivning för patient över 20 år kan endast ske om behovet inte tillgodoses av konsumentprodukter tillgängliga på apotek eller i detaljhandeln och produkten har en absorptionskapacitet  på 100 ml Rothwell eller mer.

   Patientens ansvar

   Patienten kan göra avrop på sina förskrivningar genom att logga in på 1177.se eller kontakta Hjälpmedels kundservice. 

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

  • Kostnadsansvar

   Förskrivningsrätt

   • Läkare anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.
   • Sjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska eller uroterapeut anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan yrkeskategori.

   Vissa produkter märkta med en * i produktkatalogen kräver särskild förskrivarkompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

   Hjälpmedel

   Avser hygienunderlägg som skydd i exempelvis sängar för engångs- eller flergångsbruk.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning för förskrivning

   • Kan förskrivas patient som är i fortlöpande behov av förbrukningsartiklar vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens.
   • Förskrivning får endast undantagsvis ske till barn under fyra år.

   Patientens ansvar

   Patienten kan göra avrop på sina förskrivningar genom att logga in på 1177.se eller kontakta Hjälpmedels kundservice. 

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

  • Kostnadsansvar

   Förskrivningsrätt

   • Läkare anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.
   • Sjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska eller uroterapeut anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan yrkeskategori.

   Vissa produkter märkta med en * i produktkatalogen kräver särskild förskrivarkompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

   Hjälpmedel

   Avser hygienunderlägg som skydd i exempelvis sängar för engångs- eller flergångsbruk.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning för förskrivning

   • Kan förskrivas patient som är i fortlöpande behov av förbrukningsartiklar vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens.
   • Förskrivning får endast undantagsvis ske till barn under fyra år.

   Patientens ansvar

   Patienten kan göra avrop på sina förskrivningar genom att logga in på 1177.se eller kontakta Hjälpmedels kundservice. 

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

  • Kostnadsansvar

   Förskrivningsrätt

   • Läkare anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.
   • Sjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska eller uroterapeut anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan yrkeskategori.

   Vissa produkter märkta med en * i produktkatalogen kräver särskild förskrivarkompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

   Hjälpmedel

   Avser vaginalt engångshjälpmedel mot ansträngningsinkontinens och rektalt engångshjälpmedel exempelvis analpropp.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning för förskrivning

   Kan förskrivas patient som grund av allvarlig sjukdom eller som efter behandling för sådan sjukdom är i fortlöpande behov av förbrukningsartiklar  vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens.

   Patientens ansvar

   Patienten kan göra avrop på sina förskrivningar genom att logga in på 1177.se eller kontakta Hjälpmedels kundservice. 

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

  • Kostnadsansvar

   Förskrivningsrätt

   • Läkare anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.
   • Sjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska eller uroterapeut anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan yrkeskategori.

   Vissa produkter märkta med en * i produktkatalogen kräver särskild förskrivarkompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

   Hjälpmedel

   Avser vaginalt engångshjälpmedel mot ansträngningsinkontinens och rektalt engångshjälpmedel exempelvis analpropp.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning för förskrivning

   Kan förskrivas patient som grund av allvarlig sjukdom eller som efter behandling för sådan sjukdom är i fortlöpande behov av förbrukningsartiklar  vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens.

   Patientens ansvar

   Patienten kan göra avrop på sina förskrivningar genom att logga in på 1177.se eller kontakta Hjälpmedels kundservice. 

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

  • Kostnadsansvar

   Förskrivningsrätt

   • Läkare anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.
   • Sjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska eller uroterapeut anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan yrkeskategori.

   Vissa produkter märkta med en * i produktkatalogen kräver särskild förskrivarkompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

   Hjälpmedel

   Avser hjälpmedel för tarmsköljning.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. 

   Anvisning för förskrivning

   Kan förskrivas patient som grund av allvarlig sjukdom eller som efter behandling för sådan sjukdom är i fortlöpande behov av förbrukningsartiklar vid tarminkontinens.

   Patientens ansvar

   Patienten kan göra avrop på sina förskrivningar genom att logga in på 1177.se eller kontakta Hjälpmedels kundservice. 

   Friare val

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.