Tandvård – val av tandvårdsenhet och blanketter för avtal

Här finns information om vad som gäller när asylsökande ska välja tandvårdsenhet, men även blanketter för avtal.

Val av tandvårdsenhet

Personer under 18 år

Vårdnadshavaren väljer vilken tandvårdsenhet som patienten går till. Vårdnadshavare och barnets/ungdomens tandläkare väljer enhet tillsammans om patienten behöver specialisttandvård. Det krävs alltid en remiss för specialisttandvård.

Du kan hänvisa vårdnadshavaren till 1177.se. Där finns de tandvårdsenheter som har avtal med Region Skåne inom allmän tandvård för barn.

Hitta tandläkare – allmän tandvård (1177.se)

Personer över 18 år

Patienten väljer själv mellan de tandvårdsenheter som har ett aktuellt avtal för tandvård till asylsökande med Region Skåne. Du kan hänvisa patienten till 1177.se.

Hitta tandläkare – Akut tandvård och tandvård som inte kan anstå, asylsökande vuxna (pdf)

Blanketter för avtal

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.