Väntetider i vården

Väntetider i vården är landstingens gemensamma databas för uppföljning av väntetider. Databasen ska i första hand fungera som vägledning för vårdgivare och vårdkoordinatorer vid behov av hänvisning av patienter.

Här hittar du Väntetider i vården (Vantetider.se)

Sammanställning väntetider i vården Skåne - maj 2018 (xls)

Filen innehåller även väntetider till röntgen och fysiologiska undersökningar.

Dokumentet uppdateras senast den 7:e i månaden.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter