Väntetider i vården

Väntetider i vården är landstingens gemensamma databas för uppföljning av väntetider. Databasen ska i första hand fungera som vägledning för vårdgivare och vårdkoordinatorer vid behov av hänvisning av patienter.

Här hittar du Väntetider i vården (Vantetider.se)

Sammanställning väntetider - Skåne - Januari 2020

Filen innehåller även väntetider till röntgen och fysiologiska undersökningar.

Dokumentet uppdateras senast den 7:e i månaden.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter