Väntetider i vården

Väntetider i vården är regionernas gemensamma databas för uppföljning av väntetider. Databasen ska i första hand fungera som vägledning för vårdgivare och vårdkoordinatorer vid behov av hänvisning av patienter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!