Vårdgaranti

Vårdgaranti

Från 1 januari 2019 gäller en förstärkt vårdgaranti inom primärvården efter ett beslut i riksdagen. Förstärkningen innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården.

Så fungerar vårdgarantin

0 - Kontakt med primärvården samma dag. 

Primärvården ska erbjuda kontakt eller besök samma dag som patienten söker vård. Kontakten kan ske till exempel genom ett telefonsamtal, ett besök eller ett videosamtal.

3 - Medicinsk bedömning av legitimerad vårdpersonal i primärvården inom tre dagar. 

Patienten ska få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården inom högst tre dagar. Det är den vårdpersonal som patienten först har kontakt med som avgör om den medicinska bedömningen ska göras av en läkare eller av till exempel en sjuksköterska, psykoterapeut eller fysioterapeut.

90 - Besök i den specialiserade vården inom 90 dagar.

Från det att beslut om remiss fattats får det gå högst 90 dagar till det första besöket. Samma tidsgräns gäller om patienten själv har sökt vård på en öppen specialistvårdsmottagning.

90 - Behandling påbörjad inom 90 dagar.

Från det att beslut om behandling fattats ska behandling påbörjas inom 90 dagar.

Den förstärkta vårdgarantin följs upp genom att Region Skåne rapporterar data för besök till olika yrkesgrupper inom primärvården. Resultaten av uppföljningen presenteras på vantetider.se.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter