Vårdgaranti

Här hittar du information om vad den nationella vårdgarantin innebär, när vårdgarantin inte gäller samt informationsmaterial riktad till patienten. 

Vad innebär den nationella vårdgarantin?

0 - Primärvården ska erbjuda kontakt eller besök samma dag

7 - Läkarbesök inom primärvården inom sju dagar. Bedömer primärvården att patienten behöver besöka en läkare ska detta ske inom högst sju dagar.

90 - Från det att beslut om remiss fattats får det gå högst 90 dagar till det första besöket. 

90 - Från det att beslut om behandling fattats ska behandling påbörjas inom 90 dagar.

Undersökning, som till exempel röntgen, samt provtagning omfattas inte av vårdgarantin.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter