Vårdgaranti

Vad innebär vårdgarantin?

0 - Primärvården ska erbjuda kontakt samma dag

7 - Läkarbesök inom primärvården inom sju dagar. Bedömer primärvården att patienten behöver besöka en läkare ska detta ske inom högst sju dagar.

90 - Från det att beslut om remiss fattats får det gå högst 90 dagar till det första besöket. 

90 - Från det att beslut om behandling fattats ska behandling påbörjas inom 90 dagar.

Undersökning, som till exempel röntgen, samt provtagning omfattas inte av vårdgarantin.

Vårdgarantin reglerar inte om en person ska få vård, vilken vård som är aktuell eller hur lång tid en utredning får ta.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter