Vårdgaranti

Sedan 2019 gäller en förstärkt vårdgaranti inom primärvården efter ett beslut i riksdagen.

Förstärkningen innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården.

Så fungerar vårdgarantin

Kontakt med primärvården samma dag 

Primärvården ska erbjuda kontakt eller besök samma dag som patienten söker vård. Kontakten kan ske till exempel genom ett telefonsamtal, ett besök eller ett videosamtal.

Medicinsk bedömning av legitimerad vårdpersonal i primärvården inom tre dagar

Patienten ska få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården inom högst tre dagar. Det är den vårdpersonal som patienten först har kontakt med som avgör om den medicinska bedömningen ska göras av en läkare eller av till exempel en sjuksköterska, psykoterapeut eller fysioterapeut.

Besök i den specialiserade vården inom 90 dagar

Från det att beslut om remiss fattats får det gå högst 90 dagar till det första besöket. Samma tidsgräns gäller patient som sökt via egen vårdbegäran till specialistmottagning inom öppenvården, efter medicinsk bedömning av vårdbegäran.

Behandling påbörjad inom 90 dagar

Från det att beslut om behandling fattats ska behandling påbörjas inom 90 dagar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.