Osteoporos

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Goda råd är inte dyra

  • För zoledronsyra och Prolia (denosumab): Eftersom dessa läkemedel ges i vården ska de aldrig förskrivas på recept utan rekvireras. Preparaten är upphandlade i Region Skåne.
  • Tänk på att förskriva biosimilar (Movymia, Terrosa, Sondelbay eller Teriparatid Teva) vid behov av behandling med teriparatid. Automatiskt utbyte från original Forsteo görs inte på apotek, utan biosimilar måste aktivt förskrivas.
  • Undvik slentrianmässig förskrivning av D-vitamin och kalk utan samtidig behandling med osteoporosläkemedel eller verifierad brist. Utvärdera behovet vid oklar indikation och sätt eventuellt ut.

Kvalitetsmål

Osteoporos

Behandling med läkemedel mot benskörhet efter fraktur ska öka.

Det föreligger en omfattande underbehandling med benskörhetsförebyggande läkemedel efter fragilitetsfraktur. Region Skånes vårdprogram för frakturprevention förordar att en stor andel av frakturpatienterna läkemedelsbehandlas och att även andra frakturförebyggande åtgärder vidtas.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.