Kvalitetsutveckling

Här hittar du information om hur du kan stödja din verksamhet i förbättringsarbete. Detta kan ske i form av skräddarsydda eller löpande förbättringsprogram och/eller enskilda insatser från Enheten för kvalitetsutveckling och produktionsstyrning.

Enheten för kvalitetsutveckling och produktionsstyrning är en del av Koncernkontoret inom Region Skåne. Enheten är en regionövergripande resurs med fokus på att stödja förbättringsarbete i syfte att beständigt öka kvalitet, minska kostnader och förbättra arbetsmiljön.

Enheten är en kompetensnod och remissinstans i Region Skåne för systematisk kvalitetsutveckling och produktionsstyrning/samordning. Enhetens arbetsmetoder vilar på solid teoretisk multidisciplinär grund med stort fokus på tillämpbarhet.

Enheten vågar utmana den rådande ordningen, i syfte att hela tiden försöka hitta nya vägar, metoder och arbetssätt att förbättra ur ett kundperspektiv. Enheten erbjuder utbildningar, förbättringsprogram, facilitering, strategiutveckling, projektledning, och ledningscoaching inom Region Skånes verksamheter.

Stödjande aktiviteter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter