Psykosocialt omhändertagande

Information om psykosocialt omhändertagande av patient, anhöriga samt personal.

Psykosocialt omhändertagande är en viktig del av traumavården för patient, anhöriga samt personal. Rutin för detta ska finnas på alla enheter.

Lokala anvisningar

 • LAS ansvarig att jourhavande sjukhuspräst rings in via växeln fram till kl 18.00 alla dagar, om man bedömer att det finns behov av stöd till anhörig. Prästen, tillsammans med en undersköterska på akuten tar hand om anhöriga. Möt upp anhöriga i ambulanshallen.

 • Akutkurator finns att nå vardagar mellan klockan 8.00 – 16.00. Det finns möjlighet att söka religiösa företrädare via växel även på jourtid.

 • Saknas för närvarande i Kristianstad.

  Socialkontoret i Kristianstads kommun nås måndag – fredag kl. 7.30 – 17.00 på telefon 044 – 13 50 00. Övrig tid nås sociala jouren på telefon 044 – 77 57 878.

 • Anhörigstödjare utses på akuten vid Nivå 1 larm (undersköterska från akuten). Vid barntrauma nivå 1 larmas barnkliniken som kan bidra till anhörigstöd. I Växjö finns kurator vardagar dagtid. Det finns möjlighet att söka religiösa företrädare via växel även på jourtid.

 • Driftansvarig sjuksköterska på akuten nås på telefonnummer 787 00.

  Akutens kurator får larm för kännedom (dagtid mån-fre) vid trauma nivå 1, vuxen och barn. 

  Kurator i beredskap lördag - söndag kl 8.00-18.00 nås via akutens driftsansvariga sjuksköterska telefon 787 00.

  Övrig tid tas anhöriga omhand av akutens personal.

  Jourhavande präst eller motsvarande, nås via sjukhusets växel telefonnummer: 710 00.

  Sociala jouren nås fredagar kl. 16-01, lördagar kl. 17-01 och söndagar kl. 17-22 på telefonnummer 046-12 12 99 eller 0702 – 39 97 47. Kl. 17-08 på vardagar samt helger då sociala jouren inte är bemannad finns en jourberedskap på 0706-57 06 90.

 • Driftansvarig sjuksköterska på akuten telefon 3 51 00. Anhörigundersköterska kallas till alla larm.

  Akutens kurator får larm för kännedom (dagtid mån-fre) vid trauma nivå 1, vuxen och barn.

  Kurator på akutmottagningen, AVA samt IVA nås måndag-fredag via personlig telefon.

  Övrig tid tas anhöriga omhand av anhörigstödjare på akuten.

  Kurator i beredskap lördag-söndag kl. 8.00-18.00 nås via akutens driftsansvariga sjuksköterska på telefonnummer 351 00.

  Jourhavande präst eller motsvarande, nås via sjukhusets växel på telefonnummer 310 00.

  Sociala jouren nås alla dagar kl. 16-03 på telefonnummer 040-34 56 78. Mellan kl. 3.00-8.00 kontaktas inre befäl via polisens växel på telefonnummer 114 14.

 • Ledningssjuksköterska utser anhörigmottagare. Sjukhuskyrkan nås via sjukhusets växel.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.