Referensgrupper Primärvården

Referensgrupper finns för kuratorer, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter, medicinska sekreterare och dietister samt sjuksköterskor och distriktssköterskor.

Primärvårdens utbildningsenhet anordnar, administrerar samt utvärderar utbildningar för medarbetare inom offentlig och privat primärvård. Behovet av kontinuerlig professionell kompetensutveckling är stort inom primärvården. Sjukdomspanoramat är brett och yrkeskategorierna är många. Våra utbildningar anpassas till enheternas behov och planeras i samarbete med yrkesspecifika referensgrupper. Det innebär ett möte på 2 timmar i Malmö per termin och tanken är att man ska bidra med idéer om innehållet i fortbildningen.  

Önskelåda fortbildning

Denna önskelåda avser era förslag till korta fortbildningsdagar som ni önskar ska arrangeras av Primärvårdens utbildningsenhet, till exempel infektioner, sårbehandling, smärta med mera. 

Kontakt

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.