Patientnära analys (PNA)

Patientnära analyser är analyser som utförs av utbildad hälso- och sjukvårdspersonal på vårdenheter inom sjukvården eller kommunal omsorg. Provtagning och analys sker där patienten befinner sig, nära patienten.

Utbildning är obligatorisk för behörighet att analysera på patientnära instrument:  

Temporärt ändrade rutiner avseende utbildning i patientnära analys

Provtagning på olistade patienter

I de fall patienten inte är listad på vårdcentralen finns inte heller analysbeställningen i PMO och då kan inte uppkopplade PNA-instrument leverera svar till beställaren. Vi rekommenderar därför att dessa prover skickas till Labmedicin.

När provet anländer till Labmedicin registreras det på korrekt beställare som får svaret direkt samt faktureras för analyserna. Ärendet är förankrat i förvaltningsgruppen för PMO.

Rutiner för patientnära analys

Instrument/Analyskit

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter