Patientnära analys (PNA)

Patientnära analyser är laboratorieanalyser som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal på vårdenheter. Provtagning och analys sker nära patienten.

Rutiner för patientnära analys

 • Laboratoriemedicin ansvarar för val av metod, instrument och kvalitetssystem för patientnära analyser.

  Patientnära verksamhet

  • arbetar för att få en kvalitetssäkrad, kostnadseffektiv patientnära analyserande och instrument med hög teknisk och medicinsk kvalitet.
  • viktigaste uppgifter är utbildning, kvalitetsarbete och övervakning av kvalitetskontroller.
  • inför ett IT-system för uppkoppling av patientnära analysinstrumenten till journalsystemen.
  • medverkar i upphandlingar av metoder och instrument och ställer höga krav på kvalitet och säkerhet till en låg kostnad.

  Om du funderar på att sätta upp en patientnära analys

  Kontakta någon av våra kontaktpersoner för patientnära analyser om du har behov av ett instrument eller analys. Vi jobbar Skåneövergripande och finns tillgängliga i regionens alla hörn.

  Vi hjälper till, med att bedöma behov av patientnära analys, kostnadskalkyl och val av lämpligt instrument/metod.

  Kostnad för patientnära analyser

  Generellt blir oftast kostnaden per analys högre än vid analys som utförs av Laboratoriemedicin, speciellt om arbetskostnaderna beaktas.

  Det är reagens- och materialkostnaderna som står för största delen av kostnaderna medan investeringskostnaderna är oftast låga. Vi gör gärna en ekonomisk kalkyl i varje fall för att ge en bild av framtida kostnader.

 • Vi har nu en gemensam e-postadress, där du kan nå alla kontaktpersoner inom patientnära enheten, Klinisk kemi och farmakologi: pna.labmedicin@skane.se.

  Kontaktpersoner

  Enheten för patientnära analys, Klinisk kemi och farmakologi

  • Eva Rask, telefonnummer: 042-406 33 76
  • Eva-Carin Christensson, telefonnummer: 042-406 33 77
  • Timea Nemeth, telefonnummer: 044-919 00
  • Carina Malmborg, telefonnummer: 046-17 34 72
  • Melali Balouch, telefonnummer: 044-309 19 34
  • Fozia Elahi, telefonnummer: 040-33 60 22
  • Marie Persson, telefonnummer: 040-33 60 44, 0411-99 53 09
  • Sanaz Yaghobi, telefonnummer: 040-33 60 31 
  • Beata Bouchnak, telefonnummer: 040-33 60 22
  • Helena Lindberg (Blodgas Lund), telefonnummer: 046-17 34 58
  • Selma Krijestorac (Blodgas Lund), telefonnummer: 046-17 34 69
  • Jessica Lundqvist (Blodgas Kristianstad), telefonnummer: 044-309 43 21
  • Annika Rosengren (Blodgas Malmö), telefonnummer: 040-33 83 43

  Laboratoriemedicin Bas

  • Seif Abdulrazzak (Blodgas, Helsingborg), telefonnummer: 042-406 21 01
  • Furat Al-Gylani (Blodgas, Kristianstad), telefonnummer: 044-309 19 30
  • Annette Lövkvist (Blodgas, Ystad), telefonnummer: 0411-99 53 65

  Klinisk mikrobiologi

  Sara Jönsson, Labmedicin@skane.se, Telefonnummer: 046-17 32 36

 • Utbildning är obligatorisk för att utföra patientnära analyser, såväl manuella som de som utförs på patientnära instrument. Kontakta oss om du inte kan hitta utbildningen.

  Kontakt

  Digitala utbildningar

  • Afinion CRP/ HbA1c
  • Clinitek Urintestremsa
  • Kapillärprovtagning

  De digitala utbildningarna finns i Lärportalen och består av två delar; en teoretisk del och en praktisk del. För att få behörighet att analysera måste både digital och praktisk del vara godkänd.

  Lärportalen

 • All personal som använder analysinstrument inom vården ska arbeta enligt Socialstyrelsens föreskrift "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete". 

  Många medicinska beslut grundas på resultat från patientnära analyser. Kvalitetssäkring omfattar därför hela processen från beställning av analys till analyssvar i patientjournalsystemet.
  Det är ett krav att delta i ett kvalitetssäkringsprogram, vilket ger jämförbara resultat mellan olika vårdenheter.

  I kvalitetssäkringen ingår

  • utbildning av personal
  • adekvata metodbeskrivningar/instruktioner
  • interna kontroller.

  Externa kontroller

  Externa kontroller (EQUALIS) ska analyseras på alla patientnära analyser. Syftet med externa kontroller är att säkerställa rättvisande och jämförbara undersökningsresultat nationellt.
  Läs mer om externa kontroller och gör din anmälan hos Equalis.

  De externa kontrollerna (Equalis) skickas ut 10 gånger/år enligt ett fastställt schema.

  Vad gör du om kontrollen inte stämmer vid analys på patientnära instrument (pdf)

 • Vi har ett regionalt uppdrag att besluta om val av metod, instrument och kvalitetssystem för patientnära analyser.

  Vi deltar i upphandling av de instrument och reagens som får användas vid patientnära analys.

  Om du funderar på att starta upp ny analys kontakta någon av våra kontaktpersoner för patientnära analyser. Vi jobbar Skåneövergripande och finns tillgängliga i regionens alla hörn.

  Fyll i Blanketten för trasigt instrument om du har ett trasigt instrument.

  Blankett för inlämning av trasigt patientnära instrument

 • I tabellen nedan kan man se antal uppkopplade instrument mot Aqure middleware.

  Instrument

  Ska kopplas upp

  Antal uppkopplade

  Afinion™
  CRP, HbA1c
  480 476
  AccuChek & HemoCue®
  Glukos
  700 663
  Blodgasinstrument 70 70
  Clinitek 340 323
  CoaguChek 29 29
  HemoCue®
  Hb
  400 388
  HemoCue®
  WBC Diff
  12 12
  Vita-PCR 14 14
  Uppkopplade
  Vårdcentraler
  87 85
 • I de fall patienten inte är listad på vårdcentralen finns inte heller analysbeställningen i PMO och då kan inte uppkopplade PNA-instrument leverera svar till beställaren. Vi rekommenderar därför att venös provtagning utförs och att dessa prover skickas till Laboratoriemedicin Bas.

  När provet anländer till Labmedicin registreras det på korrekt beställare som får svaret direkt samt faktureras för analyserna. Ärendet är förankrat i förvaltningsgruppen för PMO.

  Urintestremsa ska utföras hos beställande vårdgivare eller på Laboratoriemedicin Bas provtagningar där analysen utförs, se Analysportalen.

 • För privata vårdgivare som har hälsovårdsavtal med Region Skåne och önskar samma support som Regionens vårdcentraler (utbildning och kvalitetssäkring). Ansök genom att fylla i formuläret. Kostnad enligt prislista patientnära analys.

  Beställning av support avseende patientnära analysinstrument

  Den här funktionen kräver att din webbläsare tillåter nödvändiga cookies. Ändra inställningar i din webbläsare och försök igen, eller prova en annan webbläsare.

  När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

  Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

 • Har ni önskemål eller förslag på en ny patientnära analys/metod/instrument som i dagsläget inte finns i vårt sortiment?  Vänligen fyll i blanketten Önskemål om ny patientnära analys och mejla den till Laboratoriemedicin. Därefter kommer Enheten för patientnära analys och specialkoagulation att kontakta er.

  Blankett önskemål om ny patientnära analys (pdf)

  Epost labmedicin@skane.se

Instrument/Analyskit

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.