Patientnära analys (PNA)

Patientnära analyser är laboratorieanalyser som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal på vårdenheter. Provtagning och analys sker nära patienten.

Rutiner för patientnära analys

 • Vi har ett regionalt uppdrag att besluta om val av metod, instrument och kvalitetssystem för patientnära analyser.

  Patientnära verksamhet

  • arbetar för att få en kvalitetssäkrad, kostnadseffektiv patientnära analyserande och instrument med hög teknisk och medicinsk kvalitet.
  • viktigaste uppgifter är utbildning, kvalitetsarbete och övervakning av kvalitetskontroller.
  • inför ett IT-system för uppkoppling av patientnära analysinstrumenten till journalsystemen.
  • medverkar i upphandlingar av metoder och instrument och ställer höga krav på kvalitet och säkerhet till en låg kostnad.

  Funderar du på att sätta upp en patientnära analys?

  Kontakta någon av våra kontaktpersoner för patientnära analyser om du funderar på att starta upp ny analys. Vi jobbar Skåneövergripande och finns tillgängliga i regionens alla hörn.

  Vi hjälper till, med att bedöma behov av patientnära analys, kostnadskalkyl och val av lämpligt instrument/metod.

  Vad kostar patientnära analyser?

  Generellt blir oftast kostnaden per analys högre än vid analys som utförs av Labmedicin, speciellt om arbetskostnaderna beaktas.

  Det är reagens- och materialkostnaderna som står för största delen av kostnaderna medan investeringskostnaderna är oftast låga. Vi gör gärna en ekonomisk kalkyl i varje fall för att ge en bild av framtida kostnader.

 • Vi har nu en gemensam e-postadress, där du kan nå alla kontaktpersoner: labmedicin@skane.se

  Kontaktpersoner

  Klinisk mikrobiologi

  Sara Jönsson, Sara.SE.Jonsson@skane.se   
  Telefonnummer: 046-17 32 36

  Klinisk kemi  

  Helsingborg och Ängelholm
  Eva Rask, Eva.Rask@skane.se     
  Telefonnummer: 042-406 33 76
  Eva-Carin Christensson, Eva-Carin.Christensson@skane.se
  Telefonnummer: 042-406 21 01
  Seif Abdulrazzak (Blodgas), Seif.Abdulrazzak@skane.se
  Telefonnummer: 042-406 21 01

  Kristianstad och Hässleholm
  Eva Rask, Eva.Rask@skane.se     
  Telefonnummer: 042-406 33 76
  Furat Al-Gylani (Blodgas), Furat.Al-Gylani@skane.se
  Telefonnummer: 044-309 19 30

  Lund och Landskrona 
  Carina Malmborg, Carina.Malmborg@skane.se
  Telefonnummer: 046-17 34 72
  Selma Krijestorac, Selma.Krijestorac@skane.se
  Telefonnummer: 
  Helena Lindberg (Blodgas), Helena.Lindberg@skane.se  
  Telefonnummer: 046-17 34 58
  Jessica Lundquist, Jessica.Lundquist@skane.se 
  Telefonnummer: 046-17 34 69

  Malmö och Trelleborg
  Fozia Elahi, Fozia.Elahi@skane.se  
  Telefonnummer: 040-33 60 22
  Marie Persson, Marie.K.Persson@skane.se
  Telefonnummer: 040-33 60 44
  Sanaz Yaghobi, Sanaz.Yaghobi@skane.se   
  Telefonnummer: 040-33 60 31 
  Annika Rosengren (Blodgas), Annika.Rosengren@skane.se  
  Telefonnummer: 040-33 83 43
  Melali Balouch, Melali.Balouch@skane.se   
  Telefonnummer: 044-309 19 34

  Ystad och Simrishamn
  Ingrid Nilsson, Ingrid.D.Nilsson@skane.se  
  Telefonnummer: 0411-99 53 09
  Anette Löfquist (Blodgas), Annette.Lofquist@skane.se  
  Telefonnummer: 0411-99 53 65

 • Utbildning är obligatorisk för att utföra patientnära analyser, såväl manuella som de som utförs på patientnära instrument. Kontakta oss om du inte kan hitta utbildningen.

  Temporärt ändrade rutiner avseende utbildning i patientnära analys

  Ny digital utbildning Afinion CRP/ HbA1c

  Utbildningen som finns i utbildningsportalen består av två delar, en teoretisk del och en praktisk del. För att få behörighet att analysera på Afinion måste både digital och praktisk del vara godkänd.

 • Kvalitetssäkring 

  All personal som använder analysinstrument inom vården ska arbeta enligt Socialstyrelsens föreskrift.

  Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

  Många medicinska beslut grundas på resultat från patientnära analyser. Kvalitetssäkring omfattar därför hela processen från beställning av analys till analyssvar i patientjournalsystemet.
  Det är viktigt att delta i ett kvalitetssäkringsprogram, vilket ger jämförbara resultat mellan olika vårdenheter.

  I kvalitetssäkringen ingår

  • Utbildning av personal
  • Adekvata metodbeskrivningar/instruktioner
  • Interna kontroller
  • Externa kontroller

  Vad gör du om kontrollen inte stämmer vid analys på Patientnära instrument (pdf)

  Equalis kalender för kontrollutskick 2021 (pdf)

   

 • Vi har ett regionalt uppdrag att besluta om val av metod, instrument och kvalitetssystem för patientnära analyser.

  Vi deltar i upphandling av de instrument och reagens som får användas vid patientnära analys.

  Om du funderar på att starta upp ny analys kontakta någon av våra kontaktpersoner för patientnära analyser. Vi jobbar Skåneövergripande och finns tillgängliga i regionens alla hörn.

  Produktkatalog LAB-Patientnära analyser

 • I tabellen nedan kan man se antal uppkopplade instrument mot Aqure middleware.

  Instrument

  Ska kopplas upp Antal uppkopplade

  Afinion
  CRP, HbA1c

   325 313
  AccuChek & HemoCue®
  Glukos

   575 568

  Blodgasinstrument

  73 73

  Clinitek

  325 316

  CoaguChek

  31 31

  HemoCue®
  Hb

   350 332

  HemoCue®
  WBC Diff

  6 6
  Uppkopplade
  Vårdcentraler

   87 56 
 • I de fall patienten inte är listad på vårdcentralen finns inte heller analysbeställningen i PMO och då kan inte uppkopplade PNA-instrument leverera svar till beställaren. Vi rekommenderar därför att venös provtagning utförs och att dessa prover skickas till Laboratoriemedicin Bas.

  När provet anländer till Labmedicin registreras det på korrekt beställare som får svaret direkt samt faktureras för analyserna. Ärendet är förankrat i förvaltningsgruppen för PMO.

  Urintestremsa ska utföras hos beställande vårdgivare eller på Laboratoriemedicin Bas provtagningar där analysen utförs, se Analysportalen.

 • För privata vårdgivare som har hälsovårdsavtal med Region Skåne och önskar samma support som Regionens vårdcentraler (utbildning och kvalitetssäkring). Ansök genom att fylla i formuläret. Kostnad enligt prislista patientnära analys.

  Beställning av support avseende patientnära analysinstrument

  Du måste tillåta att cookies används för att kunna skicka formuläret. Cookies används här som ett skydd mot spammejl.

  När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

  Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Instrument/Analyskit

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.