Patientnära analys (PNA)

Patientnära analyser är analyser som utförs av utbildad hälso- och sjukvårdspersonal på vårdenheter inom sjukvården eller kommunal omsorg. Provtagning och analys sker där patienten befinner sig, nära patienten.

Utbildning är obligatorisk för behörighet att analysera på patientnära instrument:  Utbildningsportalen       Utbildningskalendern

Rutiner för patientnära analys

 • Riktlinjer

  Vi har ett regionalt uppdrag att besluta om val av metod, instrument och kvalitetssystem för patientnära analyser.

  Patientnära verksamhet:
   
   -  arbetar för att få en kvalitetssäkrad, kostnadseffektiv patientnära analyserande och instrument med hög teknisk och medicinsk kvalitet.
    -  viktigaste uppgifter är utbildning, kvalitetsarbete och övervakning av kvalitetskontroller.
    -  inför ett IT-system för uppkoppling av patientnära analysinstrumenten till journalsystemen.
    -  medverkar i upphandlingar av metoder och instrument och ställer höga krav på kvalitet och säkerhet till en låg kostnad.

  Funderar du på att sätta upp en patientnära analys?
  Kontakta någon av våra kontaktpersoner för patientnära analyser om du funderar på att starta upp ny analys. Vi jobbar Skåneövergripande och finns tillgängliga i regionens alla hörn.
  Vi hjälper till, med att bedöma behov av patientnära analys, kostnadskalkyl och val av lämpligt instrument.

  Kontaktpersoner

  Vad kostar patientnära analyser?
  Generellt blir oftast kostnaden per analys högre än vid analys som utförs av Labmedicin, speciellt om arbetskostnaderna beaktas.
  Det är reagens- och materialkostnaderna som står för största delen av kostnaderna medan investeringskostnaderna är oftast låga. Vi gör gärna en ekonomisk kalkyl i varje fall för att ge en bild av framtida kostnader.

 • Kontakt

  Vi har nu en gemensam e-postadress, där du kan nå alla kontaktpersoner:
  Contact

  PNA ansvariga

  Klinisk immunologi
  Susanne Jönsson,
  Contact 

  Klinisk mikrobiologi
  Sara Karlsson Söbirk
  Contact

  Klinisk kemi
  Processansvarig, Charlotte Wigermo
  Contact 
  Tfn: 044-309 19 35

  Medicinskansvarig, Jenny Apelqvist
  Contact
  Tfn: 046-17 53 48

  Kontaktpersoner
  Klinisk kemi
     

  Helsingborg och Ängelholm
  Mika Arleklo, Contact    
  Tfn: 042-406 33 77
  Vjosa Ajeti (Blodgas), Contact  
  Tfn: 042-406 21 01

  Kristianstad och Hässleholm
  Agneta Stenmark, Contact  
  Tfn: 044-309 19 34
  Jessica Lundquist (Blodgas), Contact 
  Tfn: 044-309 19 30                     

  Lund och Landskrona 
  Eva Lindström, Contact  
  Tfn: 046-17 34 72
  Mandana Berenji, Contact  
  Tfn: 046-17 34 69
  Helena Lindberg (Blodgas), Contact  
  Tfn: 046-17 34 58

  Malmö och Trelleborg
  Fozia Elahi, Contact  
  Tfn: 040-33 60 22
  Annika Rosengren (Blodgas), Contact  
  Tfn: 040-33 83 43

  Ystad och Simrishamn
  Ingrid Nilsson, Contact  
  Tfn: 0411-99 53 09
  Anette Löfquist (Blodgas), Contact  
  Tfn: 0411-99 53 65

  Klinisk mikrobiologi 
  Ann-Christin Bünger, Contact  
  Tfn: 046-17 20 74 
  Bitte Sjöström, Contact 
  Tfn: 046-17 25 78

   

   

   

 • Beställa PNA-instrument

  Vi har ett regionalt uppdrag att besluta om val av metod, instrument och kvalitetssystem för patientnära analyser.
  Vi deltar i upphandling av de instrument och reagens som får användas vid patientnära analys.
  Om du funderar på att starta upp ny analys kontakta någon av våra kontaktpersoner för patientnära analyser. Vi jobbar Skåneövergripande och finns tillgängliga i regionens alla hörn.

  Kontaktpersoner

  Produktkatalog LAB-Patientnära analyser

 • Rättning av svar

  Klinisk kemi

 • Kvalitetssäkring

  Kvalitetssäkring 

  All personal som använder analysinstrument inom vården ska arbeta enligt Socialstyrelsens föreskrift.

  Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

  Många medicinska beslut grundas på resultat från patientnära analyser. Kvalitetssäkring omfattar därför hela processen från beställning av analys till analyssvar i patientjournalsystemet.
  Det är viktigt att delta i ett kvalitetssäkringsprogram, vilket ger jämförbara resultat mellan olika vårdenheter.

  I kvalitetssäkringen ingår

  • Utbildning av personal
  • Adekvata metodbeskrivningar/instruktioner
  • Interna kontroller
  • Externa kontroller
 • Uppkopplade instrument

   

  I tabellen nedan kan man se antal uppkopplade instrument mot Aqure middleware.
  Alla blodgasinstrument, Accu-Chek® och Coagu-Chek® instrument är redan uppkopplade.

  Instrument

  Ska kopplas upp Antal uppkopplade

  Afinion
  CRP, HbA1c

   300 111 
  DCA Vantage®
  HbA1c

   15
  HemoCue®
  Glukos

   450 330 

  HemoCue®
  Hb

   400 223 

  Urisys 1100®
  Urintestremsa

  300 213
  Uppkopplade
  Vårdcentraler

   90 25 

Instrument/Analyskit

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter