Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Covid-19

Planeringen för pågående och kommande vaccinationer i Skåne utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19. Huvudprincipen är att störst behov går först och att äldre, personer med underliggande sjukdomar och vård- och omsorgspersonal som arbetar patientnära ska prioriteras.

Personalvaccinering

Till dig som vaccinerar

Tidplan för vaccinationen

Patientinformation

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!