Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Hjälpmedelssortiment - Hörselnedsättning och dövhet

Här hittar du produktkatalogerna som informerar om det sortiment som Region Skåne har upphandlat.

Löpande produktinformation

Observera att produktkatalogerna får inte skrivas ut eftersom de ständigt uppdateras.

Enskild förskrivning utanför sortiment

Det upphandlade sortimentet ska täcka behovet av hjälpmedel för de allra flesta. Om särskilda skäl föreligger, som medför att det upphandlade sortimentet inte uppfyller ett behov som finns hos patienten, finns möjlighet att förskriva annan produkt.

För förfrågan om att få förskriva utanför sortiment, fyll i Ansökan om Enskild förskrivning utanför sortiment och skicka med e-post till sortimenthjm.hoh@skane.se. Du får återkoppling via e-post.

Kontakt

För frågor och synpunkter angående sortimentet, kontakta Sortiment- och avtalsledare på e-post: sortimenthjm.hoh@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.