Hjälpmedelssortiment - Hörselnedsättning och dövhet

Här hittar du produktkatalogerna som informerar om det sortiment som Region Skåne har upphandlat.

Löpande produktinformation

  • Leveransförseningar

   2021-10-25
   Hjälpmedel har uppmärksammat att förskrivare inte alltid får information vid leveransförseningar av produkter, vilket bland annat leder till att man måste avboka sina patienter med kort varsel. Därför har en påminnelse gått ut till alla leverantörer att Region Skånes inköpsavdelning ska meddelas förseningar så att ni förskrivare ska kunna planera era utprovningar på ett bättre sätt. Framöver kan nu alltså information om en produkt inte kan levereras i beräknad tid ges från vår inköpsavdelning.


   Information om leveranser från AB Transistor Sweden

   2021-10-13
   Leverantör låter meddela att det råder leveransförseningar på Sennheiser Flex 5000 på grund av global komponentbrist. Det finns i dagsläget inget besked om när produkterna åter finns i lager.


   Information om leveranser från Sonova Nordic(Phonak)

   2021-10-11
   På grund av hårdare restriktioner i Asien har produktionstakten av flera produkter påverkats avsevärt.
   Förra veckan upphävdes många restriktioner och leverantören meddelar nu att det återigen råder full produktionskapacitet. Eftersläpningen kommer därför att ha minskat redan inom några veckor med några undantag.

   För Roger Touchscreen Mic och Roger Pass-around kommer det ta något längre tid att nå full produktionskapacitet på grund av komponentbrist. Samma sak gäller även Phonak TV Connector II. Leveranstiden för dessa produkter kommer fortsatt vara längre än normalt.


   Avtalet för hörapparater kompletteras med 2 st Power hörapparater från Oticon

   2021-10-04
   Nu ingår XCEED 1 Super Power och XCEED 1 Ultra Power i Region Skånes hörapparatsavtal. Produkterna finns att beställa i Websesam och produktkatalogen är uppdaterad. För mer information om produkterna hänvisas till leverantörens hemsida.

   Bernafon, Leox 7 Ultra Power & Super Power utgår från ordinarie sortiment.


   Hörapparater på centrallager

   2021-09-29
   Det finns många bra hörapparater på Region Skånes centrallager som kan beställas. Önskar ni en lista över vilka hörapparater som finns där eller har frågor om en specifik modell hör gärna av er till sortiments- och avtalsledaren för hörsel : sortimenthjm.hoh@skane.se

   Om alla hjälps åt att beställa från centrallagret så kan vi få ett bättre flöde på våra produkter.


   Avtalet för benförankrade hörapparater kompletteras med ny teknik från Oticon

   2021-09-21
   Nu ingår Ponto 5 Mini i Region Skånes avtal. Nytt sortiment finns i Websesam och produktkatalogen är uppdaterad. Besök leverantörs hemsida för mer information om Ponto 5 Mini.


   Leveransförseningar Sonova Nordic

   2021-09-08
   Leverantör låter meddela viktig information angående Charger BTE RIC med artikelnummer 075-3016-12. Tillverkningen av laddarna har drabbats av den rådande globala bristen av halvledare.
   Vi har fått laddare allokerad till Sverige och kommer att kunna skicka ut beställda laddare varje torsdag från vårt lager. Så laddarna kan levereras med viss fördröjning, beroende på när beställning görs.
   Charger BTE RIC 075-3016-12 kommer att skickas tillsammans med laddbara Bolero, Naida och Sky modeller. Övriga laddbara apparater kommer att levereras med Charger Case Combi 075-0040-12.


   Ny telefonsändare 2021-09-01

   2021-09-01
   Den 1 september utgår Bellman Visit Telefonsändare BE1432 och kommer inte längre att vara beställningsbar i Sesam. Den ersätts av Bellman Visit Mobilsändare BE1433. BE1433 har samma funktioner som sin föregångare BE1432, det vill säga skickar varsling från både analog (fast) telefon och mobiltelefon vidare ut till Visit-mottagarna.
   Den kan förutom det även ta emot varsling som kommer ifrån Visit-sändarna och skicka det till mobiltelefonen. Besök leverantörens hemsida för mer information om Bellman Visit Mobilsändare.


   Leveransförseningar Sonova Nordic

   2021-06-22
   Leverantören låter meddela att de har leveransförseningar på TV Connector med artikelnummer 076-3006-0612.
   Anledningen är att en specifik komponent som används i flertalet artiklar i samhället, inklusive TV Connector, för tillfället har svårt att nå fabrikerna.


   Leveransförseningar Bellman & Symfon

   2021-06-08
   Leverantören låter meddela att de har cirka 2 veckors leveransförsening på kommunikationsförstärkaren Maxi, artikel BE8027.
   Anledningen är ett tillfälligt produktionsproblem på fabriken.


   Reparation av hörapparater

   2021-06-03
   När hörapparaten skickas på reparation ska inte etuier, bruksanvisningar, laddare eller andra tillbehör skickas med. Leverantören har återkopplat att detta sker ändå och vill därför gå ut med en påminnelse. 


   Ny väska till samtalsförstärkaren Companion Favorit

   2021-05-11
   Väskan som medföljer samtalsförstärkaren Companion Favorit från leverantören Transistor kommer att ersättas med ny variant. Detta med anledning av att nuvarande väska innehåller PVC.


   Hörapparater på Region Skånes centrallager

   2021-05-11
   Hörapparater som finns på centrallagret kan beställas utan ansökan om enskild förskrivning utanför sortiment. Detta gäller även om produkterna inte längre är upphandlade. Vi har en del modeller på lager som vi tror att många patienter har nytta av. En förteckning över dessa hörapparater samt Sesams artikelnummer går få genom att kontakta sortiment-och avtalsledare för hörselområdet.

   Sortimenthjm.hoh@skane.se


   Förlängd faktureringstid för laddare till hörapparater har upphört

   2021-05-11
   För ungefär ett år sedan förlängde vi faktureringstiden för laddare från 3 månader till 6 månader med anledning av pågående pandemi. Denna tillfälliga ändring upphörde i höstas och vi återgick då till normalläget igen. Informationen publicerades på Vårdgivare Skåne men har dessvärre fallit bort. Vi uppmärksammar därför på nytt att faktureringstiden för laddare till hörapparater nu är 3 månader.


   Påminnelse - rutin för retur av laddare till hörapparater

   2021-05-05
   Enligt rutin ska laddaren vid retur vara helt komplett och i nyskick (med kartong och tillbehör). Det är mottagningens ansvar att säkerställa att rutinen följs. Vi har uppmärksammat att det slarvas mycket med detta och behöver därför be samtliga mottagningar om hjälp. Det inkommer klagomål på att originalförpackning saknas. Vi kan inte kassera helt nya produkter för att en förpackning saknas. Därför behöver vi nu uppmärksamma detta och påminna om rutinen. VO Hjälpmedel kommer att återsända de returer som inte uppfyller kraven. Vi tackar för ert samarbete!


   Region Skånes avtal för Benförankrade hörapparater kompletteras med ny teknik från Cochlear

   2021-04-23
   Nu ingår BAHA 6 från Cochlear i Region Skånes avtal. Nytt sortiment finns i Websesam och produktkatalogen är uppdaterad. Tänk på att det finns några BAHA 5 kvar på lager och att dessa så långt det är möjligt ska förskrivas i första hand.


   TV 2510 NL digital - trådlös för TV, 2,4GHz (Halsslinga & Sändare)

   Denna produkt finns inte längre upphandlad inom Region Skånes avtal men huvudlagret har flera stycken i lagersaldo. Vid behov ska dessa förskrivas i första hand. Artikeln har sesamnummer 67006. Tack för ert samarbete!

   Leveransförseningar Bellman & Symfon

   2021-02-26
   Leveransförsening av produkt BE1432-868-C-T01 Bellman Visit Telefonsändare BT. Leverantören beräkningar att leverans kan ske inom 3-4 veckor. Order kan läggas som vanligt och blir då utskickad så snart de finns på lager igen.

  • Sonova Swedens sortiment kommer inte finnas kvar på den svenska marknaden

   2020-12-21
   Varumärket Unitron kommer inte finnas kvar och på sikt ska hela sortimentet fasas ut från den svenska marknaden, globalt finns varumärket kvar. Region Skåne samarbetar med leverantörens för att få till den bästa tänkbara lösningen. Vi kommer att behöva planera för denna förändring successivt för att minska de risker som finns. Kompletterande inköp för t.ex. anpassning till stereo eller vid borttappad hörapparat där det inte går att erbjuda annat kommer lösas ändå. Inköp av tillbehör, reservdelar och service fortsätter som vanligt utan påverkan. Vi förbereder för ett köpstopp av hörapparater till nya patienter från och med den 11 januari 2021 och ber er redan nu förskriva annat varumärke. Tack för ert samarbete!


   Region Skånes hörapparatavtal kompletteras med ny teknik från GN Hearing

   2020-12-08
   Den 1 mars 2021 blir det möjligt för er att förskriva GN Hearings Resound One 9 inom Region Skånes sortiment. Samtidigt arbetar vi med att effektivisera produktförsörjningen och i ett led i detta kommer VO Hjälpmedel göra en översyn samt besluta kring vilka färger som blir tillgängliga för beställning i WebSesam. Det urval färger som finns i beställningssystemet är alltså det som regionen erbjuder, ingenting annat.


   Problem med Sivantos leveranser

   2020-12-03
   Region Skåne har tagit era felanmälningar kring Sivantos bristfälliga hantering av service-ärendena på största allvar och vi vill tacka alla enheter som bidragit med information och kunskap. Vi har markerat tydligt mot detta och senast igår hade regionen en avstämning med leverantören där flera krav lyftes upp. Region Skånes beställningar kommer att prioriteras högt framöver. Vi följer leveranstiderna noga i systemet, extra viktigt då att ni kvitterar era beställningar i tid så att de siffror som systemet tar fram är pålitliga. När systemet visar på en förseningar vill vi att det är en ”riktig försening” vi tittar på och inte en försening som handlar om att ni inte kvitterat i tid. Vi kommer att följa varje order och rapportera alla förseningar för att vidare utnyttja avtalets fulla potential. Leverantörens senaste organisationsförändring och flytt av order/service-delar från en ort till annan har påverkat hela flödet, även pandemin sätter självklart sina spår då en del personal inte kunnat vara på plats. Vi hoppas ni ska fortsätta samarbeta med oss i detta och att Sivantos kan få en chans att bygga upp förtroendet igen.


   Ny standard för elektroniska tillbehör, Widex

   2020-12-03
   Den nya standarden, IEC 62368-1, som hanterar elektronisk säkerhet för ljud, video, information och kommunikationsteknologi träder i kraft i januari 2021. Region Skåne kommer publicera information löpande om de produkter som kan komma att påverkas. Vi har nyligen mottagit information från leverantören Widex som framför att nuvarande COM-DEX och COM-DEX Remote Mic lösningar inte kan levereras efter 31 december 2020 med anledning av den nya lagen. Widex arbetar med att uppdatera till nya versioner av COM-DEX och COM-DEX Remote Mic, som lever upp till den nya standarden. Leveranserna beräknas komma igång igen i februari 2021. Det är viktigt att poängtera, att nuvarande lösningar fungerar som de ska, och redan utlevererade enheter kan fortsatta användas.


   Viktig information kring Sonova Sweden

   2020-11-06
   Leverantören har fattat beslut om att varumärket Unitron på sikt skall avvecklas i Sverige. Sonova Sweden AB har åtaganden knutna till Region Skånes avtal och dialog förs just nu för en gemensam väg framåt. Region Skånes hörapparatavtal innefattar flera andra varumärken och vi vill därför att ni i möjligaste mån väljer dessa. Detta är första steget i att förbereda inför en eventuell utfasning av leverantören. De patienter som redan har en Unitron-lösning ska fortsätta med det och kommer att garanteras hjälp även framöver. Nya patienter önskar vi att ni erbjuder annan lösning. Vi återkommer med mer information successivt. Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till oss.


   Vårdgivare Skåne riktar sig till förskrivare

   2020-10-23
   Information och e-postadresser publicerade på Vårdgivare Skåne är riktade till förskrivare inom Region Skåne eller förskrivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne, inte till patienter och allmänhet. Detsamma gäller telefonnummer och e-postadresser direkt till VO Hjälpmedel. Vi ber er därför respektera detta! De patienter som hör av sig till oss kommer att hänvisas tillbaka till sin mottagning och ansvarig förskrivare alternativt till verksamhetschef inom respektive område.


   Förseningar med Sonova Nordics leveranser

   2020-10-23
   Fortsatt problem med längre ledtider för leveranser från Sonova Nordic. Region Skåne analyserar statistiken för att få en bättre överblick. Räkna med ca 2 dagars längre ledtid än normalt enligt leverantörens egen information.


   Info gällande Z-power apparater från Widex

   2020-09-25
   Region Skåne har en överenskommelse med leverantören och ber alla förskrivare följa nedan rutin i de fall patienter får problem med denna produkt. Leverantören kommer att erbjuda olika alternativ för att lösa uppkommen situation.

   • Kontakta produktspecialist Åse Lenntoft Strömbeck via mail, beskriv ärendet och uppge hörapparatens serienummer samt kopia till Sortiment- och avtalsledaren Vera Salman Larheden (inga personuppgifter).
   • Om byte till annan produkt godkänns av leverantören ska ni lägga en beställning i WebSesam (nyinköp, precis som vanligt) med en kommentar på kundordern ”garantiutbyte till ny produkt”.
   • Gör sedan en ”Retur till leverantör” i WebSesam på de gamla produkterna (hörapparat och eventuell laddare) och skicka till leverantören för kreditering.

   Förseningar med Sonova Nordics leveranser

   2020-09-21
   Sonova Nordic meddelar att de dras med några dagars förseningar av alla leveranser. Skälet är rådande situation som gör att orderpersonal måste stanna hemma några dagar extra vid sjukdom enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Ta gärna höjd för detta när ni lägger era beställningar och bokar återbesökstider.


   Hörselprodukter på huvudlagret, ersättningskedjor

   2020-09-14
   I ett led att arbeta vidare med produktflödet och få omsättning på hyllvärmare som byggts upp kommer vi skapa ersättningskedjor i systemet. Detta innebär att likvärdiga produkter kommer att ersätta varandra. Sesam riggas så att lagerförda artiklar används innan nyinköp görs. Du som förskrivare kommer att få en notis om det i systemet. Ibland är en ersättningsprodukt tvingande vilket innebär att du inte har möjlighet att byta ut produkten. Ett exempel på en tvingande kedja som ligger inne nu är stolslingor. Den variant som finns på lagret är också den som kommer levereras, oavsett leverantör. Bedömning och beslut fattas av sortiment-och avtalsledaren.


   Hörselprodukter på huvudlagret

   2020-09-03
   Hjälpmedel Skåne har under en längre tid noterat det stora antalet hörselprodukter som ligger på vårt huvudlager, hörapparater som blir hyllvärmare och skrotas bort. Vår förhoppning är att ni i första hand ska förskriva hörapparater som finns på lagret och att ni samtidigt ska arbeta fram rutiner för att minska antalet returer! Vi påminner samtidigt om att produkter som inte längre finns i Region Skånes sortiment men som vi har lagersaldo på är ok att beställa utan ett godkännande och ansökan via ”Enskild förskrivning utanför sortiment”. Behöver ni hjälp med sökningen i WebSesam är det bara att höra av er till stöd o support, sortiment- och avtalsledaren eller direkt till huvudlagret. Tack för ert samarbete!


   Sortimentsforum införs på samtliga hjälpmedelsområden

   2020-07-02
   Syftet med införandet är att tydliggöra formen för samverkan mellan vården samt för att säkerställa att det etableras sortimentsforum inom alla våra hjälpmedelsområden. För området hörsel kommer det inte innebära några större förändringar då vi tidigare haft sortimentsteam.

   Vi vill med denna information försöka nå ut till så många som möjligt och be er inkomma med intresseanmälan till sortimentsforum hörsel. Nu är det förstås semestertider men vi tänker oss ha en sammanställning på representanter klar i slutet av augusti. Representation av personer i forumet kommer sättas ihop utifrån den målgrupp patienter man arbetar med. Samtliga hörselchefer har fått information om detta tidigare där även direktivet fanns bifogat.
   Intresseanmälan och eventuella frågor skickas, senast 27 augusti, till Sortiments-och avtalsledare Vera Salman Larheden vera.salmanlarheden@skane.se 


   Förbrukningsartiklar

   2020-06-17
   Vi har tagit fram en rutin som beskriver vad en förbrukningsartikel är, vilka artiklar som klassificeras som förbrukningsartiklar för hörselområdet samt hur de ska hanteras i Sesam inför kommande inventeringar. Rutinen hittar du under övriga rutiner.


   Nya avtal för Alternativ telefoni från den 15 juni

   2020-06-11
   Sortimentet samt de viktigaste delarna i avtalet kommer att finnas sammanfattade i en ny produktkatalog som publiceras inom kort. Berörda förskrivare uppmanas att läsa igenom informationen för att bland annat sätta sig in i avtalets olika delar. Sortiment-och avtalsledaren kommer att hålla i en kort informationsträff via Skype för kontaktpersoner inom de olika verksamheterna, önskas fler tillfällen kan detta ordnas efter semesterperioden.


   Returer till avtalade leverantörer

   2020- 06-10
   Region Skånes huvudlager får en hel del returer som egentligen ska hanteras av er på mottagningen och skickas direkt till leverantören. Vi påminner därför om att oanvända förpackningar av huvudhjälpmedel, tillbehör och reservdelar ska skickas direkt till leverantören för kreditering. Är ni osäkra på hur ni registrerar det i WebSesam går det bra att kontakta hjalpmedel.stodochsupport@skane.se för vägledning. Förpackningarna ska alltid öppnas varsamt för att kunna återslutas på ett bra sätt.


   Uppgradering av Phonak Target

   2020-05-29
   Phonak rekommenderar att Target uppgraderas till version 6.2.8 då denna innehåller en del buggfixar som efter uppgradering ska lösas.


   Widex laddare

   2020-05-26
   Det har kommit till vår kännedom att Widex laddkit med artikelnummer 89360100000 (sesam 82983) endast levereras med en USB-kabel. Vi har tagit upp frågan med Widex och kan nu meddela att samtliga laddare kommer att levereras med en ”vanlig” nätadapter också. Även tidigare beställningar kompletteras. Nätadaptern kostar inget extra utan kommer ingå när laddaren beställs.


   Förseningar av leveranser från Sonova Nordic (Phonak)

   2020-05-19
   För närvarande har Phonak förseningar i leveranser av hörapparater. Anledningen är reducerad produktionskapacitet just nu på grund av rådande globala situation. Phonak ser att just modellen Audéo M90-RT är extra drabbad. För att försöka underlätta/undvika en del förseningar kan ni överväga att beställa just Audéo M90-RT i en separat order om fler artiklar ingår i samma order.


   Nya avtal för hörseltekniska hjälpmedel från den 15 maj 2020

   2020-05-15
   Region Skåne arbetar med implementering av de nya avtalen för hörseltekniska hjälpmedel. Sortimentet samt de viktigaste delarna i avtalet kommer att finnas sammanfattade i en ny produktkatalog som publiceras inom kort. Berörda förskrivare uppmanas att läsa igenom informationen för att bland annat sätta sig in i avtalets delar kring garantier, reparationer och returer. Just returhanteringen till avtalade leverantörer är nytt för denna avtalsperiod!


   Region Skåne är igång med nytt hörapparatsortiment

   2020-05-05
   Nytt hörapparatavtal började gälla den 1 maj och inom upphandlat sortiment finns nu marknadens senaste teknik och Sveriges kanske bästa sortiment.
   Har ni frågor kring sortimentet är ni välkomna att höra av er till oss. Vi vill också passa på att påminna om rutinen ”Enskild förskrivning utanför sortiment” som ska användas i de fall sortimentet inte tillgodoser det medicinska behovet hos patienten och ni bedömer att förskrivning utanför upphandlat sortiment bör göras.


   Sortimentsboxar

   2020-05-04
   Kompletta sortimentsboxar med olika ljudslangar/hörtelefoner och domer finns inte i websesam. Dessa produkter är numera bortplockade och ingår inte i det upphandlade sortimentet.
   Hjälpmedel Skåne tillhandahåller enbart förskrivningsbara produkter som lämnas ut till patient.


   Förlängd faktureringstid för laddare till hörapparater

   2020-03-20
   Med anledning av att en ökad andel patienter ombokar sina återbesök till er har Verksamhetsområde Hjälpmedel beslutat att förlänga faktureringstiden för laddaren från 3 månader till 6 månader. Detta gäller på alla förskrivningar från och med 2020-03-20 och framåt. Nya beslut eller ändringar i ärendet informeras om löpande här på Vårdgivare Skåne.


   Nya hörapparatavtal från den 1 maj 2020

   2020-03-16
   Region Skåne arbetar med implementering av de nya hörapparatavtalen. En sortimentslista finns nu publicerad under produktkatalogerna. Där kan ni se vilka modeller som omfattas av avtalet. Sortimentet kommer att uppdateras kontinuerligt så håll gärna utkik där. Från den 1 maj lanserar vi även en komplett produktkatalog med produkter samt de viktigaste delarna i kravställandet. Ni kommer behöva läsa igenom denna för att bland annat ta del av viktig information kring garantier, reparationer och returer.


   Glöm inte informera om kostnaden för laddaren!

   2020-03-05
   Påminnelse då vi i dagsläget tar emot många telefonsamtal från patienter som meddelar att de inte fått information om kostnaden för laddaren.
   I rutinen står bland annat följande:
   "Förskrivare ansvarar för att informera patienten om olika alternativ och om de kostnader som kan vara förknippade med användning av engångsbatterier respektive laddare eller laddningskit."


   Produkt som utgår

   2020-02-28
   LiNX Quattro RE962-DRW utgår hos leverantören men finns kvar att beställa via Region Skånes lager, se lagersaldo i websesam.


   Försenade leveranser

   2020-02-12
   Förseningarna påverkar nu även servicereparationer och beror på att nödvändiga reservdelar produceras i Kina. Fabrikerna i Kina kommer att hålla stängt på rekommendation ifrån kinesiska myndigheter, vilket innebär att en del ordrar kommer att bli några veckor försenade.


   Försenade leveranser

   2020-02-06
   På grund av effekter av Coronaviruset i Kina tar leveranser av ITE och individuella insatser idag ca 3 veckor istället för som tidigare 2 veckor. Leverantörerna arbetar hårt för att minimera inverkan så mycket som möjligt. I dagsläget påverkas inga andra leveranser.


   Produkter som tas ur produktion

   2020-01-20
   Den 31 mars 2020 kommer delar av produkterna på Ventureplattformen att tas ur produktion. Efter detta datum kommer dessa produkter inte att gå att beställa, men reservdelar finns tillgängliga i 5 år.
   De produkter som kommer att fasas ut är:

   • CROS II
   • Alla Audéo V50/70/90
   • Naída V50/70/90 RIC
   • Bolero V50/70/90 M
   • Bolero V50/70/90 P
   • Sky V50/70/90 M
   • Sky V50/70/90 P
   • Sky V50/70/90 RIC

   Benförankrade hörapparater

   2020-01-16
   Oticon fasar successivt ut Ponto 3 och ersätter den med Ponto 4 i Region Skånes avtal. Håll utkik i websesam för beställning av de nya modellerna.


   Hörapparater

   2020-01-16
   Widex har problem med leveranser av vissa modeller i Enjoy serien och vi har därför slutit en överenskommelse om byte till Evoke istället. Ni kommer snart kunna se dessa modeller i websesam för beställning.


   Nya hörapparatavtal

   2020-01-16
   Vi är glada att kunna meddela att Region Skåne har slutit avtal med samtliga hörapparatleverantörer och vi kommer därmed kunna fortsätta erbjuda en av landets bästa hörapparatsortiment. Avtalen startar 1 maj 2020, det är fritt fram att boka in leverantörerna för genomgång och utbildning. Det ni ska känna till är att sortimentet kan komma att ändras ända in i det sista då avtalet kräver att leverantörerna uppdaterar sortimentet med nya hörapparater om lansering sker innan avtalsstart och därför kan det ske väldigt nära inpå. Vi kommer göra allt för att få alla avtal på plats så smidigt som möjligt men hoppas på överseende och förståelse för de förändringar som påverkar.

Observera att produktkatalogerna får inte skrivas ut eftersom de ständigt uppdateras.

Enskild förskrivning utanför sortiment

Det upphandlade sortimentet ska täcka behovet av hjälpmedel för de allra flesta. Om särskilda skäl föreligger, som medför att det upphandlade sortimentet inte uppfyller ett behov som finns hos patienten, finns möjlighet att förskriva annan produkt.

För förfrågan om att få förskriva utanför sortiment, fyll i Ansökan om Enskild förskrivning utanför sortiment och skicka med e-post till sortimenthjm.hoh@skane.se. Du får återkoppling via e-post.

Kontakt

För frågor och synpunkter angående sortimentet, kontakta Sortiment- och avtalsledare på e-post: sortimenthjm.hoh@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.