Hjälpmedelssortiment - Hörselnedsättning och dövhet

Här hittar du produktkatalogerna som informerar om det sortiment som Region Skåne har upphandlat.

Löpande produktinformation

  • Nytt avtal för hörseltekniska hjälpmedel klart

   2023-09-25
   Från den 15 maj 2024 har VO Hjälpmedel tecknat nytt avtal för hörseltekniska hjälpmedel med följande leverantörer: Bellman & Symfon Europé AB, AB Transistor Sweden och Sonova Nordic AB.

   För mer information om respektive produkter, kontakta leverantör eller besök deras hemsida. Boka gärna in utbildning i god tid inför avtalstart. Kontakt:

   Produktkatalog kommer att uppdateras till avtalstart. Har ni fler frågor om det nya avtalet kontakta sortiments- och avtalsledare: hjalpmedel@skane.se

   Information om leveranser från Sonova (Phonak)

   2023-09-25
   Enligt gällande rutin ska det levereras en ask, en bruksanvisning samt ett rengöringskit per beställd hörapparat. Från och med den 4 oktober kommer det enbart skickas med en ask, en bruksanvisning samt ett rengöringskit per order istället för per hörapparat.

   Finns det behov av fler askar, bruksanvisningar eller rengöringskit kommer dessa gå att beställas kostnadsfritt i WebSesam. Det kommer att levereras ett paket vaxfilter per hörapparat som tidigare.

   Nytt avtal för öroninsatser från den 1 september

   2023-08-31
   Från den 1 september 2023 har VO Hjälpmedel tecknat nytt avtal för öroninsatser med följande leverantörer: BC Studios AB, HEARU AB och Stockholms Audio Partners AB. För mer information om respektive produkter kontakta leverantör eller besök deras hemsida. Boka gärna in utbildning i god tid inför avtalsstart.

   Kontakt
   BC Studios AB: order@bcstudios.se
   HEARU AB: ola@hearu.se
   Stockholms Audio Partners AB: info@audiopartners.se

   Produktkatalog kommer att uppdateras till avtalsstart. Har ni fler frågor om det nya avtalet kontakta sortiments- och avtalsledare: hjalpmedel@skane.se

   Hörapparatsavtalet kompletteras med ny teknik från Widex

   2023-08-22
   Widex externa mikrofon COM-DEX Remote Mic(70051) har utgått från deras sortiment och kommer att ersättas av Sound Assist. För mer information om produkten kontakta leverantör eller besök deras hemsida. Produktkatalog kommer att uppdateras inom kort.

   I samband med detta inbyte så kommer även streamer COM-DEX(70052, 66143 och 66144) att utgå från avtalet.

   Information angående beställning av hörseltekniska tjänster

   2023-07-07
   Som förskrivare ansvarar du för att säkerställa att patienten har sina hörseltekniska hjälpmedel på plats i hemmet innan installation beställs. Vid beställning av installation i WebSesam kontaktar tekniker patienten direkt för att boka besökstid. Om hjälpmedlet inte finns hos patienten kan tekniker inte lägga bevakning för att invänta detta.

   Viktigt information från VO Hjälpmedel

   2023-06-14
   Vid kreditering av uppladdningsbara allt-i-örat hörapparater så ska även laddaren krediteras till leverantör och de ska inte skickas till centrallagret. Inläggen i laddarna till de uppladdningsbara all-i-örat hörapparaterna är formgjutna och kan inte användas till andra hörapparater. Returnera allt till leverantör.

   Information från Gn Hearing

   2023-06-12
   Leverantör låter meddela att det vid alla Omnia beställningar från 1/6 till 8/6 fattas exempelvis tillbehör, rensnål, bruksanvisning och askar vid leverans.  Gn Hearing har information om vilka orders det gäller och kommer att skicka ut de tillbehör som fattas till varje klinik i efterhand. Utskick påbörjas från den 12/6.

   Information om installation av hörseltekniska hjälpmedel

   2023-06-09
   De It-tekniker som kommer att arbeta med installation och reparation av hörseltekniska hjälpmedel från den 14 juni är Tommy Hallin och Jimmy Andersson. Tommy Hallin har i många år arbetat på Hörslingan och har gedigen erfarenhet av installation av hörseltekniska hjälpmedel. Jimmy Andersson arbetar som It-tekniker sedan flera år tillbaka på KommSyn inom VO Hjälpmedel och även han har gedigen erfarenhet av installation av olika hjälpmedel.

   Hörapparatsavtalet kompletteras med ny teknik från Sivantos.

   2023-05-25
   Den 1 juni 2023 kompletteras hörapparatsavtalet med Sivantos nya Insio Charge& Go 7Ax samt Pure 7 312 AX med tillhörande CROS. För mer information om produkterna kontakta leverantör eller besök deras hemsida. Observera att laddaren till Insio Charge & Go 7 AX beställs med eget artikelnummer.

   Information från Lidol AB

   2023-05-16
   Leverantör låter meddela att man inte kommer leverera ut VARSEBOX(83349) under perioden 20 juni - 11 juni 2023.

   Produktionsstopp - Roger Touchscreen Mic

   2023-05-08
   Leverantör låter meddela att de kommer ha ett längre produktionsstopp på Roger Touchscreen Mic (art.nr 052-3297) på grund av materialbrist. Utifrån aktuell prognos så kommer produktionen att återupptas i juni. Leverantör återkopplar när de har ny information.

   Ny rutin vid registrering av reparationer i WebSesam

   2023-04-18
   Från och med 2 maj ska reparationer som skickas till leverantör inom garanti registreras som en arbetsorder i WebSesam. Detta möjliggör att man i WebSesam kan koppla ihop garantiärenden med den artikel som behöver en garantiåtgärd utan att det registreras som en förskrivning på patientens hjälpmedelslista. Ändringen innebär ett mer korrekt förfarande.

   Från den 2:e maj är det inte längre möjligt att registrera garantireparation via kundorder med de tillhörande artiklarna.

   Till din hjälp finns textmanualen, bilaga manual hörsel och även enkla instruktionsfilmer. Det är bra om du går in och läser och tittar på de korta instruktionsfilmerna i förväg.

   I textmanualen är det avsnitten under 6.1 Reparation inom garanti som är aktuella.

   Instruktioner och manualer till Sesam

   Viktig information från Transistor angående AutoMini Digital set 

   2023-04-11
   Vid användning av AutoMini Digital (artikelnr 300 00 06) på högsta effekt, och med en insignal med ihållande hög energi, så kan ljudet under en stund upphöra. Detta beror på att DA-kretsen har en maximal gräns på 70 grader. Ljudet kommer tillbaka igen och det finns ingen säkerhetsrisk, men det är bra att känna till att problemet kan uppstå. Leverantören jobbar med en designförändring för att öka toleransnivåerna i produkten med avseende på detta.

   Ingen åtgärd behövs.

   Förändring kring hörseltekniska tjänster

   2023-04-11
   Den 13 juni upphör Region Skånes tjänsteavtal med leverantören Hörslingan som idag installerar hörseltekniska hjälpmedel.
   Dessa tjänster kommer därefter att hanteras internt av VO hjälpmedel och beställas via WebSesam.

   Hur du beställer framöver kommer att förändras.

   Det kommer en ny textmanual och instruktionsfilm som visar hur beställningar görs. Vi ber dig därför att avsätta tid så du i lugn och ro hinner titta på instruktionsfilmen och läsa manualen innan den 14 juni.

   I början av vecka 22 kommer du att nås av ett mejl med ytterligare information och länkar till manual och instruktionsfilm.
   Information kommer också att läggas på WebSesams startsida.

   Information om Gn Hearing

   2023-03-15
   Vi har uppmärksammat att det i nuläget uppstår problem vid programmering av hörapparater som kommer i retur efter reparation från Gn Hearing. Det är enbart förstärkningskurvorna som följer med vid programmering, andra inställningar försvinner och det krävs omprogrammering för att få tillbaka dem. Förvaltningen IT/MT ska skjuta ut ny programvara till datorerna så fort som möjligt så att problemet kan åtgärdas.

   Hörapparatsavtalet kompletteras med ny teknik från Gn Hearing

   2023-03-08
   Den 1 juni 2023 kompletteras hörapparatsavtalet med Gn:s nya modell Omnia som finns i flera uppladdningsbara varianter samt två RITE-modeller med traditionella batterier. För mer information om produkterna kontakta leverantör eller besök deras hemsida. Produktkatalog kommer att uppdateras till den 1 juni.

   I samband med uppdateringen kommer följande modeller utgå från avtalet:

   • One RT961-DRWC
   • One RT961-DRW
   • One RT962-DRW
   • One RT988-DWC
   • One RT977-DWC
   • RT9ITE-DWC-MP
   • RT9CIC-MP

   Information från Gn Hearing

   2023-02-14
   Leverantör låter meddela att man har flyttat sitt produktlager för BTE och tillbehör från Storbritannien till Nederländerna och i samband med det ett nytt system för följesedlar. Detta innebär i nuläget att det fattas viss information på följesedlar och det framgår inte om leveransen är ofullständig eller delleverans saknas.  Leverantör arbetar på att lösa ovan problem och förväntas att hitta lösningen på problemen inom några veckor.

   Viktig information om returer till centrallagret

   2023-01-31
   VO hjälpmedels uppdrag är att säkra en effektiv och patientsäker försörjning av förskrivningsbara hjälpmedel. Utebliven rekonditionering och fullgod service av medicintekniska produkter kan förknippas med betydande risker för patientsäkerheten.

   Verksamhetens samtliga områden ska därför vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att en begagnad medicinteknisk produkt rekonditioneras korrekt och enligt gällande lagar och föreskrifter samt att tillverkaren godkänt att produkten kan återanvändas. Rekonditionering ska bland annat säkerställa att rengöring, desinfektion, sterilisering, samt provning och återställande av den begagnade produktens tekniska och funktionella säkerhet uppnås.

   VO hjälpmedel hanterar idag olika produktområden och i de fall patientsäkerheten enligt detta direktiv inte kan säkerställas ska leveranser tillfälligt stoppas.

   Detta innebär att alla utskick av hörapparater från centrallagret tillfälligt har stoppats och en utredning har påbörjats för att komma fram till en effektiv och patientsäker hantering av begagnade produkter.

   Information från Sivantos

   2023-01-12
   Leverantör låter meddela att Streamline Tv, artikelnummer 10944539 inte är restnoterad längre och har normala leveranstider igen.

   Nytt avtal för benförankrade hörapparater klart

   2023-01-10
   Från den 1 oktober 2023 har VO Hjälpmedel tecknat nytt avtal för benförankrade hörapparater med följande leverantörer: Demant AB och Cochlear AB. För mer information om respektive produkt kontakta leverantör eller besök deras hemsida. Boka gärna in utbildning i god tid inför avtalsstart.

   Kontakt
   Demant Sweden AB info.se@demant.com
   Cochlear Deutschland GmbH & Co.KG nordic@cochlear.com

   Produktkatalog kommer att uppdateras till avtalsstart. Har ni fler frågor om det nya avtalet kontakta sortiments- och avtalsledare: hjalpmedel@skane.se

   Information från Widex AB

   2023-01-09
   Leverantör låter meddela att man i nuläget inte kan leverera bakke-horn eller rhionett-knän. Det finns i dagsläget ingen information om när detta kan levereras som vanligt igen. Oticon-knän levereras som vanligt.

   Information från Sonova(Phonak)

   2023-01-09
   Den 31 maj 2023 kommer tillbehör som är kompatibla med Belong-hörapparaterna att utgå från avtalet för hörapparater.
   Berörda tillbehör: ComPilot II, Tv-link II, RemoteMic II och PilotOne II.

  • Utfasning av produkter från Demant AB

   2022-12-12
   Leverantör låter meddela att Zerena Custom 9 TC/ITE, CIC och IIC med kort framförhållning kommer att tas ut ur produktion den 31/12 2022.

   Ersättningsprodukt blir Alpha 9 ITC, CIC och IIC. Alpha 9 kommer att vara beställningsbar i websesam från den 1/1 2023. Kontakta leverantör för mer information om produkten.

   VO Hjälpmedel beklagar att denna information kommer med kort framförhållning.

   Nytt avtal för öroninsatser klart

   2022-12-05
   Från den 1 september 2023 har VO Hjälpmedel tecknat nytt avtal för öroninsatser med följande leverantörer: BC Studios AB, HEARU AB och Stockholms Audio Partners AB. För mer information om respektive produkter kontakta leverantör eller besök deras hemsida. Boka gärna in utbildning i god tid inför avtalsstart.

   Kontakt
   BC Studios AB: order@bcstudios.se
   HEARU AB: ola@hearu.se
   Stockholms Audio Partners AB: info@audiopartners.se

   Produktkatalog kommer att uppdateras till avtalsstart. Har ni fler frågor om det nya avtalet kontakta sortiments- och avtalsledare: hjalpmedel@skane.se


   Information från Signia Hearing

   2022-11-22
   Leverantör låter meddela att Streamline Mic (10945010) och miniPocket (10939860) inte är restnoterade längre och kan levereras som vanligt. Streamline Tv(10944539) kan i nuläget levereras i mindre mängder och beräknas produceras som vanlig igen i januari 2023.


   Viktig information vid beställning av GN Hearings nya uppladdningsbara ITE

   2022-11-10
   Vid beställning av One RT9ITE-DWC (uppladdningsbar) måste man även beställa tillhörande laddare One ITE Custom made by Resound (22129500), sesamartikel 103650 för att få en komplett order.


   Leveransförseningar från Bellman & Symfon

   2022-11-03
   Leverantör låter meddela att man har leveransförsening på handledsvibrator BE8102. Prognos för normal leveranstid beräknas till slutet av november 2022.


   Hörapparatsavtalet kompletteras med nya tillbehör från Sonova(Phonak).

   2022-10-10
   Från den 14 oktober är det möjlig att beställa två nya laddare, Charge and Care och Charger Combi BTE. Kontakta leverantör eller besök deras hemsida för mer information om produkterna.


   Hörapparatsavtalets för barn kompletteras med ny teknik från Demant

   2022-09-30
   Från den 3 oktober ingår Play PX 1 MINIBTE T i hörapparatsavtalet för barn. Finns i nuläget att beställa i begränsat antal färger, alla färger beräknas finnas i sortimentet från den 2 december 2022. För mer information om produkterna kontakta leverantör eller besök deras hemsida.

   Avtalet benförankrade hörapparater kompletteras med nya tillbehör från Demant

   2022-09-19
   Nu ingår nya Softband 5 i avtalet för benförankrade hörapparater. Finns i två olika storlekar, XS/S och M/L samt i olika färgalternativ.


   Hörapparatsavtalet kompletteras med ny teknik från Widex

   2022-09-02
   Den 1 november kompletteras hörapparatsavtalet med hela serien av Moment 440. Där ingår bland annat uppladdningsbar BÖ-hörapparat och uppladdningsbar RIC-hörapparat samt olika modeller av traditionella hörapparater. För mer information om produkterna kontakta leverantör eller besök deras hemsida. Produktkatalog kommer uppdateras till den 1 november.

   I samband med denna uppdatering kommer hela serien Evoke att utgå. Det är möjligt att beställa utgående produkter fram till den 31 december. Vid beställning av dessa kontakta sortiments- och avtalsledare: hjalpmedel@skane.se


   Hörapparatsavtalet kompletteras med ny teknik från Sonova(Phonak).

   2022-09-02
   Den 1 november kompletteras hörapparatsavtalet med en ny stark BÖ-hörapparat, Naida P90 UP. För mer information om produkten kontakta leverantören eller besök deras hemsida. Produktkatalog kommer att uppdateras till den 1 november.

   I samband med denna uppdatering kommer Naida B90 UP, Naida B90 SP samt Cros B13 att utgå. Det är möjligt att beställa utgående produkter fram till den 31 december. Vid beställning av dessa kontakta sortiments- och avtalsledare: hjalpmedel@skane.se


   Hörapparatsavtalet kompletteras med ny teknik från Gn Hearing

   2022-09-02
   Den 1 november kompletteras hörapparatsavtalet med två modeller av One ITE/ITC, en med uppladdningsbara batteri och en med traditionella Zink-Luft batteri. För mer information om produkten kontakta leverantör eller besök deras hemsida. Produktkatalog kommer uppdateras till den 1 november.


   Information från Signia Hearing

   2022-06-17
   Leverantör låter meddela att man på grund av komponentbrist på halvledare inte kan leverera nedan produkter förrän tidigast i oktober, med möjlig förlängning.

   • Streamline Tv - 10944539
   • Streamline Mic - 10945010
   • miniPocket – 10939860

   Information från Sonova Nordic (Phonak)

   2022-05-25
   På grund av komponentbrist finns det en begränsad mängd laddare BTE-RIC (nr: 075-3016-12), vilket kan innebära vissa förseningar av leverans minst juni ut. Phonak rekommenderar att man beställer Charger Case Combi(nr: 075-0040-1) till RIC-apparaterna under en tid framåt.

   Phonak byter löpande laddare till Charger Case Combi på de orders som inkommer där hörapparaterna är kompatibla. Vill ni ej ha laddare utbytt, vänligen notera på ordern ”Önskar ej utbyte av laddare”.

   Observera att det är mycket viktigt att ni meddelar vår inköpsavdelning om den produkt ni fått inte stämmer överens med det ni beställt, så att det korrigeras i Websesam.

   Kontakt inköpsavdelningen: inkophjalpmedel.hoh@skane.se


   Returer till huvudlager

   2022-05-09
   Vi vill påminna om att det är viktigt att läsa igenom och följa upprättad rutin vid retur till huvudlager. Om man vid leverans av en produkt märker att det fattas tillbehör, askar eller annat som ska ingå är det viktigt att man på en gång kontaktar leverantör som ersätter detta kostnadsfritt. Ska man beställa i efterhand tillkommer det en kostnad.

   Länk till rutin vid retur (pdf)


   Leveransförseningar för Bellman & Symfon

   2022-04-28
   Leverantör låter meddela att man har leveransförsening på Audio Maxi Set, BE8027. Man kommer försöka omfördela befintliga lager för att täcka akuta behov. Det finns i nuläget ingen prognos hur långvarig förseningen kommer att bli. Problemet har uppstått på grund av leveransproblem av en specifik komponent.


   Information från Sonova Nordic(Phonak)

   2022-04-22
   Leverantör låter meddela att från den 31 augusti kommer följande färger på nedan hörapparater utgå från leverantör och kommer inte längre att kunna beställas.

   Aktuella färger: Beige(HO), Chestnut(P4), Alpine White(T7) och Velvet Black(P8)
   Aktuella hörapparater: Audéo M90-R, Audéo M90-RT, Audéo M90-312, Audéo M90-312T och Audéo M90-13T


   Avtalet för benförankrade hörapparater kompletteras med ny teknik från Demant

   2022-04-07
   Från 25 april ingår Ponto 5 Super Power i ordinarie sortiment och blir beställningsbar i websesam. För mer information om produkten kontakta leverantör eller besök deras hemsida.
   I samband med denna uppdatering kommer Ponto 3 Super Power att utgå från sortimentet.


   Avtalet kompletteras med nytt tillbehör från Widex

   2022-04-07
   Nu ingår Widex Tv-play i sortimentet. Den är kompatibel till Moment mRIC, Evoke 13 D och Evoke RIC 312 D.


   Information från Widex

   2022-03-03
   Leverantör låter meddela att man nu har åtgärdat problemen med öroninsatser samt följesedlar som inte skickats. Det är viktigt att ni som förskrivare meddelar om det fortsatt inte fungerar. Hör av er till: hjalpmedel@skane.se


   Avtalet kompletteras med ny teknik från Gn Hearing

   2022-02-28
   Från den 1 april kompletteras avtalet med två uppladdningsbara bakom-örat hörapparater, One RT988-DWC och One RT977-DWC. För mer information om respektive produkt, kontakta leverantör för att boka utbildning eller läs mer på deras hemsida.

   I samband med denna uppdatering kommer följande hörapparater tas bort från ordinarie sortiment: Quattro 961-DRWC, Quattro 961-DRW och Quattro 962-DRW.


   Information från Sonova Nordic(Phonak)

   2022-02-28
   Leverantör låter meddela att man nu kan leverera Charger BTE RIC nr: 075-301612 som vanligt. Beställningsinformation i Websesam är uppdaterad.


   Leveransförseningar från Signia

   22-01-19
   Leverantören Signia låter meddela att man har brist på vissa komponenter i sina allt i örat-produkter, vilket kan orsaka leveransförseningar upp till 4 veckor.


   Avtalet kompletteras med ny teknik från Demant AB

   2022-01-19
   Från den 1 april kommer hörapparatsavtalet för vuxna uppdateras med Bernafons nya hörapparat Alpha 9 i flera olika modeller samt i barnsortimentet med Oticons nya Play PX 1 i flera olika modeller. För mer exakt information om respektive produkt ta kontakt med leverantör för att boka utbildning eller läs mer på deras hemsida.

   I samband med denna uppdatering kommer följande hörapparater tas ut ur ordinarie sortiment: Bernafon, samtliga modeller av Viron 9 och Oticon, samtliga modeller av Open Play 1.

 • Utskick av hörapparater från centrallagret har tillfälligt stoppats. Mer information finns att läsa under "löpande information", publiceringsdatum 2023-01-31.

Observera att produktkatalogerna får inte skrivas ut eftersom de ständigt uppdateras.

Enskild förskrivning utanför sortiment

Det upphandlade sortimentet ska täcka behovet av hjälpmedel för de allra flesta. Om särskilda skäl föreligger, som medför att det upphandlade sortimentet inte uppfyller ett behov som finns hos patienten, finns möjlighet att förskriva annan produkt. Ansökan om förskrivning krävs för varje ny enskild patient.

För förfrågan om att få förskriva utanför sortiment, ladda ner och fyll i dokumentet Ansökan om Enskild förskrivning utanför sortiment och skicka med e-post till hjalpmedel@skane.se. Du får återkoppling via e-post.

Anmäl produkt- och leveransfel

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.