Ordinerad kost

Vid vissa typer av diagnoser behövs en specifik kost för att minska och lindra sjukdomssymtom. Kosternas näringsinnehåll ligger inom beskrivet spann för måltider.

Kosterna ordineras oftast av läkare och dietist bör vara inkopplad för att ge specifika kostråd till patienten. Kostplanerna är ofta individuella och ska följas noggrant.

Rekommendationer

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter